17,411 Works

PAN-00083779 - cast thimble stamp pitted

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00083779

PAN-00034031 - coin/coin-related, Joris van Oostenrijk (1544-1557), brûle van 4 stuiver

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00034031

PAN-00081761 - early medieval disc brooch enamelled group B

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00081761

PAN-00039016 - coin/coin-related, Postumus (259-268), antoninianus

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00039016

Plangebied Kasteel Hernen te Hernen, gemeente Wijchen

In opdracht van Stichting Gelders Landschap heeft RAAP in januari 2018 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (geofysisch onderzoek en verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Kasteel Hernen te Hernen in de gemeente Wijchen.Aanleiding voor het onderzoek vormt de wens van opdrachtgever om meer inzicht te krijgen in het verhaal achter de (gedeeltelijk) verdwenen donjon en dit inzicht visueel te presenteren aan de bezoekers. Daarbij wil men dit verhaal...

Archeologische begeleiding Vorden Vispassage Watermolen Hackort Archeologische begeleiding aan de Vispassage Watermolen Hackort te Vorden in de gemeente Bronckhorst

Uit de archeologische begeleiding blijkt dat er archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn. Deze resten zijn deel van de gegraven molenvijver en molenkolk. Het deel van de molenvijver is gedempt in de late 19e of 20e eeuw (ná 1870 n. Chr.). Het deel van de molenkolk is in verschillende fases gedempt tussen circa 1500 en 1900 n. Chr.

PAN-00033523 - coin/coin-related, Lodewijk II van Male (1346-1384), leeuwengroot \"compagnon\"

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00033523

PAN-00034025 - coin/coin-related, (provincie onleesbaar), dukaat

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00034025

PAN-00028135 - flat axe

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00028135

PAN-00031343 - coin/coin-related, (em. met uitsluitend stedelijke symbolen ca. 1210-1280), denier

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00031343

PAN-00067529 - coin/coin-related, Karel de Grote (768-814), denarius

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00067529

PAN-00038147 - coin/coin-related, Nero (54-68) , dupondius/as

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00038147

PAN-00083458 - openwork plate brooch with transverse catch-plate (composite spring, single lug)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00083458

PAN-00082482 - knucklebone of bone/antler/horn

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00082482

PAN-00065810 - coin/coin-related, provincie, duit

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00065810

PAN-00079507 - tap faucet (with pipe) B5

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00079507

PAN-00080974 - British trumpet-headed brooch (composite spring, single lug)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00080974

PAN-00082226 - Roman lock-pin type B

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00082226

Transect-rapport 1976: Archeologisch bureauonderzoek en inventarisrend veldonderzoek, verkennende fase. Vlaardingen, Prins Alexanderlaan 11. Gemeente Vlaardingen (ZH).

In december 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Prins Alexanderlaan 11 in Vlaardingen (gemeente Vlaardingen). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning die de sloop van de huidige bebouwing mogelijk moet maken. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.In het plangebied geldt in het vigerende bestemmingsplan ‘Holy-Zuidwest (2011)’ een dubbelbestemming...

PAN-00082580 - large single looped ring buckle

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00082580

PAN-00066224 - coin/coin-related, provincie, dubbele stuiver

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00066224

PAN-00037568 - coin/coin-related, Nero (54-68) , as

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00037568

PAN-00083917 - tobacco pipe (pipe clay)

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00083917

PAN-00035591 - coin/coin-related, (onleesbaar), penning

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00035591

PAN-00082355 - wire brooch with angular bow variant A1

This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00082355

Registration Year

 • 2021
  17,411

Resource Types

 • Dataset
  17,354
 • Text
  44
 • Software
  5
 • Collection
  4
 • Image
  4