387 Works

Thematische collectie: Archeologische rapporten van BAAC Onderzoeks- en adviesbureau

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde rapporten van BAAC Onderzoeks- en adviesbureau.

Thematische collectie: Archeologische rapporten Gemeente Deventer

Overzicht van de archeologische rapporten van Gemeente Deventer

Thematische collectie: Overzicht publicaties Archeoplan Eco

Overzicht van de gearchiveerde rapporten van Archeoplan Eco, zoals die in de Ossicle-reeks zijn uitgegeven.

Thematische collectie: RAAP archeologische projecten

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van RAAP.

Thematische collectie: Archeologische projecten Gemeente Amersfoort

Overzicht van de archeologische projecten van de gemeente Amersfoort.

Thematische collectie: Publicaties en rapporten van het ARC

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde publicaties en rapporten van het ARC (Archaeological Research & Consultancy) te Groningen.

Thematische collectie: Archeologische datasets Vestigia BV

Overzicht van de archeologische datasets van Vestigia BV.

Thematische collectie: Gemeente Dordrecht, Bureau Monumentenzorg en Archeologie - archeologische projecten

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van de Gemeente Dordrecht, Bureau Monumentenzorg en Archeologie

Thematische collectie: Gemeente Breda - archeologische projecten

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde archeologische projecten van de Gemeente Breda

Thematische collectie: Archeodienst BV

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van Archeodienst

Thematische collectie: Publicaties VUhbs archeologie

Overzicht van de gearchiveerde publicaties van VUhbs archeologie. Tot 2012 was de naam van de organisatie: ACVU-HBS.

Thematische collectie: Gepubliceerde archeologische rapporten van de Gemeente Groningen

Gearchiveerde archeologische publicaties van de Gemeente Groningen.

Thematische collectie: Publicaties Amsterdams Archeologisch Centrum

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van Diachron, UvA. Diachron stond voorheen bekend als het AAC/Projectenbureau.

Thematische collectie: Archeologische rapporten IDDS Archeologie B.V.

Overzicht van de archeologische rapporten van IDDS Archeologie B.V. (tot 1 mei 2011 bekend als Becker en Van de Graaf)

Thematische collectie: Gearchiveerde rapporten van SMA Zeeland BV

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde rapporten van Sagro Milieu Advies Zeeland BV.

Thematische collectie: Gearchiveerde rapporten van SOB Research

Overzicht van de in het e-depot opgenomen rapporten van SOB Research, Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek.

Thematische collectie: BAAC bv archeologische projecten

Overzicht van de in het e-depot gearchiveerde projecten van Onderzoeks en adviesbureau voor bouwhistorie, archeologie, architectuur- en cultuurhistorie (BAAC bv)

Thematische collectie: STRABO

Overzicht van de gearchiveerde projecten van STRABO

Thematische collectie: Archeologie West-Friesland

Overzicht van de gearchiveerde projecten van Archeologie West-Friesland

Thematische Collectie: Onderhandelen over zoönosen in Nederland (1898-2001)

A.F. Haalboom
Interviews in het kader van promotieonderzoek (2012-2017) naar de omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland gedurende de twintigste eeuw. In dit project heeft wetenschapshistorica Floor Haalboom de historische verhoudingen tussen de domeinen landbouw en volksgezondheid en de disciplines diergeneeskunde en geneeskunde in de omgang met zoönosen onderzocht. Dit gebeurde aan de hand van vier voorbeelden van zoönosen van productiedieren: rundertuberculose (1898-1956), influenza (1918-1957), voedselinfecties door de Salmonella bacterie (1951-1978) en...

Nehalennia 1846

F.B. Koek &
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Curacao 1827

F.B. Koek &
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Prins Willem de Vijfde 1751

F.B. Koek &
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Vrouw Maria Geertruida 1787

F.B. Koek &
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Revolutie 1803

F.B. Koek &
Hoofddoel van het CLIWOC-project was het benutten van klimaatgegevens uit scheepsjournaals voor het aanleggen van een database van dagelijkse weer-observaties voor oceanen uit de periode 1750 - 1850. Een van de belangrijkste resultaten van het project is een database met gegevens uit Britse, Nederlandse, Franse en Spaanse scheepsjournaals uit de pre-industriële periode (1750 - 1853). Tijdens de oorspronkelijke gegevensverzameling in de periode december 2000 tot en met november 2003 werden per scheepsreis gegevens verzameld in...

Registration Year

 • 2022
  7
 • 2021
  4
 • 2020
  3
 • 2019
  6
 • 2018
  288
 • 2017
  10
 • 2016
  3
 • 2015
  66

Resource Types

 • Collection
  387