30,742 Works

Social, geographical and religious background and academic records of Delft students in the period 1840-1940

C.A. Mandemakers
Education, social and religious background. Units of observation: students

List of names and biographical data of professors of University of Utrecht

Universiteit Utrecht Ir J.C. Van Deiman
Units of observation: Individuals

Historical Data Dutch Municipalities

The purpose of the database is to create a research tool for historians and other researchers dealing with the Netherlands from the creation of standardized municipal civil administrations (1812). Until now, every research has to start with gathering general statistical data from archives, published censuses and publications from municipal, provincial or national authorities. The database Dutch municipalities is geared at diminishing this time consuming part of new research by providing the material.

Reception of 'Woordenboek der Nederlandse Taal' (Dictionary of the Dutch Language)

The reception of 'Woordenboek der Nederlandse Taal' (WNT) and biographical data of the 'protagonisten' (19th century linquists).

Fiscal Data bank

Taxes; Poll/Head Tax; Units of observation: Individuals.

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1364

&
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1364.1 en 1364.2. 1364.1 De geïnterviewde vertelt over het begin van de oorlog. Hij zat bij de luchtbeschermingsdienst. Zijn vader en broer werden geïnterneerd maar hij bleef buiten het kamp. De geïnterviewde vertelt hoe hij rondkwam tijdens de bezetting. Tegen het einde van de oorlog moest de geïnterviewde met een groep andere Indische jongeren op een onderneming werken. Hij vertelt over de angstige bersiap tijd. in 1946 meldde hij...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1346

&
De geïnterviewde vertelt over haar jeugd en haar schooltijd in Indië. Tijdens de Japanse inval zat ze op de hbs. Ze bleef tijdens de bezetting buiten het kamp. Tijdens de bersiap kwam zijn in het Darmo-kamp en vanuit hier in een suikerfabriek.De Indonesiërs bedreigden de mensen niet, maar de situatie in het kamp was dramatisch. Na de bevrijding hervatte het gewone leven zich weer. De geïnterviewde bleef tot 1957 in Indië. Zij werd toen via...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1332

&
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1332.1 en 1332.2. 1332.1 De geïnterviewde groeide op in Indië en ging in 1941 als cadet in dienst. Hij vertelt over de aanvallen van Japan. De geïnterviewde werd krijgsgevangene gemaakt. Hij geeft een beschrijving van de kampen en het werk. Vooral in de kolenmijnen was het werk heel gevaarlijk. Na de bevrijding sloot hij zich aan bij de militaire politie. 1332.2 Eind 1946 werd de geïnterviewde beëdigd als tweede...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1340

&
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1340.1 en 1340.2. 1340.1 De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd in Indië. Als vaandrig werd hij geïnterneerd tijdens de Japanse bezetting. De geïnterviewde vertelt over de kampen waar hij in kwam. Tijdens de bersiap was de geïnterviewde betrokken bij het toezicht op Indonesische infiltraties. Na 1948, merkte de geïnterviewde in Soerabaja, als burger, niets van onrust onder de Indonesiërs. 1340.2 De geïnterviewde vertelt hoe hij na 1948 als burger...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1328

&
De geïnterviewde vertelt over haar familieachtergrond. Vlak voor het begin van de oorlog kwam het gezin terug van verlof uit Nederland. De geïnterviewde vertelt over de evacuatie van Makassar naar Malino. Ze beschrijft het leven in het kamp. Tijdens de bezetting hield ze een dagboek bij wat strikt geheim werd gehouden. Na de oorlog werd het elven weer opgepakt en ging de geïnterviewde met haar ouders naar Nederland.

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1324

&
Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1324.1 en 1324.2. 1324.1 De geïnterviewde vertelt over haar familieachtergrond. Tijdens de oorlog zat ze op de hbs. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië. Tijdens de bezetting bleef zij als burger buiten het kamp. Ze vertelt hoe zij toen overleefde. 1324.2 Eind 1941 werden de Indischen en Hollanders geëvacueerd. De vader van de geïnterviewde koos echter zelf voor een onderkomen buiten Makassar. Hier ging de...

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1334

&
De geïnterviewde zat net op de hbs toen de Japanners binnenvielen. Omdat de geïnterviewde steeds ondergebracht kon worden bij inheemse en Indische relaties van de familie werd hij niet geïnterneerd. De geïnterviewde leerde tijdens de bezetting zijn hoogmoedige stijl en superioriteitsgevoel te laten varen. In Nederland kwam de geïnterviewde bij het elite corps van de Koninklijke Marine. De geïnterviewde koos vervolgens voor een functie in Nieuw-Guinea.

Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1325

&
Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1325.1, 1325.2 en 1325.3. 1325.1 De geïnterviewde vertelt over zijn familie en gaat in op hoe hij opgroeide in Indië. Als jonge jongen maakte hij het de Japanse bezetting mee. De geïnterviewde kwam terecht in het jongenskamp Loei Gadjah. Toen hij na een paar manden weer vrij kwam verbleef hij bij familie op een onderneming in Djember waar uiteindelijk ook de Japanners langskwamen. 1325.2 De geïnterviewde keerde tijdens de...

Getuigen Verhalen, Akkers van Margraten, interview 05

&
Geïnterviewde heeft, opgeleid als Amerikaans marinier, en na een verblijf in Indonesië, als chauffeur op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten gewerkt; hij bracht de lijken die her en der nog gevonden werden na de oorlog naar de begraafplaats waar men toen met de heropgravingen begonnen was.

Getuigen Verhalen, Dochters van 'foute' ouders, interview DNS08

Instituut Voor Vrouwengeschiedenis Aletta
Video-interview met een vrouw (1932) uit een ondernemersgezin waarvan beide ouders lid zijn van de NSB. Moeder is ook NSVO-lid en vader werkt tijdens de bezetting voor de NSKK. DNS08 wordt voornamelijk door de grootouders van vaderszijde opgevoed. Ze wordt tweemaal uitgezonden naar Oostenrijk. Op Dolle Dinsdag vlucht ze met haar moeder naar Duitsland, maar ze komt al snel terug naar Nederland waar blijkt dat vader gedeserteerd is en ondergedoken. Na de bevrijding worden beide...

Getuigen Verhalen, Heropvoeding jeugdige politieke delinquenten in kindertehuizen 1944-1951, interview 03

Meneer, geboren in 1928, groeide op in een gezin met vader, moeder en drie zussen. Vader verloor zijn baan bij een joodse werkgever die joodse vluchtelingen uit Duitsland opnam en werk bood. Dit betekende werkeloosheid en in toenemende mate armoe. Vader is toen lid geworden van de NSB omdat dit een betere toekomst beloofde. Meneer is uit eigen keuze lid geworden van de Jeugdstorm en bewaart hier goede herinneringen aan. Hij heeft voor zover hij...

Getuigen Verhalen, Heropvoeding jeugdige politieke delinquenten in kindertehuizen 1944-1951, interview 04

Meneer werd geboren in 1927 in de kop van Noord-Holland. Zijn vader werkte bij een instantie die zeekaarten maakte op basis van metingen langs de kust en voer zodoende op een schip. Het huis waarin meneer, met ouders en twee jongere zusters, woonde stond op grondgebied van Defensie. Door het gevaar voor bombardementen tijdens de bezetting sliep het gezin ’s nachts permanent in een bunker in het dorp. Halverwege de bezetting verhuisde het gezin naar...

Classical Latin texts of Tacitus, Livius, Salustius, Caesar and Cicero

Vrije Universiteit Amsterdam Drs E. Akkerman
Units of observation: Texts.

Roman wrecked ships

Roman shipping, Antiquity Units of observation: Ships, Shiploads.

Dutch business in China, 1896-1941

Universiteit Leiden Drs F.P. Van Der Putten
Dutch multinationals and their political economical environment in China before World War II

The economic elite of Leiden in the late Middle Ages

Prosopography patriciate in late medieval Leiden (cf publ.). Units of observation: individuals, families

Berkelproject Fase 4, deel 2 Archeologische zones 2a, 2c en 3.

& E.H. Boshoven
Aanleiding onderzoek: vergraven van waterloopVoor enkele zones langs het tracé wordt een archeologische begeleiding van de werkzaamheden aanbevolen.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve van het gasleidingtracé Vierhuizen-Munnekezijl, provincie Groningen

, &
Betreft de aanleg van een leiding (Vierhuizen - Munnekezijl) waarbij binnen het aangegeven gebied het middendeel vooraf als proefsleuf wordt aangelegd, en twee uiteinden archeologisch worden begeleid. er zijn in het proefsleuvenonderzoek geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Er zijn in de tussenlaag (TL) wel enkele insnijdingen aangetroffen die mogelijk als sloot kunnen worden geïnterpreteerd. De top van de TL-afzetting lijkt door de latere (Lauwerszee) overstromingen te zijn geërodeerd tot rond 0,9 m +NAP. Er zijn in...

Waterbergingsgebied Roden-Norg

Booronderzoek n.a.v. het voornemen om een slenk ten behoeve van de waterberging Roden-Norg te graven. Onderzoeksvraag luidt: Zijn er aanwijzingen voor archeologische nederzettingen? Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor archeologische nederzettingen opgeleverd.

Rapportage Inventariserend veldonderzoek archeologie Zwarte Boer Ermelo

&
Naast restaurant hotel 'De Zwarte Boer' zal een parkeerterrein worden aangelegd.Het onderzoeksdoel is het aanvullen en toetsen van het verwachtingsmodel uitde bureaustudie. Het verkennend booronderzoek is gericht op het aanwijzenvan kansarme en kansrijke zones binnen het plangebied. Naar aanleiding van het booronderzoek kan geconcludeerd worden dat archeologische indicatoren niet zijn aangetroffen.

Registration Year

 • 2015
  30,742

Resource Types

 • Dataset
  30,663
 • Collection
  66
 • Text
  13