3 Works

LITERATURA POPULARNA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. LEKSYKA MEDYCZNA W SERII „MEDICAL ROMANCE”

Joanna Gorzelana

JĘZYKOWE I KULTUROLOGICZNE WYRÓŻNIKI KRESOWYCH KULINARIÓW UTRWALONE W WYBRANYCH REGIONALNYCH OPRACOWANIACH O ZIEMI LUBUSKIEJ

Katarzyna Węgorowska

Registration Year

  • 2021
    3

Resource Types

  • Journal Article
    3

Affiliations

  • University of Zielona Góra
    3