74,710 Works

Archeologisch en cultuurhistorisch vooronderzoek ten behoeve van de dijkversterking van de Waddendijk ter hoogte van Oost-Vlieland, gemeente Vlieland. Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek

R.M. Schrijvers
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek verricht voor een plangebied in de gemeente Vlieland (kaart 1, afbeelding 1). Het archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de verkenningsfase voor de dijkversterking van de Waddendijk ter hoogte van Oost-Vlieland.

PAN-00054016 - Early Modern quant pole

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00054016

Aanvullende archeologische inventarisatie Burgemeester Van der Hoeven Sportpark

J. Ras
onderzoeksrapport

De Ronde Venen Wilnis Burg Padmosweg 24-26 Bureau-onderzoek

ADC ArcheoProjecten & A. Van Benthem
ADC ArcheoProjecten heeft op 18 juli 2012 ten behoeve van de bouw van twee nieuwe woningen een bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Burgemeester Padmosweg 24-26 te Wilnis. Op basis van het bureauonderzoek worden in het plangebied archeologische waarden verwacht vanaf de Late Middeleeuwen. Op basis van oude kaarten wordt aangenomen dat vanaf de 17e eeuw bebouwing aanwezig is geweest in het plangebied, maar ook oudere resten kunnen aanwezig zijn. Funderingsresten, putten en erflagen kunnen worden...

PAN-00055765 - closed annular brooch with constriction group A2.2b

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00055765

IJzertijddieren in de Hoefgraaf te Nuland

T. De Jong
In 1979 werden door leden van de Heemkundekring Maasland in een laagte in de bedding van de Hoefgraaf een hoeveelheid scherven en botten verzameld. Het aardewerk dateert vooral uit de vroege- en midden ijzertijd. De botresten zijn goed geconserveerd en zijn afkomstig van huisdieren. Uit de relatief grote hoeveelheid resten van kalfjes wordt afgeleid dat de koeien werden gemolken. Honden zijn aangetoond d.m.v. knaagsporen op botten.

PAN-00021703 - wire brooch with angular bow

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00021703

EVZ Tochtsloot

T. Vanderhoeven & P. Bringmans
Onderzoeksrapport

PAN-00036549 - early medieval disc brooch with a central cell group A

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00036549

2e Colonjes 2 te Groesbeek in de gemeente Groesbeek

E.M. Ten Broeke
Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de 2e Colonjes 2 te Groesbeek in de gemeente Groesbeek. In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt. Vervolgens zal de nieuwbouw van een woning, een drietal bergingen en een vijver worden gerealiseerd. Het overige deel van het woonperceel zal worden ingericht als siertuin/groenstrook. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen...

s-Heer Hendrikskinderen, Oude Rijksweg en Frank van Borsselenstraat ’s-Heer Hendrikskinderen Oude Rijksweg en Frank van Borsselenstraat. Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

Artefact! Advies En Onderzoek In Erfgoed
Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed heeft in oktober en november 2017 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen twee deelgebieden. Deelgebied A betreft de Oude Rijksweg en deelgebied B de Frank van Borsselenstraat te ’s-Heer Hendrikskinderen (gemeente Goes). De aanleiding tot het onderzoek betreft de heraanleg van het wegcunet binnen beide deelgebieden. Binnen deelgebied B wordt ook de bestaande riolering vervangen. Daarbij wordt het huidige enkel stelsel vervangen...

Technopolis V

S.H. Jongma
APP

Kloetinge Noordeinde 6 Kloetinge Noordeinde . Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen.

F.M.J. Delporte
Archeologisch Bureauonderzoek (OM 4561689100) en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen (OM 4561697100). Op basis van de resultaten van het onderzoek geldt er voor het plangebied een lage verwachting voor vindplaatsen uit het Neolithicum (niveau Laagpakket van Wormer), de Bronstijd (onderzijde Hollandveen) en de Vroege Middeleeuwen (Laagpakket van Walcheren). Voor de (Late) IJzertijd en Romeinse Tijd (bovenzijde Hollandveen) geldt geen verwachting. Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt dan weer een hoge verwachting....

Sas van Gent Riolering Keizer Karelplein en Stevensstraat Sas van Gent Riolering Keizer Karelplein en Stevensstraat, Gemeente Terneuzen. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

F.M.J. Delporte
In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in oktober 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd binnen een plangebied in het centrum van Sas van Gent, gemeente Terneuzen. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 3280 m2. Aanleiding tot het voorliggend onderzoek is het voornemen om binnen het plangebied dat gelegen is ter plaatse van het Keizer Karelplein en de Stevensstraat de bestaande rioleringen te vervangen. Dit...

Terneuzen - Othene Fase 4a Terneuzen - Othene Fase 4A, Gemeente Terneuzen. Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van AM Zeeland heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in augustus 2017 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen onderzoeksgebied Othene Zuid Fase 4A in Terneuzen. AM Zeeland heeft het voornemen om Fase 4 tot en met 6 van nieuwbouwwijk Othene te ontwikkelen. Voorliggend onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de aanleg van wegcunetten en riolering binnen deelgebied Fase 4A en de daartoe vereiste omgevingsvergunning. Het onderzoeksgebied heeft...

Archeologische begeleiding Vernattingsproject De Zilk, Amsterdamse Waterleidingduinen

I. Vossen
onderzoeksrapport

archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek; motorcrossterrein VAMAC te Varsseveld

G.W.J. Spanjaard
Gespecificeerde archeologische verwachting Uit de landschappelijke ligging, op een markante dekzandrug aan de rand van een nat gebied waar in het Holoceen veenvorming heeft plaatsgevonden, blijkt dat het plangebied vanaf het Laat-Paleolithicum gunstig is geweest voor jagers-verzamelaars en vanaf het Neolithicum voor landbouwers. Uit de archeologische gegevens die verzameld zijn uit het onderzoeksgebied blijkt dat er in de omgeving van het plangebied sporen van menselijke activiteit zijn waargenomen uit het Mesolithicum, het Neolithicum en de...

Voedingskanaal Nederweert, gemeente Nederweert. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen

M. Diepeveen-Jansen & K. Klerks
In opdracht van DHV Amersfoort heeft Vestigia b.v. Archeologie & cultuurhistorie een risico-analyse in de vorm van een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op beide oevers van het Voedingskanaal te Nederweert, gemeente Nederweert. Het Voedingskanaal is een kanaal dat onder vrij verval water van de Zuid-Willemvaart levert aan de Noordervaart dat water levert aan de Peel. Het kanaal begint bij de waterkrachtcentrale bij Nederweert, loopt langs de Zuid-Willemsvaart en gaat ter hoogte van Hulsen via sifons onder...

PAN-00041147 - cloth seal with pin

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00041147

Opgraving, variant begeleiding, graafproef en aanleg van een CAT-3 riool langs de H.L. Wichersstraat te Groningen, gemeente Groningen (GR)

G.J. De Roller
MUG Ingenieursbureau adviseert om binnen het toekomstige tracé van de Zuidelijke Ringweg langs de H.L. Wichersstraat een opgraving uit te voeren voorafgaand aan de verdiepte aanleg van Ring Zuid. De graafproef en de begeleiding van het CAT-3 riool hebben aangetoond dat er archeologische resten aanwezig zijn van de houtzaagmolen ‘De Zaayer’ en dat er ook rekening gehouden moet worden met archeologische resten uit de ijzertijd en middeleeuwen. Bij de graafproef zijn funderingsresten van de houtzaagmolen...

Opgraving, variant begeleiding, graafproef en aanleg van een CAT-3 riool langs de H.L. Wichersstraat te Groningen, gemeente Groningen (GR)

G.J. De Roller
MUG Ingenieursbureau adviseert om binnen het toekomstige tracé van de Zuidelijke Ringweg langs de H.L. Wichersstraat een opgraving uit te voeren voorafgaand aan de verdiepte aanleg van Ring Zuid. De graafproef en de begeleiding van het CAT-3 riool hebben aangetoond dat er archeologische resten aanwezig zijn van de houtzaagmolen ‘De Zaayer’ en dat er ook rekening gehouden moet worden met archeologische resten uit de ijzertijd en middeleeuwen. Bij de graafproef zijn funderingsresten van de houtzaagmolen...

Goes Van Doornelaan 14 Goes Van Doornestraat 14, Gemeente Goes. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van PBN Vastgoed BV heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in september-oktober 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen binnen een plangebied aan de Van Doornestraat 14 te Goes (gemeente Goes). Binnen dit plangebied, met een oppervlakte van circa 2.930 m2, zal een deel van de bestaande bebouwing worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van een bedrijfshal. Deze nieuwe vleugel zal een iets grotere oppervlakte...

Het Zutphense kwadrant

H.A.C. Fermin, D. Kastelein & M. Groothedde
Betreft opgraven van de locatie voor de aanplant van drie bomen op de Houtmarkt en het uitboren van de onderliggende gracht van de ringwalburg ivm drainage.

Goes Singelstraat 7 Goes Singelstraat 7, Gemeente Goes. Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

G.P.A. Besuijen
In opdracht van de gemeente Goes heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in september-oktober 2018 een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen binnen een plangebied aan de Singelstraat 7 te Goes uitgevoerd. Voor de nieuwe bestemming van het pand aan de Singelstraat 7, de voormalige pastorie/koorschool, is men voornemens aan de achterzijde een serre van 53 m2 te realiseren. Deze aanbouw wordt gefundeerd op betonnen balken van 50 x 50 cm aan de...

Global high-resolution suitability maps for projecting future agricultural expansion

M. Cengic, Z.J.N. Steinmann, S. Defourny, J.C. Doelman, C. Lamarche, E. Stehfest, M.A.J. Huijbregts & A.M. Schipper
This repository contains main output data from “Global high-resolution suitability maps for projecting future agricultural expansion” study. We modeled three different categories of agriculture - (i) cropland only, (ii) mosaic agriculture with >50% cropland, and (iii) mosaic agriculture with <50% cropland, and we provide here raster maps of suitability for agricultural expansion. Source for delineating agricultural categories was ESA CCI land cover data. ESA CCI land cover data recognizes additional categories of agricultural land, however...

Registration Year

 • 2015
  30,744
 • 2016
  2,608
 • 2017
  5,229
 • 2018
  7,408
 • 2019
  28,250
 • 2020
  471

Resource Types

 • Dataset
  74,479
 • Text
  226
 • Collection
  4
 • Image
  1