5,227 Works

Arab-West Report 2001, Weeks 01-51: Coptic Affairs, War on Terrorism, Ibn Khaldun Center and Media Criticism

C. Hulsman
This dataset contains the Arab-West Report special reports that were published in 2001. It should be noted that at the time the articles were published, Arab-West Report did not exist. Religious News Service from the Arab World, the organization which would ultimately become Arab-West Report, originally published the following documents. The dataset contains primarily the writings of Cornelis Hulsman, Drs., reporting on the affairs of Coptic Christians in Egypt, and subjects related to the Copts...

The SPLENDID chewing detection challenge

A. D. Delopoulos, V. P. Papapanagiotou, C. D. Diou, L. Z. Zhou, J. H. W. Van Den Boer & M. Mars
This dataset contains approximately 60 hours of recordings from a prototype chewing detection system. The sensor signals include photoplethysmography (PPG) and processed audio from the ear-worn chewing sensor, and signals from a belt-mounted 3D accelerometer. The recording sessions include 14 participants and were conducted in the context of the EU funded SPLENDID project, at Wageningen University, The Netherlands, during the summer of 2015. The purpose of the dataset is to help develop effective algorithms for...

VAA study 2014 municipal council elections The Netherlands (data file)

J. Kleinnijenhuis
Elections for the municipal council were held in 380 Dutch municipalities on March 5th 2014. These are the rows of the data matrix. In 133 of them at lest one Vote Advice Application (VAA) was used. Three different sets of variables appear in the columns of the data-matrix. First, whether a VAA was used, and if so, which one(s) out of the six VAAs. Next, the dataset includes for each of the 964 parties that...

Arab West Report Interview Documentation Project: Jordan 1995

C. Hulsman
This Arab West Report Interview Documentation Project dataset contains 16 audio recordings (8 items) on the subject of Jordan.

Talentenvolgonderzoek 2013-2017

C.J.M. Van Eijck
In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bureau ART gezamenlijk een volgonderzoek uit bij een groep van zo’n 1.000 jonge talenten in de kunsten, in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. De deelnemers aan het onderzoek ontvangen in een periode van drie jaar vier maal een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Zo kan in kaart worden gebracht hoe...

JOB-monitor 2012-2016

F.P. Wartenbergh-Cras
De JOB-monitor is in 2001 door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) opgezet om de tevredenheid van mbo-studenten te meten. Elke twee jaar laat JOB de monitor uitvoeren door onderzoeksbureau ResearchNed. In 2015/2016 werd de JOB-monitor voor de negende keer afgenomen. Het doel van de JOB-monitor is in de eerste plaats om studentenraden en instellingen een handvat te bieden om met elkaar in gesprek te gaan. JOB hoopt hiermee bij te dragen aan de professionalisering van de...

Bijdrage van het Cultureel Interview door POH-GGZ in diagnose en behandeling van niet-westerse patiënten in de huisartspraktijk

M. Hendriks
Het doel van het project was het krijgen van inzicht in de bijdrage van het Cultureel Interview (CI) door POH-GGZ in diagnose en behandeling van niet-westerse patiënten in de huisartsenpraktijk. Angst, depressie en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor bij niet-westerse migranten in de huisartsenpraktijk. Klachten worden door deze groep anders beleefd en gepresenteerd dan door autochtonen. Dit bemoeilijkt de diagnosestelling en behandeling. Verkennen van de invloed van culturele factoren op de...

Neural correlates of conflict between gestures and words: A domain-specific role for a temporal-parietal complex

Raw and First Level Analyzed data from Shimadzu fNRIS from this project. The interpretation of social cues is a fundamental function of human social behavior, and resolution of inconsistencies between spoken and gestural cues plays an important role in successful interactions. To gain insight into these underlying neural processes, we compared neural responses in a traditional color/word conflict task and to a gesture/word conflict task to test hypotheses of domain-general and domain-specific conflict resolution. In...

Onderwijsresultaten Voortgezet Onderwijs 2017

S.M. Neerken
Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. De dataset Onderwijsresultaten VO 2017 is een voortzetting van de Toezichtkaart, en daarvoor de Kwaliteitskaart. Deze dataset bevat de data voor de overzichten van 2017. Het gaat om de volgende databestanden over de kwaliteit van scholen: - Algemene gegevens - Uitkomsten onderwijsresultaten - Achtergrondgegevens onderwijspositie t.o.v. advies po - Achtergrondgegevens bovenbouwsucces - Achtergrondgegevens onderbouwsnelheid Het...

Head, Heart and Gut in Decision Making

G Soosalu, S Henwood & A Deo
Results of a study developing an instrument to measure head, heart and gut preference in decision-making

Onderzoek inzage persoonlijke gegevens

, &
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek had tot doel scenario’s te schetsen van de mogelijkheden waarmee gerealiseerd kan worden dat burgers zelf digitaal inzage kunnen krijgen in welke functionaris, met welk doel zijn persoonlijke gegevens heeft ingezien of aan een ander heeft verstrekt. Deze dataset bevat de gegevens van de online vragenlijst die door 2.521 Nederlanders is ingevuld. De gepubliceerde resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en...

Beyond signal functions in global obstetric care: Using a clinical cascade to measure emergency obstetric readiness

We compare emergency readiness using the signal functions model and a novel clinical cascade. The cascades model readiness as the proportion of facilities with resources to identify the emergency (stage 1), treat it (stage 2) and monitor-modify therapy (stage 3). Data were collected from 44 Kenyan clinics as part of an implementation trial. Forthcoming publication: "Cranmer, J.N., et.al. Beyond Signal Functions in Global Obstetric Care: Using a Clinical Cascade to Measure Emergency Obstetric Readiness. PLOSOne".

LOD Laundromat (archival package 2016/06)

W.G.J. Beek, L. Rietveld & S. Schlobach
The LOD Laundromat provides access to a large subset of Linked Open Data (LOD) that is published in today's LOD Cloud. It automatically scrapes and cleans 650 thousand datasets containing over 38 billion statements. The cleaned data is converted to a standards-compliant format that is optimized for reuse. The data cleaning process cleans hundreds of millions of 'stains' from the data, including syntax errors, duplicate statements, and unnamed nodes. The resulting datasets are republished in...

PROFILES registry: Quality of life colon/rectal cancer 2010

F. Mols
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: www.profilesregistry.nl The current research project studied the quality of life in colorectal cancer survivors diagnosed between 2000 and 2009. Questionnaires used were: - General Questions - Work,...

PROFILES registry: Quality of life prostate cancer 2011/2012

L. Van De Poll-Franse
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: http://www.profilesregistry.nl In 2011/2012 a questionnaire has been composed treating the subjects health-related quality of life, use of health care and satisfaction with care in patients who had...

PROFILES registry: Quality of life Hodgkin lymphoma November 2009

L. Van De Poll-Franse & S. Oerlemans
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: http://www.profilesregistry.nl In 2009 a questionnaire has been composed treating the subjects health-related quality of life, use of health care and satisfaction with care in patients who had...

PROFILES registry: Quality of life multiple myeloma May 2010

L. Van De Poll-Franse & S. Oerlemans
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: http://www.profilesregistry.nl In 2010 a questionnaire has been composed treating the subjects health-related quality of life, use of health care and satisfaction with care in patients who had...

PROFILES registry: Quality of life endometrial cancer 2004

L. Van De Poll-Franse
The PROFILES registry offers scientific data in the area of medical psychology and more specific on quality of life of cancer survivors. The PROFILES registry is open to academics anywhere in the world for scientific purposes, free of charge. The archive can be found on the following website: http://www.profilesregistry.nl In 2004 a questionnaire has been composed treating the subjects health-related quality of life, use of health care and satisfaction with care in patients who had...

Migranten als Mediators

F.J.S. Wijsen & J.C.A. Vos
Deze dataset omvat transcripten van 66 interviews (640 bladzijden) met Moslims en Christenen van Indonesische en Surinaamse afkomst over onderlinge verhoudingen en hun bijdrage aan het debat over de multiculturele samenleving in Nederland. Hen is gevraagd te omschrijven: (1) hoe christenen en moslims uit Indonesië en Suriname met elkaar omgaan in Nederland (2) wat hun bijdrage is aan het debat over de multiculturele samenleving in Nederland; en (3) wat Nederlanders van hen kunnen leren. De...

Bridging Cultures-Comparison between refugees from war and non-war countries

B.L. Leyendecker
** This is an outdated version of the dataset, and can no longer be downloaded. The new version can be found at: https://doi.org/10.17026/dans-25e-uqy9. ** Since 2015 an increasing number of refugee children arrived in Germany. The federal government aims to facilitate these children’s access to German culture and language as early as possible. So-called Bridging Projects have been established to facilitate refugee children’s transition to public daycare centers. In this part of our study we...

[DOUBLE?] Arab-West Report Interview Documentation Project: Mainstream Islam, Liberal Islam and Islamists in Egypt

C. Hulsman
This dataset contains 31 audio recordings (18 items) on the subjects of mainstream Islam, liberal Islam and Islamists in Egypt.

Arab West Report Interview Documentation Project: Yemen & Kidnapping Foreigners

C. Hulsman
This Arab West Report Interview Documentation Project dataset consists of 8 audio recordings (5 items) on Yemen and the kidnapping of foreigners in the country in 1999.

Arab West Report Interview Documentation Project: The Holy Family

C. Hulsman
This Arab-West Report Interview Documentation Project Dataset consists of 8 audio recordings (4 items) on the Holy Family.

De matiging van boetebedingen bij koopovereenkomsten ten aanzien van onroerende zaken

P.T.J. Wolters
Ik onderzoek gepubliceerde uitspraken waarin feitenrechters artikel 6:94 lid 1 BW toepassen. Ik heb per uitspraak aangegeven of de rechter de verbeurde boete matigt. Daarnaast heb ik de hoogte van de boete, het totale toewijsbare bedrag en de werkelijke veroorzaakte schade genoteerd. Ik ben steeds uitgegaan van de bedragen zoals zij door de rechter zijn vastgesteld. In verschillende uitspraken stelt de rechter de precieze schade niet vast, maar maakt hij wel een opmerking over de...

Arab West Report Interview Documentation Project: Egyptian Antiquities 1995

C. Hulsman
This Arab West Report Interview Documentation Project dataset consists of 11 audio recordings (6 items) on the subject of Egyptian Antiquities in 1995.

Registration Year

 • 2017
  5,227

Resource Types

 • Dataset
  5,210
 • Collection
  10
 • Text
  6
 • Image
  1