131,552 Works

Albrandswaard Vinex-locatie Portland

D.E.A. Schiltmans
onderzoeksrapport

Verslag van de analyse van de arthropodenfauna van mestmonster 257 uit de middenijzertijd boerderij Bernisse-Busbaan 1 (Object 10-172)

J. Schelvis
Dit verslag geeft een beeld van de resultaten van het onderzoek aan de resten van ongewervelde dieren gevonden in een monster uit een mestlaag in een aanbouw van de Midden-IJzertijd boerderij opgegraven tussen Spijkenisse en Geervliet in het najaar van 1995. Het vermoeden bestond dat deze aanbouw als stal had gediend. De vraagstelling bij het arthropoden-onderzoek was dan ook toegespitst op het aantonen van dierlijke excrementen op basis van specifieke ectoparasitaire insekten en/of specifieke roofmijten.

Plantaardige en dierlijke resten uit de beerputten van de 18e-eeuwse buitenplaats De Vrieswijk in Heiloo

H. Van Haaster
In 1996 werden in de achtertuin van de woning gelegen aan Het Zevenhuizen 24 in Heiloo enige muurresten en twee beerputten gevonden. Het bleek hier te gaan om restanten van de 18e eeuwse buitenplaats De Vrieswijk. De meeste aangetroffen botten zijn van konijn. Waarschijnlijk gaat het om tam konijn. Opvallend is de geringe hoeveelheid zoogdierbot. Dat de bewoners van Vrieswijk een hoge status hadden blijkt niet zozeer uit het bot.

Middeleeuwse dieren uit Oss

T. De Jong
Onderzoek aan faunaresten uit Oss. De vondsten zijn te dateren in de periode tussen 1200 en 1400 en zijn zeer slecht geconserveerd (gevonden op zandgrond). Het totaal aantal botresten bedraagt 139, afkomstig van tenminste 8 dieren. Het blijkt dat varkens, naast runderen, een belangrijk aandeel in het botspectrum hebben. Nadere gegevens over de opgraving (wanneer en door wie opgegraven, context, etc) zijn niet bekend.

Archeologisch onderzoek Messemaker te Cuijk

K.F.M. Verelst
onderzoeksrapport

Archeologisch onderzoek Arnhem Noord, Presikhaaf

P. Fijma
onderzoeksrapport

Archeologisch onderzoek Sportpark de Eendracht te Arnhem

P. Fijma
onderzoeksrapport

Archeologisch onderzoek Buren Zuid

onderzoeksrapport

Waterleidingtrace in 'De Kandelaar', gemeente Rotterdam

F.J.C. Peters
onderzoeksrapport

Karterend inventariserend veldonderzoek Toekomstige Boulodrome te Boekend

onderzoeksrapport

Dedemsvaart, Verlengde Zestiende Wijk (Ov)

C. Tulp
onderzoeksrapport

Zetten (Gld.), Stationsstraat

A. Vissinga
onderzoeksrapport

Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Langestraat 183-185 te Klazienaveen (Dr.).

A. Vissinga
onderzoeksrapport

Calamiteitenberging Woudse Polder. Archeologisch onderzoek in het kadetracé.

M.F.P. Dijkstra
onderzoeksrapport

Hollum, Ameland

J. Jelsma
onderzoeksrapport

Mids yn 'e Wrâld. Een Archeo-magnetisch Onderzoek in Wouterswoude

In opdracht van de Vereniging voor Dorpsbelang Wouterswoude werd, via de gemeente Dantumadeel, een archeo-magnetisch onderzoek uitgevoerd in het gebied 'Mids yn 'e Wrâld' te Wouterswoude, gemeente Dantumadeel. Het terrein bevindt zich ten zuiden van de Achterweg en ten noorden van de Voorweg ( RD-centrumcoördinaten 198,10 /590,20; voor de ligging zie Figuur 1). De aanleiding tot het onderzoek is de interesse van de Vereniging voor Dorpsbelang om de voormalige ligging van een stins of state...

Locatie ' Binnenweg 5, 7 en 9', gemeente Heemstede.

D.R. Stiller
onderzoeksrapport

Archeologisch booronderzoek Assendelft-Dorpsstraat 263-265

S. Gerritsen
onderzoeksrapport

Inventariserend Veldonderzoek Fietspad langs de Grote Beltenweg te Rheeze (gem. Hardenberg)

J.A.M. Oude Rengerink
onderzoeksrapport

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Centrumplan Hoensbroek te Heerlen

onderzoeksrapport

Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen, Manege Tinte, Rietdijk 74a te Tinte

E.E.A. Van Der Kuijl
onderzoeksrapport

Inventariserend Veldonderzoek (IVO) d.m.v. boringen, Omdraai te Doetinchem

E.E.A. Van Der Kuijl
onderzoeksrapport

Inventariserend veldonderzoek, deel karterend, Het Bolwerk te Gennep

H.W. Van Klaveren
onderzoeksrapport

Inventariserend veldonderzoek (IVO) d.m.v. boringen Oude Aaltenseweg 20 te Groenlo

E.E.A. Van Der Kuijl
onderzoeksrapport

Registration Year

 • 2022
  12,397
 • 2021
  17,411
 • 2020
  27,507
 • 2019
  28,253
 • 2018
  7,408
 • 2017
  5,227
 • 2016
  2,607
 • 2015
  30,742

Resource Types

 • Dataset
  130,657
 • Text
  475
 • Collection
  387
 • Image
  20
 • Software
  12
 • Audiovisual
  1