74,711 Works

Crustal and upper mantle structure of Botswana: is Botswana rifting?

I.E.A.M. Fadel
Our knowledge of the Earth's crust and upper mantle is derived largely from geophysical observations (e.g., seismology, gravity, etc.). Constraining the physical conditions of the outer layers of the Earth is crucial to improving our fundamental understanding of the part that directly influences our societies. This will help us to predict and mitigate the challenging geohazards e.g., earthquakes and volcanoes. Moreover, it will increase our capability of targeting and extracting the natural resources. Despite the...

Lansingerland

M. Kerkhof
AVE

TradeParc Westland Mars, Honselersdijk (gemeente Westland). Een aanvullend inventariserend veldonderzoek doo rmiddel van proefsleuvenonderzoek.

J.P. Bakx
APP � Archeologische veldverkenning, gezocht langs slootkanten en in molshopen. Er zijn twee vondstconcentraties stadsafval aangetroffen en enkele losse vondsten. Voor meer informatie Delftse Archeologische Rapporten 78 E.J. Bult en S.H. Jongma, 2006.

Plangebied Hoogeland te Naaldwijk, gemeente Westland

B. Penning
ABO

Een halve boerderijplattegrond uit de middeleeuwen in plangebied van de dijkteruglegging te Lent, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 246

J. Van Hemert, M.C.M. Komen, C.W. Koot, B.C. Tunker & J.T. Van Gent
In verband met behoud van archeologische resten die dreigden verstoord te worden heeft Bureau Leefomgevingskwaliteit Archeologie van de gemeente Nijmegen (BLAN) in april 2015 een kleinschalige opgraving uitgevoerd net ten zuiden van Lent in Nijmegen-Noord. Het onderzoeksgebied betreft een middeleeuwse huisplaats die al voor de helft is opgegraven door i-Lent/RAAP. Tijdens de opgraving zijn 43 sporen waargenomen en gedocumenteerd. Het merendeel van deze sporen zijn paalsporen die het vervolg vormen van de middeleeuwse huisplattegrond die...

Archeologische begeleiding en proefsleuvenonderzoek Knooppunt Neerbosch Perceleringssloten uit de 18e - 19e eeuw, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 190

F. De Roode
Geomorfologie: dagzomende Pleniglaciale (Midden-Weichselien) rivierterrasafzettingen Algemene vragen 1. Waaruit bestaan de archeologische resten (sporen, structuren en vondsten)?? De sporen bestaan uit een drietal bodems van greppels?/?sloten, respectievelijk in werkput 2 en 3. Van deze greppels is slechts de bodem bewaard gebleven. De overige sporen bestaan uit ophogingslagen die opgebracht zijn in de nieuwe tijd C (1975-1985). Uit deze recente ophogingslagen zijn vooral metaalvondsten en wat aardewerk verzameld. De metaalvondsten en ook het aardewerk zijn afkomstig...

Transect-rapport 1617: Een archeologisch bureauonderzoek. Vught, De Springplank, gemeente Vught (NB).

J. Rap
In februari 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Sint Elisabethstraat 19 in Vught (gemeente Vught), op het terrein van basisschool de Springplank. De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een nieuwe beweegzaal op het terrein van de basisschool. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Bouw van vier woningen nabij Chalonhof 128 en 130 te Soest Gemeente Soest

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Bouw van vier woningen nabij Chalonhof 128 en 130 te Soest Gemeente Soest

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Oude Baan 10 en 10a te Geffen Gemeente Oss

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Oude Baan 10 en 10a te Geffen Gemeente Oss

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Ten westen van Hanenbergsestraat 3 te Loosbroek Gemeente Bernheze

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Ten westen van Hanenbergsestraat 3 te Loosbroek Gemeente Bernheze

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Kloosterstraat 2 te Stevensbeek Gemeente Sint Anthonis

ERWIN Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Kloosterstraat 2 te Stevensbeek Gemeente Sint Anthonis

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Terrein ten noorden van Europaweg 165 (Perceel V5162) te Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Terrein ten noorden van Europaweg 165 (Perceel V5162) te Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn

Inventariserend Veldonderzoek karterende fase Louwewei te Jutrijp Gemeente Súdwest-Fryslân

E. Van Der Klooster
Inventariserend Veldonderzoek karterende fase Louwewei te Jutrijp Gemeente Súdwest-Fryslân

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Achterdijk 17 te Schalkwijk Gemeente Houten

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Achterdijk 17 te Schalkwijk Gemeente Houten

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Plan Hart voor Vuren aan de Mildijk/Dorpsstraat te Vuren Gemeente Lingewaal

E. Van Der Klooster
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Plan Hart voor Vuren aan de Mildijk/Dorpsstraat te Vuren Gemeente Lingewaal

Online Appendix: Using Moral Foundations in Government Communication to Reduce Vaccine Hesitancy

F.A. Heine & E. Wolters
This is the online appendix for the article Using Moral Foundations in Government Communication to Reduce Vaccine Hesitancy. Using vaccination information brochures from the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) we analyse the use of Moral Foundations in this context of government communication. We find that RIVM predominantly uses the dimensions of Harm/Care and Purity/Degradation in its communication with parents. By contrast, the dimensions Authority/Subversion and Fairness/Cheating play only a minor...

Archeologisch bureauonderzoek Dorpsstraat/Drie Zalmen te Rijswijk Gemeente Woudrichem

E. Van Der Klooster
Archeologisch bureauonderzoek Dorpsstraat/Drie Zalmen te Rijswijk Gemeente Woudrichem

Aanvullend Archeologisch bureauonderzoek Dijkversterking Zwolle-Olst Gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe

E. Van Der Klooster
Aanvullend Archeologisch bureauonderzoek Dijkversterking Zwolle-Olst Gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe

Archeologisch bureauonderzoek Beekstraat (perceel Nuenen C1682) te Nuenen Gemeente Nuenen c.a.

ERWIN Van Der Klooster
Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging op de overgang van een dekzandrug naar een beekdal had het plangebied een hoge archeologische verwachting kunnen hebben voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw). Voor de Late Middeleeuwen (vanaf de...

Archaeological assessment geophysical survey ONE-Dyas well site Turkoois, North Sea

W.B. Waldus
On behalf of GEOxyz, ADC ArcheoProjecten has performed an archaeological assessment of geophysical survey data generated for the ONE-Dyas well site Turkoois. The survey was executed by GEOxyz in October 2019 using side scan sonar, magnetometer and multibeam sonar. The archaeological assessment has not led to the identification of any (possible) archaeological contacts. Therefore no follow up research is advised, the archaeological procedure for the well site Turkoois can be ended with the finalization of...

Arnhem, Plangebied Coehoorn Oost

W.A Bergman
In een eerder stadium is een bureauonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat het plangebied direct ten westen van de oude stadskern van Arnhem ligt. Een deel van de voormalige stadsgracht heeft door of direct naast het plangebied gelopen. In het plangebied was vanaf de 16e eeuw of mogelijk eerder bebouwing aanwezig. Gaandeweg de 18e eeuw wordt de stad/vesting Arnhem voorzien van buitenwerken. Dit gaat ten koste van de bebouwing in het plangebied. Deze maakt plaats voor...

Onderzoek Onderweg in Nederland - ODiN 2018

Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS) & Rijkswaterstaat (RWS)
Het Onderzoek Onderweg in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan...

Data from: Triploidy in zebrafish larvae: effects on gene expression, cell size and cell number, growth, development and swimming performance.

I.L.E. Van De Pol, G. Flik & W.C.E.P. Verberk
This dataset contains raw data of gene expression levels, cell size, cell number, growth, development and swimming performance of diploid and triploid larval zebrafish, used for analyses and figures of the PLOS ONE paper: Triploidy in zebrafish larvae: effects on gene expression, cell size and cell number, growth, development and swimming performance. (2020) by van de Pol, Flik and Verberk. In this paper we investigated the use of triploid zebrafish as a model to study...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,606
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,387
 • 2019
  28,237
 • 2020
  508

Resource Types

 • Dataset
  74,477
 • Text
  229
 • Collection
  4
 • Image
  1