Schetynówką do jaroszewiczówki na Palikotówkę za kuroniówkę. Rzeczowniki z sufiksem -ówka motywowane nazwiskami polityków

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA

Registration Year

  • 2021
    1

Resource Types

  • Journal Article
    1

Affiliations

  • University of Wrocław
    1