180 Works

Global incidence and mortality of breast cancer: a trend analysis

Junjie Huang, Paul SF Chan, Veeleah Lok, Xiao Chen, Hanyue Ding, Yinzi Jin, Jinqiu Yuan, Xiang-Qian Lao, Zhi-Jie Zheng & Martin CS Wong
This data archive contains the data that supplement the manuscript in Aging titled “Global incidence and mortality of breast cancer: a trend analysis”. The data consist of the incidence/mortality trends and joinpoint regression analysis of breast cancer by country, incidence/mortality of breast cancer by region, and the data source of the age-standardized incidence/mortality.

Helicorthomorpha_holstii_genomic.fna

Zhe Qu, Wenyan Nong, Wai Lok So, Tom Barton-Owen, Yiqian Li, Thomas C N Leung, Chade Li, Tobias Baril, Annette Y P Wong, Thomas Swale, Ting-Fung Chan, Alexander Hayward, Sai-Ming Ngai & Jerome H L Hui
:unav

Trigoniulus_corallinus_mRNA.fastq

Zhe Qu, Wenyan Nong, Wai Lok So, Tom Barton-Owen, Yiqian Li, Thomas C N Leung, Chade Li, Tobias Baril, Annette Y P Wong, Thomas Swale, Ting-Fung Chan, Alexander Hayward, Sai-Ming Ngai & Jerome H L Hui
:unav

Trigoniulus_corallinus_genomic.fastq

Zhe Qu, Wenyan Nong, Wai Lok So, Tom Barton-Owen, Yiqian Li, Thomas C N Leung, Chade Li, Tobias Baril, Annette Y P Wong, Thomas Swale, Ting-Fung Chan, Alexander Hayward, Sai-Ming Ngai & Jerome H L Hui
:unav

bmjgh-2020-003573supp001_data_supplement.pdf

Martin C S Wong, Rita W Y Ng, Ka Chun Chong, Christopher K C Lai, Junjie Huang, Zigui Chen, Siaw S Boon & Paul K S Chan
:unav

1-s2.0-S030438352100447X-mmc1.pdf

Junjie Huang, Harsh K Patel, Daniel Boakye, Viveksandeep Thoguluva Chandrasekar, Anastasios Koulaouzidis, , Chun Ho Ngai, Ching Nei Pun, Yijun Bai, Veeleah Lok, Xianjing Liu, Lin Zhang, Jinqiu Yuan, Wanghong Xu, Zhi-Jie Zheng & Martin CS Wong
:unav

Worldwide burden of, risk factors for, and trends in pancreatic cancer

Junjie Huang, Veeleah Lok, Chun Ho Ngai, Lin Zhang, Jinqiu Yuan, Xiang Qian Lao, Kelvin Ng, Charing Chong, Zhi-Jie Zheng & Martin C S Wong
This data archive contains the data that supplement the manuscript in Gastroenterology titled “Worldwide burden of, risk factors for, and trends in pancreatic cancer”. The data consist of the data source for the prevalence of risk factors and trend analysis of pancreatic cancer, the incidence and mortality of pancreatic cancer by region, the trend analysis of pancreatic cancer by country, the correlation analysis of risk factors for pancreatic cancer by sex, and the average annual...

11906_2020_1118_MOESM2_ESM.pdf

Yacong Bo, Kin-On Kwok, Kareen Ka-Yin Chu, Eppie Yu-Han Leung, Chun-Pong Yu, Samuel Yeung-Shan Wong & Eric Kam-Pui Lee
:unav

11906_2020_1118_MOESM6_ESM.pdf

Yacong Bo, Kin-On Kwok, Kareen Ka-Yin Chu, Eppie Yu-Han Leung, Chun-Pong Yu, Samuel Yeung-Shan Wong & Eric Kam-Pui Lee
:unav

Global, regional and time-trend prevalence of central obesity: a systematic review and meta-analysis of 13.2 million subjects

Martin C S Wong, Junjie Huang, Jingxuan Wang, Paul S F Chan, Veeleah Lok, Xiao Chen, Colette Leung, Harry H X Wang, Xiang Qian Lao & Zhi-Jie Zheng
This data archive contains the data that supplement the manuscript in European Journal of Epidemiology titled “Global, regional and time-trend prevalence of central obesity: a systematic review and meta-analysis of 13.2 million subjects”. The data consist of the search strategy for article selection, MOOSE checklist for meta-analyses of observational studies, different definitions of metabolic syndrome, classifications of regions, characteristics of studies on prevalence, quality assessment of selected articles, results of univariate and multivariate meta-regression analysis,...

IJERPH_Table 2.pdf

Marques Shek Nam Ng, Dorothy Ngo Sheung Chan, Qinqin Cheng, Christine Miaskowski & Winnie Kwok Wei So
:unav

Crystallization of sequentially deposited perovskite films

Minchao Qin, Haibo Xue, Hengkai Zhang, Hanlin Hu, Kuan Liu, Yuhao Li, Zhaotong Qin, Junjie Ma, Hepeng Zhu, Keyou Yan, Guojia Fang, Gang Li, U-Ser Jeng, Geert Brocks, Shuxia Tao & Xinhui Lu
In situ grazing-incidence wide-angle X-ray scattering (GIWAXS) data measured during the perovskite film-formation process

Effectiveness of a mindfulness intervention for older adults to improve emotional well-being and cognitive function in a Chinese population: A randomized waitlist-controlled trial

Eric Kam-Pui Lee, Bel Wong, Peter Hoi Shing Chan, Daisy Dexing Zhang, Wen Sun, Dicken Cheong-Chun Chan, Ting Gao, Florence Ho, Timothy Chi Yui Kwok & Samuel Yeung-Shan Wong
This data archive consists of the data used to produce the manuscript in International Journal of Geriatric Psychiatry titled “Effectiveness of a mindfulness intervention for older adults to improve emotional well-being and cognitive function in a Chinese population: A randomized waitlist-controlled trial”. This manuscript studied whether the mindfulness interventions can improve emotional well-being and cognitive functions in older Chinese adults in Hong Kong.

11906_2020_1118_MOESM3_ESM.pdf

Yacong Bo, Kin-On Kwok, Kareen Ka-Yin Chu, Eppie Yu-Han Leung, Chun-Pong Yu, Samuel Yeung-Shan Wong & Eric Kam-Pui Lee
:unav

32088300-data1.pdf

Martin C S Wong, Junjie Huang, Veeleah Lok, Jingxuan Wang, Franklin Fung, Hanyue Ding & Zhi-Jie Zheng
:unav

31323383-data1.pdf

Martin C S Wong, Junjie Huang, Jason L W Huang, Tiffany W Y Pang, Peter Choi, Jingxuan Wang, Jason I Chiang & Johnny Yu Jiang
:unav

Dz_normalized_by_Dbulk.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

Dz_effect_of_Re_change_eta.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

MSD-bulk-system.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

wall-systems.tab

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

Dxy_WCA_LJ_compare.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

Performance-on-data-from-different-generations.docx

Shanjun Mao, Xiaodan Fan & Jie Hu
:unav

Tree-Plots.pdf

Jie Hu, Zirui Chen, Wenwei Lin & Xiaodan Fan
:unav

density-profile.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

contact-angles-homo-Janus.png

Chung Chi Chio & Ying-Lung Steve Tse
:unav

Registration Year

  • 2022
    13
  • 2021
    167

Resource Types

  • Dataset
    180