2,102 Works

Consumer Expenditure Survey 2000

SSB Statistisk Sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå har brukt periodiske forbruksundersøkelser som grunnlag for å utarbeide og ajourføre vektgrunnlaget for konsumprisindeksen. Detaljerte oversikter over forbruket i privathusholdninger har også etterhvert utgjort et viktig grunnlag for levekårsstatistikken, og for forskning om inntekt, levekår og f.eks. virkninger av skattesystemets bruk av direkte og indirekte skatter. Materialet er også så detaljert at det gir et interessant grunnlag for kostholdsanalyser. Data kan også benyttes til etterspørselstudier, i økonomiske planleggingsmodeller eller for spesifikasjon av det...

Local Elections in Norway 2003

The data set is derived from Statistic Norway's election survey for municipal and county council elections in 2003, commissioned by Institute of Social Research. The purpose of the survey was to enlighten different sides of the locaø democracy; elections and election campaigns, political interest and participation. The survey deals with the following subjects: -Political interest -Voting in municipal, county council and national elections. -Assessment of the significance of elections -Assessment of the local democracy and...

Labour and Enterprise Survey, 2003

Statistics Norway has carried through this survey on assignment form Institute for Social Research (ISF). The survey is a part of the data basis in a larger research project about “contribution, learning and rewarding in the new working life”. The Institute for Sociology and Political Science at NTNY, the Research Foundation Fafo and Ragnar Frich Centre for Economic Research collaborated on the project. The employer and researchers within the field of working life had a...

Local Government Organization at Municipal Level 2004

This data set is obtained from the survey "Local organization", which was conducted by the Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) on behalf of Local Government and Regional Development (KRD). The aim of this study was to collect data to KRDs organization database. This database provides data on various aspects of municipal organization in most municipalities and counties in Norway. The purpose of the database is to provide a tool that makes it...

Omnibus Study No. 4 1999

Themes for Omnibus no 4 1999: Smoking habits, questions about health problems, attitudes towards development aid, holidays last 12 months, travels the last 3 months and sorting recyclable rubbish according to their source materials and environmental actions Omnibus no. 4 in 1999 has got the following clients and themes: - Statens tobakksskaderåd: Smoking habits - Norwegian Ministry of Health and Social Affairs: questions about health problems - NORAD: attitudes towards development aid - Statistics Norway:...

Omnibus Study August 1999

Oslo Statistisk Sentralbyrå
Tema for Omnibus august 1999: Reiser siste 3 mnd Røykevaner Utdanningskurs (kurs og opplæring) Forventet barnetall Husholdningsspørsmål Tenner og tannhelse Fra 1992 har SSB startet opp en generell omnibus som gjennomføres 4 ganger i året. Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til en rekke samfunnsspørsmål, ulike forskningsinstitusjoner og andre offentlige instanser har anledning til å kjøpe seg inn i undersøkelsene/delta i utforming av spørreskjema. Målet er å utvikle en omnibus for statistikkproduksjon og for bruk for...

School Election 2001, Election Result

SKOLEVALGSRESULTATER 2001: Datasettet er laget på grunnlag av de resultatene som skolene rapporterte til NSD under skolevalget, og inneholder samme informasjonen som finnes i NSDs resultatrapport fra valget på Internett, se: http://www.samfunnsveven.no I tillegg til opplysningene om valgdeltakelse og prosentvis oppslutning om de forskjellige partialternativene, har vi koblet til en del variabler som beskriver den kommunen skolen er plassert i. I praksis betyr dette at det til hver enkelt skole er lagt til noen ekstra...

School Election 2003, National Study

"Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført av Sentio Norsk statistikk A/S på oppdrag fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Spørsmålene som inngår i meningsmålingen er de samme som ble stilt til elever i videregående skole i skolevalgsundersøkelsen 2003. For mer informasjon om Skolevalg se: http://www.samfunnsveven.no/

School Election 2003, Election Result

SKOLEVALGSRESULTATER 2003: Datasettet er laget på grunnlag av de resultatene som skolene rapporterte til NSD under skolevalget, og inneholder samme informasjonen som finnes i NSDs resultatrapport fra valget på Internett, se: http://www.samfunnsveven.no I tillegg til opplysningene om valgdeltakelse og prosentvis oppslutning om de forskjellige partialternativene, har vi koblet til en del variabler som beskriver den kommunen skolen er plassert i. I praksis betyr dette at det til hver enkelt skole er lagt til noen ekstra...

Survey on future plans, familiy and marriage 2003

Oslo Statistics Norway
Statistics Norway's (SSB) section for interview surveys conducted a post-enquete about future plans, family and cohabitation, in the period January to May, 2003. SSB's section for demography and living conditions funded the survey. Turid Noack and Torkild Lyngstad were contact persons. The aim of the survey was to gather new knowledge about how various welfare initiatives can be adjusted for changing family structures. The questions are concerned with how singles and couples organize their daily...

School Election 2005, Survey among Pupils

SKOLEVALGSUNDERSØKELSEN 2005 Fra 1989 er det gjennomført skolevalg ved de videregående skolene i forbindelse med stortings- kommune- og fylkestingsvalg. Den foreliggende datafilen er fra en spørreundersøkelse gjennomført samtidig med skolevalget i 2005. Ved de skolene som deltar i skolevalgsundersøkelsen, stemmer elevene først ved skolevalget for deretter å svare på spørreundersøkelsen. For mer informasjon om Skolevalg se: http://www.samfunnsveven.no/

Supervisory Arrangements, Employment and Cash Benefits in Families, spring 2002

Oslo Statistics Norway
The survey on "Supervisory Arrangements, Employment and Cash Benefits in Families, spring 2002" was conducted by Statistics Norway for the Ministry of Children and Equality. The purpose of the survey is to describe the behaviour of families with young children, choices and attitudes on arenas that are affected by the introduction of cash benefits, as well as to give a broad overview of the use of, and the desire for, various supervisory arrangements for children...

Culture and Mass Media Survey, 2004

Odd Frank Statistics Norway/Vaage
This dataset is derived from "Culture and Mass Media Survey, 2004". Statistics Norway (SSB) started in 1991 a series of sample surveys on culture and mass media, commissioned by Arts Council Norway, Ministry of Culture and Norwegian Council of Research (NFR). The surveys were initiated by (among others) the Works Council for Cultural Statistics, that in turn was initiated by Arts Council Norway, included the representation of NFR. In this note, Statistics Norway (SSB) puts...

Level of living 2008 - Cross sectional study - Health

Statistics Norway's (SSB) Level of living - cross sectional study (with rotating themes) have as it's primary objective to, over time, cover all important issues concerning the level of living. The topics have rotated in the following way: Working conditions in 1996, 2000, 2003 and 2006; Living conditions, community and leisure in 1997, 2001 and 2004; Health in 1998, 2002 and 2005. The main topic of the Level of Living Survey 2008 is health. The...

Consequences of Cash Benefits for Children in Immigrant Families, 2000

FAFO Hanne Cecilie Kavli
It has been a public goal to encourage increased use of kindergartens among children with ethnic minority background. When the cash benefit program was introduced, it was criticized for the possibility of having opposite effects. On the basis of this problem, three questions have been adressed in the FAFO-report "Kontantstøttens konsekvenser for barn i innvandrerfamilier, 2000": 1. Is the share of parents who receive cash benefits larger among ethnical minorities than in the majority population?...

Life course, Generation and Gender, LOGG, main file 2007/2008

The study on lifespan, generation and gender (LOGG) is an umbrella study for two surveys. One of the surveys is a larger survey that is a part of the UN's research program about generation and gender equality, Generations and Gender Probramme (GGP). The other survey is the Norwegian survey Lifespan, aging and generation (NorLAG). An important aim of the study on lifespan, generation and gender (LOGG) is to achieve better insight to the consequences of...

The Care and Work Survey, 2007, Sample One

Heidi Gautun
In this report one looks at the commitments and problems people meet every day outside work, and how these can working life behavior. The survey concentrates on family commitments which comes into existence late in working life, when the parents of the employer are elderly and needs help. The national survey of 2007 sheds light on the following questions: How common is it for employers in the age group 45-65 to be in a tight...

The Care and Work Survey, 2007, Sample Two

Heidi Gautun
In this report one looks at the commitments and problems people meet every day outside work, and how these can working life behavior. The survey concentrates on family commitments which comes into existence late in working life, when the parents of the employer are elderly and needs help. The national survey of 2007 sheds light on the following questions: How common is it for employers in the age group 45-65 to be in a tight...

ICT, disability and employment, 2008

Tone Fløtten
The project will focus on the following main issues : 1 ) What public policy measures are designed to make use of ICT -based tools that can promote the employment of disabled people in Norway , the UK, Netherlands and Denmark ? 2 ) How is diffusion organized in the comparison countries? 3) What specific ICT -tools/aids are mostly used by people with visual, hearing or restricted movement in the comparison countries? To what extent...

School Election 2007, Survey among Pupils

School Election Survey 2009 From 1989 school elections have been conducted in connection with municial/county and national assembly elections in Norway. In connection with the school election a survey among the pupils was also carried out. In the schools which participate in the School Election, the pupils first vote and then answer the survey.

Teachers’ Perceptions of Student Behavior and Learning Environment in Primary and Secondary School in Norway, 1997

Terje Ogden
The data set “Teachers' Perceptions of Student Behavior and Learning Environment in Primary and Secondary School in Norway, 1997 “ is based on a comprehensive mapping survey of teachers' experiences with and views on student behavior and learning in primary schools, conducted during the spring of 1997. Teachers were asked to report on their experiences during a randomly selected school week (the week before the survey was conducted) and then about their experiences the current...

Research Diffusion and Journalism, 1988

Rune Ottosen
Journalists are important communicators of scientific research data to the general public as well as public officials and private actors who directly benefit from its use. The form and content of this type of journalism has considerable influence on what information is made available to the users. Consequently, a systematic overview of the factors affecting this type of journalism is important. The objective of this project was to expand the knowledge of researchers and journalists...

Evaluation of SYSLAB, 1996

Anita Steinbru
"Evaluation of SYSLAB 1996" is the result of an evaluation of the SYSLAB employment and business development program, conducted by Møreforsking. The project was initiated by SYSLAB.

Single Mothers’ Adjustments on the Labour Market, 1990

Steinar Strøm
The purpose of «Single Mothers' Adjustments on the Labour Market, 1990” was to analyse how tax and social security rules affected single mothers' adjustments in the labour market. It was particularly interesting to compare the situation of single mothers with the situation of those who were not alone when it came to child care. The topics of the survey were employment, employment history, income, education and child care.

Physical Avtivity Among Weak-Sighted Students in Elementary Schools, 1998

Runar Sørensen
The primary objective of the project was to investigate the contemporary situation concerning weak-sighted students' participation in gym class in elementary school, and their level of physical activity after school, with the intention of suggesting remedies to improve their conditions for participation. The variables included were the following: Knowledge, information, planning, cooperation, the role of physical educators, individual learning plans, exercise choices, integration, resources, organizational actions and the students' attitudes towards physical education and activity....

Registration Year

 • 2020
  121
 • 2019
  267
 • 2018
  1,411
 • 2017
  103
 • 2016
  200

Resource Types

 • Dataset
  2,092
 • Collection
  10