1,312 Works

DISCOURSES OF LIFELONG LEARNING AND ADULT EDUCATION: BACK TO THE FUTURE?

Linden West
Nasz świat jest skomplikowany, płynny i niepewny. Tsunami zmian ekonomicznych, ideologia neoliberalna i kult indywidualizmu doprowadziły do powstania ekstremalnych organizacji nacjonalistycznych, natywistycznych i faszystowskich, gdzie nietolerancja jest okazywana obcym, migrantom lub osobom ubiegającym się o azyl. Jest to czas, w którym dialog między różniącymi się stronami wydaje się trudny do osiągnięcia, podczas gdy nowe media społecznościowe często służą jako komnaty echa, w których ludzie tylko słuchają opinii podobnych do własnych. Co więcej, demokracja przedstawicielska znajduje...

Zakres kognicji sądu przy rozstrzyganiu o dopuszczalności postępowania grupowego

Ireneusz Kunicki
W artykule omówiono problematykę zakresu kognicji sądu przy rozstrzyganiu o dopuszczalności postępowania grupowego na podstawie art. 10 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Określono zatem znaczenie terminu dopuszczalność postępowania grupowego i granice czasowe orzekania o dopuszczalności. Następnie przedstawiono przesłanki decydujące o dopuszczalności tego postępowania. W najszerszym zakresie omówiono kwestię liczebnościgrupy. Ponadto omówiono pozostałe przesłanki: jednorodzajowość roszczeń, ta sama albo taka sama podstawa faktyczna oraz tytuł prawny, z którego wynikają roszczenia. Na zakończenie zaś została...

Postępowanie apelacyjne w sprawach cywilnych w aspekcie nowego warunku dopuszczalności apelacji i składu sądu drugiej instancji

Michał Krakowiak
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualny charakter prawny postępowania odwoławczego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., przy czym ograniczony do nowej przesłanki dopuszczalności apelacji w postaci złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji oraz składu sąd odwoławczego. Celem opracowania jest analiza wpływu zmian legislacyjnych na przebieg postępowania apelacyjnego oraz prawo stron do rzetelnego procesu sądowego. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że uzależnienie dopuszczalności odwołania od złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku...

The Glazed Parthian Sarcophagi of the National Archaeological Museum of Florence: Rites and the Use of “Bathtub” Coffins

Annarita Martini
The study is based on the investigation of some unpublished fragments of glazed “bathtub” coffins from Kilizu in Iraq and preserved in the Museo Archeologico Nazionale of Florence. Reflection on the use of this type of sarcophagus in the context of funerary practices in Mesopotamia from the first century A.D. onwards was accompanied by an analysis of the fragments in terms of their technical characteristics. “Bathtub” or slipper coffins have been found in various Mesopotamian...

Współczesne studia nad Diodorem Sycylijskim

Andrzej Dudziński
Artykuł stanowi próbę zwięzłego przedstawienia toczącej się w ostatnich latach dyskusji nad „Biblioteką Historyczną” Diodora Sycylijskiego – jednym z najważniejszych źródeł naszej wiedzy o historii starożytnej. W pierwszej części omówione zostają główne publikacje, w tym zwłaszcza monografie poświę cone Diodorowi i „Bibliotece”, współczesne wydania i tłumaczenia tego dzieła, a także komentarze do poszczególnych ksiąg. W drugiej części zarysowane zostały główne nurty obecne w badaniach nad Diodorem. Nadal istotne miejsce zajmują wśród nich próby identyfikacji źródeł,...

Discrete-time output observers for boundary control systems

Zbigniew Emirsajłow

Applications of rough sets in big data analysis: An overview

Piotr Pięta & Tomasz Szmuc

Divisibility of the second-order minors of the nominators by minimal denominators of transfer matrices of cyclic fractional linear systems

Tadeusz Kaczorek

POLISH AND UKRAINIAN ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Beata Trzop, Dorota Szaban & Vita Hrytsanyuk

Just Like a Woman. Bob Dylan o kobietach i mężczyznach

Izolda Kiec

Terrorism as extreme form of war and a distrust of \"Another\"

Galina Petrova, Yuri Petrov & Kirill Shibiko

„Rocznik Lubuski” w literackim kontekście

Eugeniusz Kurzawa

KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI DZIECI: OD DEKLARACJI DO REALIZACJI

Agnieszka Nowak-Łojewska

O POTRZEBIE ZMIAN W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Jarosław Bąbka

WRÓĆ DO SZKOŁY SZEŚCIOLATKU – CZYLI O KOMPETENCJACH SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ

Aleksandra Kruszewska & Stanisława Nazaruk

EWOLUCJA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W POLSCE. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI

Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Działania rewitalizacyjne stały się ważnym składnikiem współczesnej polityki miejskiej. Autor przyjmuje, że ich początek wyznaczyły przemiany transformacyjne z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, skutkujące zwiększeniem uprawnień władz samorządów miejskich. Same początki rewitalizacji odległe były jednak od poprawnego pojmowania istoty tego procesu, a realizowane zadania opierały się głównie na zadaniach o charakterze techniczno-remontowym. Ewolucja pojmowania rewitalizacji, zmierzająca do postrzegania jej jako procesu wieloetapowego, wieloletniego i służącego przede wszystkim podnoszeniu jakości życia, umożliwiła autorowi wydzielenie...

Filozofia jako zwierciadło wieku [Stefan Konstańczak, „Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle”, „Biblioteka Studiów z Filozofii Polskiej” t. 2, Kraków 2017, ss. 424]

Tomasz Mróz
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 13 (2019): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Gilles Deleuze i Michel Foucault o Platońskim „Polityku”. Od pozorów prawdy do krytyki władzy

Ewa Jakimowska
Osobliwa interpretacja Platońskiego „Polityka” doprowadza Gilles’a Deleuze’a do uznania, że grecki filozof nie był pewien możliwości odróżnienia świata zmysłowego, jako odbicia Idei, od świata, który jedynie pod to odbicie się podszywa. W postmodernistycznym ujęciu, Platońskie zwątpienie w możliwość rozpoznania prawdy otwiera drogę innej filozofii, w której świat jest „kopią bez oryginału”, symulacją prawdy, ukrywającą jednak swe fałszywe oblicze. Ta własność świata, możliwość pozorowania swojego odniesienia do ukrytej za językiem obiektywnej rzeczywistości, powoduje, że idea Prawdy...

Zielonogórskie muzealnictwo winiarskie w latach 1922-2017

Arkadiusz Cincio
W artykule przedstawiony jest rozwój kolekcji i wystaw muzealnych związanych z winiarstwem zielonogórskim. Pierwsze kolekcje muzealne dokumentujące historię winiarstwa w Zielonej Górze i regionie powstały jeszcze przed I wojną światową. Ich rozwój był związany z postępem technologicznym oraz stopniowym zmniejszaniem się skali upraw. Kolekcje te są systematycznie rozwijane, głownie przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Historia wystaw o charakterze winiarskim sięga roku 1922 r., w którym założono zielonogórskie Heimatmuseum. Stała wystawa Działu Winiarskiego była...

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 7 (2013): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Kulturą I Polityką In Gremium. Studia Nad Historią
Tom 7 REDAKCJA NAUKOWA Dariusz Dolański Bemadetta Nitschke Profesorowi Wojciechowi Dzieduszyckiemu w podziękowaniu i uznaniu za wieloletnią pracę w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 5 (2011): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Kulturą I Polityką In Gremium. Studia Nad Historią
Tom 5 REDAKCJA NAUKOWA Dariusz Dolański Bemadetta Nitschke

Registration Year

 • 2022
  86
 • 2021
  293
 • 2020
  228
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  1,265
 • Journal Article
  43
 • Journal
  2
 • Data Paper
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  100
 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • University of Łódź
  12
 • University of Warsaw
  10
 • University of Wrocław
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  6
 • University of Silesia
  4
 • University of Białystok
  4
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  4