524,917 Works

CCDC 1018528: Experimental Crystal Structure Determination

Noriyuki Suzuki, Takao Yoshitani, Shota Inoue, Daisuke Hashizume, Hajime Yoshida, Meguru Tezuka, Keisuke Ida, Sayoko Nagashima, Teiji Chihara, Osamu Kobayashi, Shinkoh Nanbu & Yoshiro Masuyama
Related Article: Noriyuki Suzuki, Takao Yoshitani, Shota Inoue, Daisuke Hashizume, Hajime Yoshida, Meguru Tezuka, Keisuke Ida, Sayoko Nagashima, Teiji Chihara, Osamu Kobayashi, Shinkoh Nanbu, Yoshiro Masuyama|2014|Organometallics|33|5220|doi:10.1021/om500536c

CCDC 1034247: Experimental Crystal Structure Determination

Martina Bubrin, David Schweinfurth, Fabian Ehret, Stanislav Záliš, Hana Kvapilová, Jan Fiedler, Qiang Zeng, František Hartl & Wolfgang Kaim
Related Article: Martina Bubrin, David Schweinfurth, Fabian Ehret, Stanislav Záliš, Hana Kvapilová, Jan Fiedler, Qiang Zeng, František Hartl, and Wolfgang Kaim|2014|Organometallics|33|4973|doi:10.1021/om5002815

CCDC 1001778: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , &
Related Article: Suvajit Koley, Sushobhan Chowdhury, Tanmoy Chanda, B. Janaki Ramulu, Namrata Anand, Maya Shankar Singh|2015|Eur.J.Org.Chem.|2015|409|doi:10.1002/ejoc.201403171

CCDC 1036939: Experimental Crystal Structure Determination

Cong Xu, Alexander M. Kirillov, Yubo Shu, Yan Liu, Lirong Guo, Lizi Yang, Wei Dou, Wei Liu, Chunyang Chen, Xin Huang, Jiayao Zhang & Weisheng Liu
Related Article: Cong Xu, Alexander M. Kirillov, Yubo Shu, Yan Liu, Lirong Guo, Lizi Yang, Wei Dou, Wei Liu, Chunyang Chen, Xin Huang, Jiayao Zhang, Weisheng Liu|2016|CrystEngComm|18|1190|doi:10.1039/C5CE01901J

CCDC 1036940: Experimental Crystal Structure Determination

Cong Xu, Alexander M. Kirillov, Yubo Shu, Yan Liu, Lirong Guo, Lizi Yang, Wei Dou, Wei Liu, Chunyang Chen, Xin Huang, Jiayao Zhang & Weisheng Liu
Related Article: Cong Xu, Alexander M. Kirillov, Yubo Shu, Yan Liu, Lirong Guo, Lizi Yang, Wei Dou, Wei Liu, Chunyang Chen, Xin Huang, Jiayao Zhang, Weisheng Liu|2016|CrystEngComm|18|1190|doi:10.1039/C5CE01901J

CCDC 1036981: Experimental Crystal Structure Determination

Yang-Hui Luo
Related Article: Yang-Hui Luo|2014|CSD Communication|||

CCDC 844682: Experimental Crystal Structure Determination

Yupeng Pan, Weifeng Rong, Zhongbao Jian & Dongmei Cui
Related Article: Yupeng Pan, Weifeng Rong, Zhongbao Jian, Dongmei Cui|2012|Macromolecules|45|1248|doi:10.1021/ma202558g

CCDC 1012452: Experimental Crystal Structure Determination

Ying Ding, Hailou Li, Jie Luo, Xing Ma & Junwei Zhao
Related Article: Ying Ding, Hailou Li, Jie Luo, Xing Ma, Junwei Zhao|2014|Synth.Met.|198|267|doi:10.1016/j.synthmet.2014.10.011

CCDC 1036988: Experimental Crystal Structure Determination

Ulrich Flörke
Related Article: Ulrich Flörke|2014|CSD Communication|||

CCDC 1009129: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Min Liu, Lu Wang, Kai Yu, Zhan-Hua Su, Chun-Xiao Wang, Chun-Mei Wang & Bai-Bin Zhou
Related Article: Jia-min Liu, Lu Wang, Kai Yu, Zhan-hua Su, Chun-xiao Wang, Chun-mei Wang, Bai-bin Zhou|2015|New J.Chem.|39|1139|doi:10.1039/C4NJ01138D

CCDC 1012569: Experimental Crystal Structure Determination

Clément Camp, Oliver Cooper, Julie Andrez, Jacques Pécaut & Marinella Mazzanti
Related Article: Clément Camp, Oliver Cooper, Julie Andrez, Jacques Pécaut, Marinella Mazzanti|2015|Dalton Trans.|44|2650|doi:10.1039/C4DT02585G

CCDC 1031363: Experimental Crystal Structure Determination

Zhi-Jun Jia, Constantin Gabriel Daniliuc, Andrey P. Antonchick & Herbert Waldmann
Related Article: Zhi-Jun Jia, Constantin Gabriel Daniliuc, Andrey P. Antonchick, Herbert Waldmann|2015|Chem.Commun.|51|1054|doi:10.1039/C4CC08555H

CCDC 1030366: Experimental Crystal Structure Determination

Rumpa Pal, Govindappa Nagendra, M. Samarasimhareddy, Vommina V. Sureshbabu & Tayur N. Guru Row
Related Article: Rumpa Pal, Govindappa Nagendra, M. Samarasimhareddy, Vommina V. Sureshbabu, Tayur N. Guru Row|2015|Chem.Commun.|51|933|doi:10.1039/C4CC08751H

CCDC 1012378: Experimental Crystal Structure Determination

Mürsel Arıcı, Okan Zafer Yeşilel & Murat Taş
Related Article: Mürsel Arıcı, Okan Zafer Yeşilel, Murat Taş|2015|Dalton Trans.|44|1627|doi:10.1039/C4DT02119C

CCDC 1023221: Experimental Crystal Structure Determination

Jane N. Moore, Nicholas M. Laskay, Kevin S. Duque, Steven P. Kelley, Robin D. Rogers & Kevin H. Shaughnessy
Related Article: Jane N. Moore, Nicholas M. Laskay, Kevin S. Duque, Steven P. Kelley, Robin D. Rogers, Kevin H. Shaughnessy|2015|J.Organomet.Chem.|777|16|doi:10.1016/j.jorganchem.2014.11.011

CCDC 1018134: Experimental Crystal Structure Determination

K. Lamberts, A. Möller & U. Englert
Related Article: K. Lamberts, A. Möller, U. Englert|2014|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|70|989|doi:10.1107/S2052520614021398

CCDC 1020174: Experimental Crystal Structure Determination

Yulia Chapurina, Thierry Roisnel, Jean-François Carpentier & Evgeny Kirillov
Related Article: Yulia Chapurina, Thierry Roisnel, Jean-François Carpentier, Evgeny Kirillov|2015|Inorg.Chim.Acta|431|161|doi:10.1016/j.ica.2014.11.002

CCDC 1020175: Experimental Crystal Structure Determination

Yulia Chapurina, Thierry Roisnel, Jean-François Carpentier & Evgeny Kirillov
Related Article: Yulia Chapurina, Thierry Roisnel, Jean-François Carpentier, Evgeny Kirillov|2015|Inorg.Chim.Acta|431|161|doi:10.1016/j.ica.2014.11.002

CCDC 1020675: Experimental Crystal Structure Determination

Raju Francis, Pallepogu Raghavaiah & Kuruvilla Pius
Related Article: Raju Francis, Pallepogu Raghavaiah, Kuruvilla Pius|2014|Acta Crystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.,Cryst.Eng. and Mat.|70|942|doi:10.1107/S2052520614018952

CCDC 1021443: Experimental Crystal Structure Determination

Timo Gneuß, Markus J. Leitl, Lars H. Finger, Nicholas Rau, Hartmut Yersin & Jörg Sundermeyer
Related Article: Timo Gneuß, Markus J. Leitl, Lars H. Finger, Nicholas Rau, Hartmut Yersin, Jörg Sundermeyer|2015|Dalton Trans.|44|8506|doi:10.1039/C4DT02631D

CCDC 1021444: Experimental Crystal Structure Determination

Timo Gneuß, Markus J. Leitl, Lars H. Finger, Nicholas Rau, Hartmut Yersin & Jörg Sundermeyer
Related Article: Timo Gneuß, Markus J. Leitl, Lars H. Finger, Nicholas Rau, Hartmut Yersin, Jörg Sundermeyer|2015|Dalton Trans.|44|8506|doi:10.1039/C4DT02631D

CCDC 1022513: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Ning Wang, Ping Zhang, Jie-Hui Yu & Ji-Qing Xu
Related Article: Yan-Ning Wang, Ping Zhang, Jie-Hui Yu, Ji-Qing Xu|2015|Dalton Trans.|44|1655|doi:10.1039/C4DT02762K

CCDC 1037930: Experimental Crystal Structure Determination

Frank R. Fronczek
Related Article: Frank R. Fronczek|2014|CSD Communication|||

CCDC 1022165: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaoju Li, Zhenjiang Yu, Tena Guan, Xinxiong Li, Guangchao Ma & Xiaofang Guo
Related Article: Xiaoju Li, Zhenjiang Yu, Tena Guan, Xinxiong Li, Guangchao Ma, Xiaofang Guo|2015|Cryst.Growth Des.|15|278|doi:10.1021/cg501327u

CCDC 1019959: Experimental Crystal Structure Determination

Sengodagounder Muthusamy, Manickasamy Sivaguru & Eringathodi Suresh
Related Article: Sengodagounder Muthusamy, Manickasamy Sivaguru, Eringathodi Suresh|2015|Chem.Commun.|51|707|doi:10.1039/C4CC07280D

Registration Year

  • 2014
    524,917

Resource Types

  • Dataset
    524,917