57,894 Works

CCDC 1029382: Experimental Crystal Structure Determination

Alexander S. Belov, Genrikh E. Zelinskii, Oleg A. Varzatskii, Irina G. Belaya, Anna V. Vologzhanina, Alexander V. Dolganov, Valentin V. Novikov & Yan Z. Voloshin
Related Article: Alexander S. Belov, Genrikh E. Zelinskii, Oleg A. Varzatskii, Irina G. Belaya, Anna V. Vologzhanina, Alexander V. Dolganov, Valentin V. Novikov, Yan Z. Voloshin|2015|Dalton Trans.|44|3773|doi:10.1039/C4DT03628J

CCDC 1003929: Experimental Crystal Structure Determination

Xue-Hua Ding, Shi Wang, Yong-Hua Li & Wei Huang
Related Article: Xue-Hua Ding, Shi Wang, Yong-Hua Li, Wei Huang|2015|Inorg.Chem.Front.|2|263|doi:10.1039/C4QI00125G

CCDC 1026090: Experimental Crystal Structure Determination

Hirotsugu Tomiyasu, Jiang-Lin Zhao, Xin-Long Ni, Xi Zeng, Mark R. J. Elsegood, Beth Jones, Carl Redshaw, Simon J. Teat & Takehiko Yamato
Related Article: Hirotsugu Tomiyasu, Jiang-Lin Zhao, Xin-Long Ni, Xi Zeng, Mark R. J. Elsegood, Beth Jones, Carl Redshaw, Simon J. Teat, Takehiko Yamato|2015|RSC Advances|5|14747|doi:10.1039/C4RA15905E

CCDC 1035254: Experimental Crystal Structure Determination

Jacob Ingemar Olsen, Stephan P. A. Sauer, Christian Marcus Pedersen & Mikael Bols
Related Article: Jacob Ingemar Olsen, Stephan P. A. Sauer, Christian Marcus Pedersen, Mikael Bols|2015|Org.Biomol.Chem.|13|3116|doi:10.1039/C4OB02630F

CCDC 1037261: Experimental Crystal Structure Determination

Ruo-Hong Wei, Jun-Feng Chen, Jia-Qi Feng, Jiong-Sheng Hu & Deng-Ke Cao
Related Article: Ruo-Hong Wei, Jun-Feng Chen, Jia-Qi Feng, Jiong-Sheng Hu, Deng-Ke Cao|2015|RSC Advances|5|14359|doi:10.1039/C4RA15977B

CCDC 1037263: Experimental Crystal Structure Determination

Ruo-Hong Wei, Jun-Feng Chen, Jia-Qi Feng, Jiong-Sheng Hu & Deng-Ke Cao
Related Article: Ruo-Hong Wei, Jun-Feng Chen, Jia-Qi Feng, Jiong-Sheng Hu, Deng-Ke Cao|2015|RSC Advances|5|14359|doi:10.1039/C4RA15977B

CCDC 975842: Experimental Crystal Structure Determination

Wei-Chao Chen, Xin-Long Wang, Yan-Qing Jiao, Peng Huang, En-Long Zhou, Zhong-Min Su & Kui-Zhan Shao
Related Article: Wei-Chao Chen, Xin-Long Wang, Yan-Qing Jiao, Peng Huang, En-Long Zhou, Zhong-Min Su, Kui-Zhan Shao|2014|Inorg.Chem.|53|9486|doi:10.1021/ic500442k

CCDC 1029385: Experimental Crystal Structure Determination

Alexander S. Belov, Genrikh E. Zelinskii, Oleg A. Varzatskii, Irina G. Belaya, Anna V. Vologzhanina, Alexander V. Dolganov, Valentin V. Novikov & Yan Z. Voloshin
Related Article: Alexander S. Belov, Genrikh E. Zelinskii, Oleg A. Varzatskii, Irina G. Belaya, Anna V. Vologzhanina, Alexander V. Dolganov, Valentin V. Novikov, Yan Z. Voloshin|2015|Dalton Trans.|44|3773|doi:10.1039/C4DT03628J

CCDC 999066: Experimental Crystal Structure Determination

Anik Bhattacharyya & Shouvik Chattopadhyay
Related Article: Anik Bhattacharyya, Shouvik Chattopadhyay|2015|RSC Advances|5|18252|doi:10.1039/C4RA17334A

CCDC 1026368: Experimental Crystal Structure Determination

Gonghe Zhang, Jingbo Sun, Pengchong Xue, Zhenqi Zhang, Peng Gong, Jiang Peng & Ran Lu
Related Article: Gonghe Zhang, Jingbo Sun, Pengchong Xue, Zhenqi Zhang, Peng Gong, Jiang Peng, Ran Lu|2015|J.Mater.Chem.C|3|2925|doi:10.1039/C4TC02925A

CCDC 1046263: Experimental Crystal Structure Determination

Anik Bhattacharyya & Shouvik Chattopadhyay
Related Article: Anik Bhattacharyya, Shouvik Chattopadhyay|2015|RSC Advances|5|18252|doi:10.1039/C4RA17334A

CCDC 1046266: Experimental Crystal Structure Determination

Anik Bhattacharyya & Shouvik Chattopadhyay
Related Article: Anik Bhattacharyya, Shouvik Chattopadhyay|2015|RSC Advances|5|18252|doi:10.1039/C4RA17334A

CCDC 1047628: Experimental Crystal Structure Determination

Beatriz Calvo, Beatriz Roy, Ramón Macías, Maria Jose Artigas, Fernando J. Lahoz & Luis A. Oro
Related Article: Beatriz Calvo, Beatriz Roy, Ramón Macías, Maria Jose Artigas, Fernando J. Lahoz, and Luis A. Oro|2014|Inorg.Chem.|53|12428|doi:10.1021/ic501779n

CCDC 1047629: Experimental Crystal Structure Determination

Julie A. Kessler & Vlad M. Iluc
Related Article: Julie A. Kessler and Vlad M. Iluc|2014|Inorg.Chem.|53|12360|doi:10.1021/ic501600s

CCDC 1047642: Experimental Crystal Structure Determination

Patricia Gómez-Iglesias, Marta Arroyo, Sonia Bajo, Carsten Strohmann, Daniel Miguel & Fernando Villafañe
Related Article: Patricia Gómez-Iglesias, Marta Arroyo, Sonia Bajo, Carsten Strohmann, Daniel Miguel, and Fernando Villafañe|2014|Inorg.Chem.|53|12437|doi:10.1021/ic5018054

CCDC 1047649: Experimental Crystal Structure Determination

Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field & Mohan Bhadbhade
Related Article: Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field, and Mohan Bhadbhade|2014|Inorg.Chem.|53|12469|doi:10.1021/ic501895s

CCDC 1047653: Experimental Crystal Structure Determination

Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field & Mohan Bhadbhade
Related Article: Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field, and Mohan Bhadbhade|2014|Inorg.Chem.|53|12469|doi:10.1021/ic501895s

CCDC 1047655: Experimental Crystal Structure Determination

Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field & Mohan Bhadbhade
Related Article: Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field, and Mohan Bhadbhade|2014|Inorg.Chem.|53|12469|doi:10.1021/ic501895s

CCDC 1047656: Experimental Crystal Structure Determination

Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field & Mohan Bhadbhade
Related Article: Ryan Gilbert-Wilson, Leslie D. Field, and Mohan Bhadbhade|2014|Inorg.Chem.|53|12469|doi:10.1021/ic501895s

CCDC 1047715: Experimental Crystal Structure Determination

Jeffrey A. Therrien, Michael O. Wolf & Brian O. Patrick
Related Article: Jeffrey A. Therrien, Michael O. Wolf, and Brian O. Patrick|2014|Inorg.Chem.|53|12962|doi:10.1021/ic502056w

CCDC 1047839: Experimental Crystal Structure Determination

Beñat Artetxe, Santiago Reinoso, Leire San Felices, Pablo Vitoria, Aroa Pache, Jagoba Martín-Caballero & Juan M. Gutiérrez-Zorrilla
Related Article: Beñat Artetxe, Santiago Reinoso, Leire San Felices, Pablo Vitoria, Aroa Pache, Jagoba Martín-Caballero, and Juan M. Gutiérrez-Zorrilla|2015|Inorg.Chem.|54|241|doi:10.1021/ic502232v

CCDC 1047821: Experimental Crystal Structure Determination

Yuri Maeda, Hideki Hashimoto, Isamu Kinoshita & Takanori Nishioka
Related Article: Yuri Maeda, Hideki Hashimoto, Isamu Kinoshita, and Takanori Nishioka|2015|Inorg.Chem.|54|448|doi:10.1021/ic502039d

CCDC 1047846: Experimental Crystal Structure Determination

Beñat Artetxe, Santiago Reinoso, Leire San Felices, Pablo Vitoria, Aroa Pache, Jagoba Martín-Caballero & Juan M. Gutiérrez-Zorrilla
Related Article: Beñat Artetxe, Santiago Reinoso, Leire San Felices, Pablo Vitoria, Aroa Pache, Jagoba Martín-Caballero, and Juan M. Gutiérrez-Zorrilla|2015|Inorg.Chem.|54|241|doi:10.1021/ic502232v

CCDC 1047831: Experimental Crystal Structure Determination

Yuri Maeda, Hideki Hashimoto, Isamu Kinoshita & Takanori Nishioka
Related Article: Yuri Maeda, Hideki Hashimoto, Isamu Kinoshita, and Takanori Nishioka|2015|Inorg.Chem.|54|448|doi:10.1021/ic502039d

CCDC 950496: Experimental Crystal Structure Determination

Xian-Ming Zhang, Juan-Juan Hou, Cai-Hong Guo & Chun-Fang Li
Related Article: Xian-Ming Zhang, Juan-Juan Hou, Cai-Hong Guo, and Chun-Fang Li|2015|Inorg.Chem.|54|554|doi:10.1021/ic5024168

Registration Year

  • 2015
    57,894

Resource Types

  • Dataset
    57,888