109,886 Works

PAN-00018814 - open plain arm ring with single knobbed terminals

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00018814

PAN-00012358 - Roman inlaid plate brooch (cheeks-hinge)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00012358

PAN-00061115 - medieval pitchfork A

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00061115

PAN-00077578 - oval to half round buckle, broadened front with knobs

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077578

PAN-00068806 - watch key

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00068806

PAN-00065755 - Late Medieval rotary key with bit 12 and kidney-shaped handle

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00065755

PAN-00018915 - Knickfibel Almgren 19

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00018915

PAN-00066955 - composite hollow (filigree) thread button, separate soldered shank

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00066955

PAN-00045358 - coin/coin-related, Alexander III (1249-1286), penny

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00045358

PAN-00071999 - Solid cross pendant group F

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00071999

PAN-00063907 - large single looped ring buckle

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00063907

PAN-00004370 - wire brooch with angular bow variant A1

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004370

PAN-00062428 - oval to half round buckle, broadened front with grooves

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00062428

PAN-00066537 - multipartite belt fastening with coupling piece A

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00066537

PAN-00003980 - Roman horse gear pendant group B4a

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00003980

PAN-00045344 - coin/coin-related, provincie, dukaat

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00045344

PAN-00045206 - coin/coin-related, stad, schilling sundisch

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00045206

PAN-00069208 - cloth seal with pin

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00069208

PAN-00067419 - round bullet (small arm)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00067419

PAN-00077956 - heart shaped belt mount

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077956

PAN-00074210 - Aucissa brooch

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00074210

PAN-00077892 - cast hooked-clasp with one hook Group C

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00077892

PAN-00078155 - symmetrical buckle with simple integral bar and two oval frames Group A

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00078155

Plangebied Leaseplan locatie Breukelen, De Corridor, nabij 3 te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht ; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

D Peeters & A Hakvoort
Op basis van het bureauonderzoek bestond voor het plangebied een middelhoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Deze verwachting was voornamelijk gebaseerd op de ligging van het plangebied op de stroomgordel van de Oud Aa en de in de omgeving aangetroffen archeologische resten in/op deze afzettingen. Er bestond een lage tot middelhoge archeologische verwachting voor offsite vondsten uit de late middeleeuwennieuwe tijd. Er werd geen historisch gedocumenteerde bebouwing...

Rijen, Europalaan 9-11 Rijen (Gilze-Rijen) Europalaan 9-11

M Kalshoven
In opdracht van Vermeulen Bouwbedrijf heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Europalaan 9-11 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Het plangebied bevindt zich op een noordoost-zuidwest georiƫnteerde dekzandrug. Het gebied was tot in het begin van de 19e eeuw in gebruik als bouwland en is in de periode daarna ontgonnen en...

Registration Year

 • 2021
  8,142
 • 2020
  27,505
 • 2019
  28,250
 • 2018
  7,408
 • 2017
  5,229
 • 2016
  2,608
 • 2015
  30,744

Resource Types

 • Dataset
  71,083
 • Text
  38,268
 • Collection
  414
 • Image
  105
 • Software
  10
 • Interactive Resource
  3
 • Audiovisual
  2
 • Service
  1