17 Works

Implementacja koncepcji płci społeczno-kulturowej we współczesnych badaniach społecznych

Edyta Mianowska & Emilia Paprzycka

ŚWIAT BADACZA I BADANEGO W WARUNKACH ZMIANY

Monika Jurewicz

THE CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONING OF PEOPLE WITH ANOREXIA NERVOSA IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE

Dagmara Maria Boruc & Izabela Pietrowska

OBYWATELE I PRAWO PETYCJI. W STRONĘ ZMIAN?

Barbara Post

POLITYKA GLOBALNA JAKO CZYNNIK ZMIAN REGIONALNYCH

Joanna Wyleżałek

STRACH PRZED GWAŁTOWNĄ ZMIANĄ W SPOŁECZEŃSTWIE RYZYKA

Franciszek Kampka

PRACA CZY RODZINA? AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MŁODYCH KOBIET NA ETAPIE WCHODZENIA W DOROSŁOŚĆ

Jolanta Grotowska-Leder

FAMILY, RELIGION, HOMELAND – THE TRADITIONAL VALUES OF POLES IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION

Rafał Boguszewski & Marta Bożewicz

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECI W WARUNKACH ZMIANY SPOWODOWANYCH CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Registration Year

 • 2020
  16
 • 2019
  1

Resource Types

 • Text
  17

Affiliations

 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • University of Zielona Góra
  2
 • University of Silesia
  1
 • National Aviation University
  1
 • University of Warsaw
  1
 • Warsaw Management University
  1