31 Works

JĘZYKOWE I KULTUROLOGICZNE WYRÓŻNIKI KRESOWYCH KULINARIÓW UTRWALONE W WYBRANYCH REGIONALNYCH OPRACOWANIACH O ZIEMI LUBUSKIEJ

Katarzyna Węgorowska

LEKSEM SEKSUALIZACJA W SYSTEMIE POLSZCZYZNY I DYSKURSIE PUBLICZNYM 2019 ROKU

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Es war einmal die Stadt im schönen Schlesierland – Paul Petras’ Liebeserklärung an Grünberg

IZABELA TARASZCZUK

POCZĄTKI ŁACIŃSKIEGO TEKSTU PISMA ŚWIĘTEGO

Janusz Królikowski

Kochanek ojczyzny czy kochanek Laury? Wokół kreacji tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego Zawisza Czarny

JAKUB RAWSKI

Czy nacjonalizm może być wartością? O nacjonalizmie w słownikach i współczesnej publicystyce

LAURA POLKOWSKA

Truth Vibrations. In search of Integrity in the Literary Works and Minds.

ALICJA TREMBOWSKI

Długie życie seriali z lat dziewięćdziesiątych XX wieku w najnowszej kulturze popularnej

DARIUSZ PIECHOTA

Geneza kanonu Pisma Świętego

JANUSZ KRÓLIKOWSKI

REAKTYWACJE DYSTOPII W NAJNOWSZEJ LITERATURZE POPULARNEJ. NA MARGINESIE LEKTURY POWIEŚCI MARGARET ATWOOD I IGNACEGO KARPOWICZA

Dariusz Piechota

Kontekstowe uwarunkowania wystąpień przysłówków stopnia w połączeniach z przymiotnikiem piękny

MONIKA SZYMAŃSKA

O poezji współczesnego poety z perspektywy baroku

TADEUSZ LINKNER

Siostra miłosierdzia contra niebezpieczna morderczyni. Motyw pielęgniarki w thrillerach medycznych

AGNIESZKA TRZEŚNIEWSKA-NOWAK

Kobiecość i metafizyka w filmach Jeana-Claude’a Brisseau

PIOTR PRUSINOWSKI

Nazwy własne jako nośnik wartościowania i emocjonalności w listach Joachima Lelewela

VIOLETTA JAROS

Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie

DANUTA PIEKARZ

Poszukiwanie realności poprzez ujawnienie złożoności świata – Wycieczka w świat daleki Karola Irzykowskiego

DOROTA DĄBROWSKA

Historie anielskie. Przyczynek do recepcji twórczości Władysława Broniewskiego

SŁAWOMIRA LISEWSKA

Why is “the day of death” better than “the day of birth?” The axiology of Qoheleth in the light of the better-proverbs in Qoh 7:1-4

PIOTR ŻELAZKO

GRAMATYKA A GRANICE WYRAŻALNOŚCI W PISMACH MISTYKÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Izabela Rutkowska

УКРАЇНСЬКЕ ТЕАТРОЗНАВСТВО ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. РОБОТА З ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ

Anastasiia Korzhova

LITERATURA POPULARNA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. LEKSYKA MEDYCZNA W SERII „MEDICAL ROMANCE”

Joanna Gorzelana

PREPOSTERYJNOŚĆ SYTUACJI PRZESTRZENNEJ W ZIARNIE PRAWDY ZYGMUNTA MIŁOSZEWSKIEGO

Cezary Rosiński

RAMA INTERPRETACYJNA DOTYKU W JĘZYKU POLSKIM

Piotr Kładoczny

Registration Year

 • 2021
  31

Resource Types

 • Journal Article
  31

Affiliations

 • Maria Curie-Skłodowska University
  3
 • University of Zielona Góra
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3
 • University of Łódź
  3
 • University of Białystok
  2
 • Pontifical University of John Paul II in Kraków
  2
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  2
 • Salesian Pontifical University
  1
 • University of Wrocław
  1
 • University of Gdańsk
  1