524,917 Works

CCDC 1041492: Experimental Crystal Structure Determination

Peng Yang
Related Article: Peng Yang|2014|CSD Communication|||

CCDC 1041511: Experimental Crystal Structure Determination

Serge Perato, Jade Fogha, Muriel Sebban, Anne Sophie Voisin-Chiret, Jana Sopkova-De Oliveira Santos, Hassan Oulyadi & Sylvain Rault
Related Article: Serge Perato, Jade Fogha, Muriel Sebban, Anne Sophie Voisin-Chiret, Jana Sopkova-de Oliveira Santos, Hassan Oulyadi, Sylvain Rault|2013|J.Chem.Inf.Model.|53|2671|doi:10.1021/ci400365y

CCDC 1003863: Experimental Crystal Structure Determination

Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley & David A. McMorran
Related Article: Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley, David A. McMorran|2015|Inorg.Chim.Acta|426|183|doi:10.1016/j.ica.2014.11.036

CCDC 1003870: Experimental Crystal Structure Determination

Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley & David A. McMorran
Related Article: Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley, David A. McMorran|2015|Inorg.Chim.Acta|426|183|doi:10.1016/j.ica.2014.11.036

CCDC 1018526: Experimental Crystal Structure Determination

Maria D. Torres Salgado, Lucas E. Weingartz & Robert L. LaDuca
Related Article: Maria D. Torres Salgado, Lucas E. Weingartz, Robert L. LaDuca|2015|Inorg.Chim.Acta|426|202|doi:10.1016/j.ica.2014.12.001

CCDC 1022715: Experimental Crystal Structure Determination

Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley & David A. McMorran
Related Article: Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley, David A. McMorran|2015|Inorg.Chim.Acta|426|183|doi:10.1016/j.ica.2014.11.036

CCDC 1022716: Experimental Crystal Structure Determination

Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley & David A. McMorran
Related Article: Warrick K.C. Lo, C. John McAdam, Allan G. Blackman, James D. Crowley, David A. McMorran|2015|Inorg.Chim.Acta|426|183|doi:10.1016/j.ica.2014.11.036

CCDC 1018525: Experimental Crystal Structure Determination

Maria D. Torres Salgado, Lucas E. Weingartz & Robert L. LaDuca
Related Article: Maria D. Torres Salgado, Lucas E. Weingartz, Robert L. LaDuca|2015|Inorg.Chim.Acta|426|202|doi:10.1016/j.ica.2014.12.001

CCDC 1041536: Experimental Crystal Structure Determination

S. Jone Kirubavathy & R. Velmurugan
Related Article: S. Jone Kirubavathy, R. Velmurugan|2014|CSD Communication|||

CCDC 1041537: Experimental Crystal Structure Determination

Jindou D. Yang, Xian Wang, Chengxin X. Song, Weiqiang Q. Zhang, Guofang F. Zhang, Ziwei Gao, Juan Fan & Huaming M. Sun
Related Article: Jindou D. Yang, Xian Wang, Chengxin X. Song, Weiqiang Q. Zhang, Guofang F. Zhang, Ziwei Gao, Juan Fan, Huaming M. Sun|2016|Chem. Sel.|1|5397|doi:10.1002/slct.201601281

CCDC 982059: Experimental Crystal Structure Determination

Suresh M. Chopade, Prasad P. Phadnis, Ananda S. Hodage, Amey Wadawale & Vimal K. Jain
Related Article: Suresh M. Chopade, Prasad P. Phadnis, Ananda S. Hodage, Amey Wadawale, Vimal K. Jain|2015|Inorg.Chim.Acta|427|72|doi:10.1016/j.ica.2014.11.017

CCDC 982060: Experimental Crystal Structure Determination

Suresh M. Chopade, Prasad P. Phadnis, Ananda S. Hodage, Amey Wadawale & Vimal K. Jain
Related Article: Suresh M. Chopade, Prasad P. Phadnis, Ananda S. Hodage, Amey Wadawale, Vimal K. Jain|2015|Inorg.Chim.Acta|427|72|doi:10.1016/j.ica.2014.11.017

CCDC 987440: Experimental Crystal Structure Determination

Ana Paula Härter Vaniel, Antonio Eduardo Mauro, Adelino Vieira De Godoy Netto, Eduardo Tonon De Almeida, Paulo Cesar Piquini, Priscilla Zambiazi, Davi Fernando Back & Manfredo Hörner
Related Article: Ana Paula Härter Vaniel, Antonio Eduardo Mauro, Adelino Vieira de Godoy Netto, Eduardo Tonon de Almeida, Paulo Cesar Piquini, Priscilla Zambiazi, Davi Fernando Back, Manfredo Hörner|2015|J.Mol.Struct.|1083|311|doi:10.1016/j.molstruc.2014.11.069

CCDC 987441: Experimental Crystal Structure Determination

Ana Paula Härter Vaniel, Antonio Eduardo Mauro, Adelino Vieira De Godoy Netto, Eduardo Tonon De Almeida, Paulo Cesar Piquini, Priscilla Zambiazi, Davi Fernando Back & Manfredo Hörner
Related Article: Ana Paula Härter Vaniel, Antonio Eduardo Mauro, Adelino Vieira de Godoy Netto, Eduardo Tonon de Almeida, Paulo Cesar Piquini, Priscilla Zambiazi, Davi Fernando Back, Manfredo Hörner|2015|J.Mol.Struct.|1083|311|doi:10.1016/j.molstruc.2014.11.069

CCDC 910938: Experimental Crystal Structure Determination

Qingfen Niu, Xiaohan Zhang, Shumiao Zhang, Xiaoyan Li & Hongjian Sun
Related Article: Qingfen Niu, Xiaohan Zhang, Shumiao Zhang, Xiaoyan Li, Hongjian Sun|2015|Inorg.Chim.Acta|426|165|doi:10.1016/j.ica.2014.11.016

CCDC 980339: Experimental Crystal Structure Determination

Leila Tabrizi, Hossein Chiniforoshan, João P. Araújo, Armandina M.L. Lopes, Helmar Görls, Winfried Plass & Gholamhossein Mohammadnezhad
Related Article: Leila Tabrizi, Hossein Chiniforoshan, João P. Araújo, Armandina M.L. Lopes, Helmar Görls, Winfried Plass, Gholamhossein Mohammadnezhad|2015|Inorg.Chim.Acta|426|195|doi:10.1016/j.ica.2014.10.030

CCDC 983938: Experimental Crystal Structure Determination

Atsuo Tada, Sayo Watanabe, Midori Kimura, Yuichiro Tokoro & Shin-Ichi Fukuzawa
Related Article: Atsuo Tada, Sayo Watanabe, Midori Kimura, Yuichiro Tokoro, Shin-ichi Fukuzawa|2014|Tetrahedron Lett.|55|6224|doi:10.1016/j.tetlet.2014.09.070

CCDC 1014285: Experimental Crystal Structure Determination

Yogesh P. Bharitkar, Abhijit Hazra, N.S. Apoorva Poduri, Anirban Ash, Prakas R. Maulik & Nirup B. Mondal
Related Article: Yogesh P. Bharitkar, Abhijit Hazra, N.S. Apoorva Poduri, Anirban Ash, Prakas R. Maulik, Nirup B. Mondal|2015|Nat.Prod.Res.|29|253|doi:10.1080/14786419.2014.971794

CCDC 1018274: Experimental Crystal Structure Determination

Gary B. Evans, Scott A. Cameron, Shayne R. Culbert & Peter K. Grant
Related Article: Gary B. Evans, Scott A. Cameron, Shayne R. Culbert, Peter K. Grant|2014|Tetrahedron Lett.|55|6227|doi:10.1016/j.tetlet.2014.09.068

CCDC 870053: Experimental Crystal Structure Determination

Chun-Xiang Yuan, Kai-Da Zhou, Xiao-Ping Xu, Yong Zhang & Shun-Jun Ji
Related Article: Chun-Xiang Yuan, Kai-Da Zhou, Xiao-Ping Xu, Yong Zhang, Shun-Jun Ji|2015|Polyhedron|87|245|doi:10.1016/j.poly.2014.11.032

CCDC 870558: Experimental Crystal Structure Determination

Shi-Chao Wang, Yan-Can Zhang, Feng Jin, Wan-Ding Liu, Hong-Ping Zhou, Jie-Ying Wu & Yu-Peng Tian
Related Article: Shi-Chao Wang, Yan-Can Zhang, Feng Jin, Wan-Ding Liu, Hong-Ping Zhou, Jie-Ying Wu, Yu-Peng Tian|2015|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|45|639|doi:10.1080/15533174.2013.841230

CCDC 941870: Experimental Crystal Structure Determination

Jie Luo, Pengfei Cheng, Junwei Zhao & Lijuan Chen
Related Article: Jie Luo, Pengfei Cheng, Junwei Zhao, Lijuan Chen|2015|Synth.React.Inorg.,Met.-Org.,Nano-Met.Chem.|45|682|doi:10.1080/15533174.2013.841231

CCDC 996503: Experimental Crystal Structure Determination

Oğuzhan Orhan, Alper Tolga Çolak, Onur Şahin, Tuncay Tunç & Ömer Çelik
Related Article: Oğuzhan Orhan, Alper Tolga Çolak, Onur Şahin, Tuncay Tunç, Ömer Çelik|2015|Polyhedron|87|268|doi:10.1016/j.poly.2014.11.028

CCDC 996504: Experimental Crystal Structure Determination

Oğuzhan Orhan, Alper Tolga Çolak, Onur Şahin, Tuncay Tunç & Ömer Çelik
Related Article: Oğuzhan Orhan, Alper Tolga Çolak, Onur Şahin, Tuncay Tunç, Ömer Çelik|2015|Polyhedron|87|268|doi:10.1016/j.poly.2014.11.028

CCDC 1004670: Experimental Crystal Structure Determination

Yurika Yamashita, Tomoya Tateishi, Kana Sawaguchi, Atsushi Kobayashi, Masako Kato & Kiyohiko Nakajima
Related Article: Yurika Yamashita, Tomoya Tateishi, Kana Sawaguchi, Atsushi Kobayashi, Masako Kato, Kiyohiko Nakajima|2014|Chem.Lett.|43|1912|doi:10.1246/cl.140774

Registration Year

  • 2014
    524,917

Resource Types

  • Dataset
    524,917