293 Works

KODY GEOPOLITYCZNE W SZKICACH POLITYCZNYCH JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO

Anita Kucharska-Dziedzic

RELACJE MATKI I CÓRKI W \"JĘDZY” ELIZY ORZESZKOWEJ

Aleksandra Banot

\"DAJ BOŻE OŚWIECENIE W POLSCE!\". OKREŚLENIA BOGA W PIERWSZYM ROCZNIKU CZASOPISMA \"MONITOR\"

Joanna Gorzelana

MICKIEWICZ U „WIELKICH” I MAŁYCH” SŁOWIAN

Zdzisław Kłos

WPŁYW \"PANA TADEUSZA\" NA POLSKIE PAMIĘTNIKARSTWO (NA PRZYKŁADZIE WSPOMNIEŃ ALEKSANDRA JEŁOWICKIEGO)

Teresa Winek

POSTAĆ JAKUBA JASIŃSKIEGO W WYBRANYCH UTWORACH ADAMA MICKIEWICZA

Aleksandra Tomicka

MICKIEWICZ OD ŚWIĘTYCH (ZARYSY HAGIOGRAFICZNE)

Małgorzata Burta

OBRAZA MUZYKI I POEZJI. O TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA STASZEWSKIEGO

Maciej Kubiak

НОМАДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДАВИДА ФОНКИНОСА

Nataliia Zhukova

RAMY INTERPRETACYJNE ZMYSŁÓW WE WCZESNYCH I PÓŹNYCH POWIEŚCIACH JERZEGO PILCHA

Piotr Kładoczny

WIZJA WIEKU SIEDEMNASTEGO WEDŁUG TRZECH AUTORÓW POWIEŚCI HISTORYCZNYCH: HENRYKA SIENKIEWICZA, JÓZEFA HENA I JACKA KOMUDY

Katarzyna Mróz

„JA” REKOLEKCJONISTY W KSIĄŻCE ADAMA SZUSTAKA OP PT. \"PLASTER MIODU\"

Paulina Jatczak & Magdalena Pietrzak

SIENKIEWICZ – INTERPRETACYJNE SPORY (DO JUBILEUSZOWEGO ROKU 1900)

Tadeusz Bujnicki

„CZYM MA BYĆ DZIENNIK? WSZYSTKIM. CO ZAWIERAĆ? TYLKO RZECZY NIEKTÓRE”. O PRAKTYCE DIARYSTYCZNEJ BOGDANA WOJDOWSKIEGO

Sylwia Majdosz

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ – PRYWATNOŚĆ W PROZIE ROZRACHUNKÓW INTELIGENCKICH (1946-1948)

Izabela Kozłowska

RECEPCJA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA DLA ELFRIEDE JELINEK W POLSKIEJ PRASIE CODZIENNEJ I TYGODNIKACH W 2004 ROKU. PRZYCZYNEK DO ANALIZY ZJAWISKA

Jakub Rawski

WYRAZY OBCE W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA Z LAT 1818-1828

Sylwia Tyszka

„Grzechy rzucają długie cienie”. Co myślimy, używając słowa grzech w dyskusjach publicznych (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego”)

Monika Kaczor

Zmiany znaczeniowe leksemu parafianin, parafianka w epoce oświecenia na przykładzie czasopisma „Monitor”

Joanna Gorzelana

Świat wartości w czasopiśmie „Polonistyka” w latach 1948-1956

Anastazja Seul

Kobieta wszechstronna utrwalona na łamach dwunastego numeru „Mojej Przyjaciółki” z 25 czerwca 1939 roku (uwagi lingwistyczno-kulturologiczne)

Katarzyna Węgorowska

Registration Year

 • 2021
  293

Resource Types

 • Text
  260
 • Journal Article
  31
 • Journal
  2

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Rzeszów University
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3