55,292 Works

CCDC 1425269: Experimental Crystal Structure Determination

T. Mäkelä & K. Rissanen
Related Article: T. Mäkelä, K. Rissanen|2016|Dalton Trans.|45|6481|doi:10.1039/C6DT00414H

CCDC 1430066: Experimental Crystal Structure Determination

Ya-Ping Ou, Jing Zhang, Fuxing Zhang, Daizhi Kuang, František Hartl, Li Rao & Sheng Hua Liu
Related Article: Ya-Ping Ou, Jing Zhang, Fuxing Zhang, Daizhi Kuang, František Hartl, Li Rao, Sheng Hua Liu|2016|Dalton Trans.|45|6503|doi:10.1039/C6DT00109B

CCDC 1431254: Experimental Crystal Structure Determination

Ana Maria Toma, Adrian Nicoară, Anca Silvestru, Tobias Rüffer, Heinrich Lang & Michael Mehring
Related Article: Ana Maria Toma, Adrian Nicoară, Anca Silvestru, Tobias Rüffer, Heinrich Lang, Michael Mehring|2016|J.Organomet.Chem.|810|33|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.03.002

CCDC 1431255: Experimental Crystal Structure Determination

Ana Maria Toma, Adrian Nicoară, Anca Silvestru, Tobias Rüffer, Heinrich Lang & Michael Mehring
Related Article: Ana Maria Toma, Adrian Nicoară, Anca Silvestru, Tobias Rüffer, Heinrich Lang, Michael Mehring|2016|J.Organomet.Chem.|810|33|doi:10.1016/j.jorganchem.2016.03.002

CCDC 1453039: Experimental Crystal Structure Determination

Xiaowei Dou, Yixin Lu & Tamio Hayashi
Related Article: Xiaowei Dou, Yixin Lu, Tamio Hayashi|2016|Angew.Chem.,Int.Ed.|55|6739|doi:10.1002/anie.201601709

CCDC 1453127: Experimental Crystal Structure Determination

F. Rosa, P. Négrier & P. Espeau
Related Article: F. Rosa, P. Négrier, P. Espeau|2016|CrystEngComm|18|6903|doi:10.1039/C6CE01123C

CCDC 1455366: Experimental Crystal Structure Determination

Chunhao Yuan, Leijie Zhou, Zhanhu Sun & Hongchao Guo
Related Article: Chunhao Yuan, Leijie Zhou, Zhanhu Sun, Hongchao Guo|2016|RSC Advances|6|77931|doi:10.1039/C6RA13643E

CCDC 1455373: Experimental Crystal Structure Determination

Chunhao Yuan, Leijie Zhou, Zhanhu Sun & Hongchao Guo
Related Article: Chunhao Yuan, Leijie Zhou, Zhanhu Sun, Hongchao Guo|2016|RSC Advances|6|77931|doi:10.1039/C6RA13643E

CCDC 1470191: Experimental Crystal Structure Determination

Adéla Fridrichová, Vojtech Varga, Jiří Pinkas, Martin Lamač, Aleš Růžička & Michal Horáček
Related Article: Adéla Fridrichová, Vojtech Varga, Jiří Pinkas, Martin Lamač, Aleš Růžička and Michal Horáček|2016|Eur.J.Inorg.Chem.||3713|doi:10.1002/ejic.201600390

CCDC 1472557: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Hui Xue, Ming Shi, Feng Yu, Xiao-Yun Li, Wen Ren, Li-Na Fu & Qi-Xiang Guo
Related Article: Jia-Hui Xue, Ming Shi, Feng Yu, Xiao-Yun Li, Wen Ren, Li-Na Fu, Qi-Xiang Guo|2016|Org.Lett.|18|3874|doi:10.1021/acs.orglett.6b01880

CCDC 1473006: Experimental Crystal Structure Determination

Jia-Hui Xue, Ming Shi, Feng Yu, Xiao-Yun Li, Wen Ren, Li-Na Fu & Qi-Xiang Guo
Related Article: Jia-Hui Xue, Ming Shi, Feng Yu, Xiao-Yun Li, Wen Ren, Li-Na Fu, Qi-Xiang Guo|2016|Org.Lett.|18|3874|doi:10.1021/acs.orglett.6b01880

CCDC 1488814: Experimental Crystal Structure Determination

Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn & Mary F. Mahon
Related Article: Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn, Mary F. Mahon|2016|Dalton Trans.|45|13969|doi:10.1039/C6DT03185D

CCDC 1488815: Experimental Crystal Structure Determination

Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn & Mary F. Mahon
Related Article: Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn, Mary F. Mahon|2016|Dalton Trans.|45|13969|doi:10.1039/C6DT03185D

CCDC 1488817: Experimental Crystal Structure Determination

Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn & Mary F. Mahon
Related Article: Peter Bellham, Mathew D. Anker, Michael S. Hill, Gabriele Kociok-Köhn, Mary F. Mahon|2016|Dalton Trans.|45|13969|doi:10.1039/C6DT03185D

CCDC 1500996: Experimental Crystal Structure Determination

Shiv Pal, Rajarshi Dasgupta & Shabana Khan
Related Article: Shiv Pal, Rajarshi Dasgupta and Shabana Khan|2016|Organometallics|35|3635|doi:10.1021/acs.organomet.6b00689

CCDC 1502416: Experimental Crystal Structure Determination

Christian Hering-Junghans, Patricia Andreiuk, Michael J. Ferguson, Robert McDonald & Eric Rivard
Related Article: Christian Hering-Junghans, Patricia Andreiuk, Michael J. Ferguson, Robert McDonald, Eric Rivard|2017|Angew.Chem.,Int.Ed.|56|6272|doi:10.1002/anie.201609100

CCDC 1490848: Experimental Crystal Structure Determination

Sourav Biswas, Sourav Das, Tulika Gupta, Saurabh Kumar Singh, Michael Pissas, Gopalan Rajaraman & Vadapalli Chandrasekhar
Related Article: Sourav Biswas, Sourav Das, Tulika Gupta, Saurabh Kumar Singh, Michael Pissas, Gopalan Rajaraman, Vadapalli Chandrasekhar|2016|Chem.-Eur.J.|22|18532|doi:10.1002/chem.201603640

CCDC 1510777: Experimental Crystal Structure Determination

Deepak Dange, Christian P. Sindlinger, Simon Aldridge & Cameron Jones
Related Article: Deepak Dange, Christian P. Sindlinger, Simon Aldridge, Cameron Jones|2017|Chem.Commun.|53|149|doi:10.1039/C6CC08449D

CCDC 1510780: Experimental Crystal Structure Determination

Deepak Dange, Christian P. Sindlinger, Simon Aldridge & Cameron Jones
Related Article: Deepak Dange, Christian P. Sindlinger, Simon Aldridge, Cameron Jones|2017|Chem.Commun.|53|149|doi:10.1039/C6CC08449D

CCDC 1511351: Experimental Crystal Structure Determination

M.F. Matsuura, H.-J. Kim, D. Takahashi, K.A. Abboud & S.A. Benner
Related Article: M.F. Matsuura, H.-J. Kim, D. Takahashi, K.A. Abboud, S.A. Benner|2016|Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Chem.|72|952|doi:10.1107/S2053229616017071

CCDC 1513954: Experimental Crystal Structure Determination

P. Krinchampa, K. Chainok, S. Phengthaisong, S. Youngme, F. Kielar & N. Wannarit
Related Article: P. Krinchampa, K. Chainok, S. Phengthaisong, S. Youngme, F. Kielar, N. Wannarit|2016|Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Chem.|72|960|doi:10.1107/S2053229616017502

CCDC 1515588: Experimental Crystal Structure Determination

Ulrich Flörke
Related Article: Ulrich Flörke|2016|CSD Communication|||

CCDC 1515592: Experimental Crystal Structure Determination

PRASAD N L
Related Article: PRASAD N L|2016|CSD Communication|||

CCDC 1515630: Experimental Crystal Structure Determination

Jan W. Bats, Mehmet Keklik, Tobias Burkert & A. Stephen K. Hashmi
Related Article: Jan W. Bats, Mehmet Keklik, Tobias Burkert, A. Stephen K. Hashmi|2016|CSD Communication|||

CCDC 1515631: Experimental Crystal Structure Determination

Jan W. Bats, Mehmet Keklik, Tobias Burkert & A. Stephen K. Hashmi
Related Article: Jan W. Bats, Mehmet Keklik, Tobias Burkert, A. Stephen K. Hashmi|2016|CSD Communication|||

Registration Year

  • 2016
    55,292

Resource Types

  • Dataset
    55,292