898,104 Works

CCDC 1037245: Experimental Crystal Structure Determination

Xi Yang, Shanshan Wang, Ion Ghiviriga, Khalil A. Abboud & Adam S. Veige
Related Article: Xi Yang, Shanshan Wang, Ion Ghiviriga, Khalil A. Abboud, Adam S. Veige|2015|Dalton Trans.|44|11437|doi:10.1039/C5DT00282F

CCDC 1037247: Experimental Crystal Structure Determination

Xi Yang, Shanshan Wang, Ion Ghiviriga, Khalil A. Abboud & Adam S. Veige
Related Article: Xi Yang, Shanshan Wang, Ion Ghiviriga, Khalil A. Abboud, Adam S. Veige|2015|Dalton Trans.|44|11437|doi:10.1039/C5DT00282F

CCDC 1403569: Experimental Crystal Structure Determination

Yu-Ling Wang, Lin Chen, Qing-Yan Liu, Zi-Yi Du & Yang Yao
Related Article: Yu-Ling Wang, Lin Chen, Qing-Yan Liu, Zi-Yi Du, Yang Yao|2015|CrystEngComm|17|7628|doi:10.1039/C5CE01400J

CCDC 1061151: Experimental Crystal Structure Determination

Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari & Wesley H. Bernskoetter
Related Article: Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari, Wesley H. Bernskoetter|2015|Chemical Science|6|4291|doi:10.1039/C5SC01467K

CCDC 1061152: Experimental Crystal Structure Determination

Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari & Wesley H. Bernskoetter
Related Article: Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari, Wesley H. Bernskoetter|2015|Chemical Science|6|4291|doi:10.1039/C5SC01467K

CCDC 1061154: Experimental Crystal Structure Determination

Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari & Wesley H. Bernskoetter
Related Article: Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari, Wesley H. Bernskoetter|2015|Chemical Science|6|4291|doi:10.1039/C5SC01467K

CCDC 1061156: Experimental Crystal Structure Determination

Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari & Wesley H. Bernskoetter
Related Article: Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari, Wesley H. Bernskoetter|2015|Chemical Science|6|4291|doi:10.1039/C5SC01467K

CCDC 1061157: Experimental Crystal Structure Determination

Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari & Wesley H. Bernskoetter
Related Article: Yuanyuan Zhang, Alex D. MacIntosh, Janice L. Wong, Elizabeth A. Bielinski, Paul G. Williard, Brandon Q. Mercado, Nilay Hazari, Wesley H. Bernskoetter|2015|Chemical Science|6|4291|doi:10.1039/C5SC01467K

CCDC 1050576: Experimental Crystal Structure Determination

Justin A. Bogart, Connor A. Lippincott, Patrick J. Carroll & Eric J. Schelter
Related Article: Justin A. Bogart, Connor A. Lippincott, Patrick J. Carroll, Eric J. Schelter|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|8222|doi:10.1002/anie.201501659

CCDC 1050670: Experimental Crystal Structure Determination

Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade & Ana C. Fernandes
Related Article: Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade and Ana C. Fernandes|2015|J.Med.Chem.|58|4339|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00403

CCDC 1050671: Experimental Crystal Structure Determination

Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade & Ana C. Fernandes
Related Article: Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade and Ana C. Fernandes|2015|J.Med.Chem.|58|4339|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00403

CCDC 1050672: Experimental Crystal Structure Determination

Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade & Ana C. Fernandes
Related Article: Pedro R. Florindo, Diane M. Pereira, Pedro M. Borralho, Cecília M. P. Rodrigues, M. F. M. Piedade and Ana C. Fernandes|2015|J.Med.Chem.|58|4339|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00403

CCDC 1050749: Experimental Crystal Structure Determination

Akinobu Matsumoto, Mitsuharu Suzuki, Daiki Kuzuhara, Hironobu Hayashi, Naoki Aratani & Hiroko Yamada
Related Article: Akinobu Matsumoto, Mitsuharu Suzuki, Daiki Kuzuhara, Hironobu Hayashi, Naoki Aratani, Hiroko Yamada|2015|Angew.Chem.,Int.Ed.|54|8175|doi:10.1002/anie.201502466

CCDC 1051088: Experimental Crystal Structure Determination

Juergen Bartelmess, Michele Baldrighi, Valentina Nardone, Emilio Parisini, David Buck, Luis Echegoyen & Silvia Giordani
Related Article: Juergen Bartelmess, Michele Baldrighi, Valentina Nardone, Emilio Parisini, David Buck, Luis Echegoyen, Silvia Giordani|2015|Chem.-Eur.J.|21|9727|doi:10.1002/chem.201500877

CCDC 1055470: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao & Huawu Shao
Related Article: Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao, Huawu Shao|2015|J.Med.Chem.|58|3720|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00058

CCDC 1055471: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao & Huawu Shao
Related Article: Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao, Huawu Shao|2015|J.Med.Chem.|58|3720|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00058

CCDC 1055472: Experimental Crystal Structure Determination

Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao & Huawu Shao
Related Article: Wei Jiao, Zhongmin Wan, Shuang Chen, Runhua Lu, Xiaozhen Chen, Dongmei Fang, Jiufeng Wang, Shengcai Pu, Xin Huang, Haixiang Gao, Huawu Shao|2015|J.Med.Chem.|58|3720|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00058

CCDC 1062143: Experimental Crystal Structure Determination

Michael G. Yang, T. G. Murali Dhar, Zili Xiao, Hai-Yun Xiao, James J.-W. Duan, Bin Jiang, Michael A. Galella, Mark Cunningham, Jinhong Wang, Sium Habte, David Shuster, Kim W. McIntyre, Julie Carman, Deborah A. Holloway, John E. Somerville, Steven G. Nadler, Luisa Salter-Cid, Joel C. Barrish & David S. Weinstein
Related Article: Michael G. Yang, T. G. Murali Dhar, Zili Xiao, Hai-Yun Xiao, James J.-W. Duan, Bin Jiang, Michael A. Galella, Mark Cunningham, Jinhong Wang, Sium Habte, David Shuster, Kim W. McIntyre, Julie Carman, Deborah A. Holloway, John E. Somerville, Steven G. Nadler, Luisa Salter-Cid, Joel C. Barrish and David S. Weinstein|2015|J.Med.Chem.|58|4278|doi:10.1021/acs.jmedchem.5b00257

CCDC 958985: Experimental Crystal Structure Determination

Dong Pan, Gen-Qiang Chen, Xiang-Ying Tang & Min Shi
Related Article: Dong Pan, Gen-Qiang Chen, Xiang-Ying Tang, Min Shi|2015|Org.Chem.Front.|2|792|doi:10.1039/C5QO00127G

CCDC 989396: Experimental Crystal Structure Determination

Li-Juan Zhang & Chao-Guo Yan
Related Article: Li-Juan Zhang, Chao-Guo Yan|2014|Mol.Diversity|18|787|doi:10.1007/s11030-014-9538-2

CCDC 1014844: Experimental Crystal Structure Determination

Veera Reddy Yatham, Jörg-M. Neudörfl, Nils E. Schlörer & Albrecht Berkessel
Related Article: Veera Reddy Yatham, Jörg-M. Neudörfl, Nils E. Schlörer, Albrecht Berkessel|2015|Chemical Science|6|3706|doi:10.1039/C5SC01027F

CCDC 1014843: Experimental Crystal Structure Determination

Veera Reddy Yatham, Jörg-M. Neudörfl, Nils E. Schlörer & Albrecht Berkessel
Related Article: Veera Reddy Yatham, Jörg-M. Neudörfl, Nils E. Schlörer, Albrecht Berkessel|2015|Chemical Science|6|3706|doi:10.1039/C5SC01027F

CCDC 1031145: Experimental Crystal Structure Determination

Dong Pan, Gen-Qiang Chen, Xiang-Ying Tang & Min Shi
Related Article: Dong Pan, Gen-Qiang Chen, Xiang-Ying Tang, Min Shi|2015|Org.Chem.Front.|2|792|doi:10.1039/C5QO00127G

CCDC 1031915: Experimental Crystal Structure Determination

Ruibiao Fu, Shengmin Hu & Xintao Wu
Related Article: Ruibiao Fu, Shengmin Hu, Xintao Wu|2015|Cryst.Growth Des.|15|3004|doi:10.1021/acs.cgd.5b00423

CCDC 1051401: Experimental Crystal Structure Determination

Marcel Kühling, Claudia Wickleder, Michael J. Ferguson, Cristian G. Hrib, Robert McDonald, Markus Suta, Liane Hilfert, Josef Takats & Frank T. Edelmann
Related Article: Marcel Kühling, Claudia Wickleder, Michael J. Ferguson, Cristian G. Hrib, Robert McDonald, Markus Suta, Liane Hilfert, Josef Takats, Frank T. Edelmann|2015|New J.Chem.|39|7617|doi:10.1039/C5NJ00568J

Registration Year

 • 2021
  9,923
 • 2020
  64,567
 • 2019
  64,202
 • 2018
  61,038
 • 2017
  60,251
 • 2016
  55,292
 • 2015
  57,894
 • 2014
  524,917

Resource Types

 • Dataset
  898,098