40 Works

ETYCZNY ASPEKT STYLU WYPOWIEDZI W „TYGODNIKU POWSZECHNYM” (NA PRZYKŁADZIE DYSKURSU MIGRACYJNEGO)

Monika Kaczor

WISŁAWA SZYMBORSKA W ROLI REDAKTORA \"POCZTY LITERACKIEJ\". OBRAZ NADAWCY

Anna Wojciechowska

„ŻEBY MAMA SOBIE POSZŁA I JUŻ NIGDY NIE WRÓCIŁA”. JĘZYKOWY WIZERUNEK RODZINY I RODZICIELSTWA W PRASIE (NA MATERIALE „WYSOKICH OBCASÓW”)

Magdalena Idzikowska

Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje \"Przewagi\"

Radosław Sztyber

MIŁOSNY SAVOIR-VIVRE W ŚWIETLE LISTOWNIKÓW DLA ZAKOCHANYCH, POWSTAJĄCYCH U SCHYŁKU XIX ORAZ W POCZĄTKOWYCH DEKADACH XX WIEKU

Leszek Jazownik

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE W SŁUŻBIE APOTEOZY PRZESZŁOŚCI W PROZIE HISTORYCZNEJ ZOFII BUKOWIECKIEJ Z OKRESU ZABORÓW

Magdalena Hawrysz

CZAS, PAMIĘĆ, ŚMIERĆ – VLADIMIRA NABOKOVA TRIADA ESTETYCZNO-FILOZOFICZNA

Andrey Kotin

ODWOŁANIA DO UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA W WYPOWIEDZIACH JANA PAWŁA II WYGŁOSZONYCH W LATACH 1978-2005. W KRĘGU ZAGADNIEŃ MIĘDZYTEKSTOWYCH

Anastazja Seul

MICKIEWICZ POETA W WIERSZACH JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Jesica Woźniak

„NIE MA TERMINU, KTÓRY BY NIE NADSZEDŁ, ANI DŁUGU, KTÓREGO NIE TRZEBA BY SPŁACIĆ”. JESZCZE O \"DON JUANIE\" W \"DZIADACH\"

Aneta Narolska

„FANTASTYKA” (BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI)

Wioletta Radzijewska

WSPOMNIENIE MŁODOŚCI. O ZNACZENIU PRZYSŁOWIA \"PRZYPOMNIAŁA BABA DZIEWIC WIECZÓR\" W UTWORACH ELIZY ORZESZKOWEJ

Monika Kaczor & Aneta Narolska

DWANAŚCIE KROKÓW, CZYLI MIRAKL O ŚWIĘTYM STANISŁAWIE

Zbigniew Ochocki

SPADKOBIERCY \"PANA PODSTOLEGO\" – RZECZ O WSPÓLNEJ GENEZIE \"PANA TADEUSZA\" I \"PANA SĘDZIEGO DELUTEGO\". PRZYCZYNEK DO ANALIZY ZAGADNIENIA

Katarzyna Grabias-Banaszewska

ZAGADKA \"UCIECZKI\"

Leszek Libera

RENESANS URODZIN. OBYCZAJOWY \"NIUANS\" W KONTEKSTACH KULTUROWYCH, HISTORYCZNYCH, RELIGIJNYCH I LITERACKICH

Dorota Kulczycka

KODY GEOPOLITYCZNE W SZKICACH POLITYCZNYCH JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO

Anita Kucharska-Dziedzic

\"DAJ BOŻE OŚWIECENIE W POLSCE!\". OKREŚLENIA BOGA W PIERWSZYM ROCZNIKU CZASOPISMA \"MONITOR\"

Joanna Gorzelana

POSTAĆ JAKUBA JASIŃSKIEGO W WYBRANYCH UTWORACH ADAMA MICKIEWICZA

Aleksandra Tomicka

WILEŃSKIE MIEJSCA ADAMA MICKIEWICZA UTRWALONE WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEWODNIKACH PO MIEŚCIE WIESZCZÓW. (REFLEKSJE JĘZYKOZNAWCY – FILOLOGA)

Katarzyna Węgorowska

STEREOTYPOWE CZY EMANCYPACYJNE? KILKA UWAG O KREACJACH BOHATEREK \"BALLAD I ROMANSÓW\" A. MICKIEWICZA

Jakub Rawski

ROLA PRASY DZIECIĘCEJ W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI LITERACKIEJ NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW W DOBIE POROZBIOROWEJ

Marzanna Uździcka

\"POSEŁ Z WOŁOCH Z OBOZU POLSKIEGO\" – POLSKA GAZETA ULOTNA O BATALII CHOCIMSKIEJ W 1621 ROKU (MINIMONOGRAFIA I EDYCJA KRYTYCZNA ZABYTKU)

Radosław Sztyber

NA MARGINESIE I WOKÓŁ ZAGADKOWEGO REBUSU Z 1621 ROKU

Radosław Sztyber

Registration Year

  • 2021
    40

Resource Types

  • Text
    40

Affiliations

  • University of Zielona Góra
    40