20 Works

Wartości moralne i estetyczne na łamach paryskiej „Kultury”

Ewelina Górka

„Poznaj Swój Kraj”. O wartości poznawczej i innych wartościach w miesięczniku krajoznawczo-turystycznym

Joanna Gorzelana

Profile sprawiedliwości we współczesnej prasie opinii

Laura Polkowska

Częstochowa – aksjologiczny obraz miasta promowany w miesięczniku „Jasne, że Częstochowa”

Violetta Jaros

Jak daleko jesteśmy z nauką? Wpływ polityki na wartości poznawcze w wybranych artykułach zamieszczanych w „Magazynie Polskim” w 1988 roku

Łukasz Kępa

Rodzina jako wartość w prasie społecznej lat 80. (na przykładzie „Magazynu Rodzinnego” z roku 1989)

Magdalena Idzikowska

Kilka uwag o bezcennych świadectwach kulturowego dziedzictwa ludowego zwerbalizowanych w dwutygodniku „Polskie Stroje Ludowe” z lat 2012-2013 (refleksje dialektologa-lingwokulturologa)

Katarzyna Węgorowska

Wartości sakralne jako przeciwwaga ideologizacji szkoły w czasopiśmie „Polonistyka” w latach 1991-2015

Anastazja Seul

Wartości społeczne i kulturowe obecne w „Przeglądzie Sportowym” w latach 1935-1945

Anna Ast

Sport czyni ludzi lepszymi – o wartościach w czasopiśmie „Olimpionik”

Beata Grochala

Definicja retoryczna jako sposób wprowadzania nazw wartości i antywartości w „Monitorze”

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Wybrane wykładniki intensywności cechy określanej przymiotnikiem „piękny” w prasie codziennej po 1989 roku. Analiza korpusowa

Monika Szymańska

Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej „Gazety Warszawskiej” R. 1789

Katarzyna Grabias-Banaszewska

Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939)

Marek Baron

„Ochroniarze” kontra determinizm historyczny. Walka na wartości w „Turnieju Reporterów 74” białostockich „Kontrastów”

Katarzyna Sokołowska

„This is the end, my only friend”. Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie „Fin de siècle”

Małgorzata Karczewska

Zmiany znaczeniowe leksemu parafianin, parafianka w epoce oświecenia na przykładzie czasopisma „Monitor”

Joanna Gorzelana

„Grzechy rzucają długie cienie”. Co myślimy, używając słowa grzech w dyskusjach publicznych (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego”)

Monika Kaczor

Świat wartości w czasopiśmie „Polonistyka” w latach 1948-1956

Anastazja Seul

Kobieta wszechstronna utrwalona na łamach dwunastego numeru „Mojej Przyjaciółki” z 25 czerwca 1939 roku (uwagi lingwistyczno-kulturologiczne)

Katarzyna Węgorowska

Registration Year

 • 2021
  20

Resource Types

 • Book Chapter
  20

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  10
 • Jan Długosz University
  2
 • University of Wrocław
  1
 • Maria Curie-Skłodowska University
  1
 • University of Białystok
  1
 • Opole University
  1
 • University of Łódź
  1
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  1