2,608 Works

Archeologisch bureauonderzoek Kademuur, Alblasserdam Gemeente Alblasserdam

A.M.H.C. Koekkelkoren
Een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Dam in Alblasserdam, gemeente Alblasserdam. De aanleiding voor dit onderzoek is de werkzaamheden aan de kade bij de Rabobank, aan de Dam 65.

15086063 EPE.COL.ARC Eindrapportage archeologisch onderzoek Jan Mulderstraat 9 te Vaassen

E.M. Ten Broeke
Gespecificeerde archeologische verwachtingUit de verzamelde aardwetenschappelijke gegevens blijkt dat het plangebied een ligging heeft opeen daluitspoelingswaaier, als overgangs-/randzone van de ten westen gelegen Oost-Veluwse stuwwal naar het ten oosten gelegen Pleistocene bekken van de Gelderse IJssel (waar de huidige Gelderse IJssel doorheen stroomt). De van nature voldoende gedraineerde gronden van de daluitspoelingswaaier zullen in principe al voor Jagers-Verzamelaars (Laat-Paleolithicum en Mesolithicum) een gunstige ligging hebben gehad als tijdelijke nederzettingslocatie (jachtkampementen). Vanaf het Neolithicum zal het...

Maassluis Dijkpolder Deelgebied Boomgaard Begeleiding

H.J.N. Van Engeldorp Gastelaars
ADC ArcheoProjecten heeft in de periode tussen 19 februari 2015 tot 11 maart 2015 een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van toekomstige nieuwbouw ter hoogte van de locatie Weverskade 85 te Maassluis. In het plangebied moest de bovengrond worden afgegraven tussen de 20 en 60 cm beneden maaiveld en vervolgens opgevuld met schoon zand om de locatie bouwrijp te maken. De maximaal te ontgraven diepte van de civieltechnische werkzaamheden in de toekomst...

Families of Poles in the Netherlands (FPN) survey. Wave 1.

K. Karpinska, P.A. Dykstra & T. Fokkema
The release of formal restrictions on the free movement of Central and Eastern Europeans that started with the end of the Cold War and the eastward enlargement of the European Union in the 2000s have led to new migration flows in Europe. In the Netherlands, in absolute terms, Poles are the largest group amongst emigrants from the central and eastern European countries which accessed the European Union in 2004. The Families of Poles in the...

Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden (1778)

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©) & N Van Der Sijs
Echt Historisch Verhaal Zo uit de Mond als Pen, van drie Zeelieden Met Naame Harme Hendrik Kreuger; Geboore tot Oldennesch, zynde een Dorp in 't Graafschap Delmerhorst. En deszelfs Zoon Harme Hendrik Kreuger Junior, Mede geboore op Bovengemelde Plaats. En Carsen Cuulce, Gebooren te Lezem, in het Hanoversche. Wegens het verongelukken van hun Schip, de Wilmiena, waar op Commandeerenden als Commandeur Jacob Hendrik Broertjes. Van de Helder Als ook de Nootlottige en Droevige Ongelukken van...

Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014 - Aanvulling Pakket II

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 13 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel...

Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014 - Aanvulling Pakket I

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 13 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel...

Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014

Sociaal En Cultureel Planbureau (SCP)
Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 13 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel...

Historisch Leiden in Kaart: Kohier van de tiende penning, 1557

A. Van Steensel
Voor de kaartapplicatie ‘Historisch Leiden in kaart’ wordt een digitale infrastructuur ontwikkeld, waarmee kaartmateriaal en datasets via een onderzoeksportal en publieksinterface duurzaam toegankelijk worden gemaakt. Ten behoeve van een bede die in 1556 aan de vorst toegekend werd, werd er een taxatie van huurwaarden van het onroerend goed in Leiden uitgevoerd in 1557 op basis waarvan een belasting van tien procent geheven kon worden. Het kohier van 1557 geeft de eigenaren van onroerend goed in...

Historisch Leiden in Kaart: Kohier van de tiende penning, 1561

R.M.R. Van Oosten
Leiden Kohier van de Tiende penning 1561

Historisch Leiden in Kaart: Straten- en Grachtenboek, 1583-1604

A. Van Steensel
Voor de kaartapplicatie ‘Historisch Leiden in kaart’ wordt een digitale infrastructuur ontwikkeld, waarmee kaartmateriaal en datasets via een onderzoeksportal en publieksinterface duurzaam toegankelijk worden gemaakt.

CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) data of baseline and 9- 10 years follow-up

J.W.J. Bijlsma & J. Wesseling
The Cohort Hip & Cohort Knee (CHECK) is a population-based observational multicenter cohort study of 1002 individuals with early symptomatic osteoarthritis (OA) of knee and/or hip in the Netherlands. The participants were followed for 10 years. The study evaluated clinical, radiographic and biochemical variables in order to establish the course, prognosis and underlying mechanisms of early symptomatic osteoarthritis. The Dutch Artritis Foundation initiated and funded this inception cohort. This dataset covers the data collection of...

CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) data of baseline and 6 to 8 years follow-up

J.W.J. Bijlsma & J. Wesseling
The Cohort Hip & Cohort Knee (CHECK) is a population-based observational multicenter cohort study of 1002 individuals with early symptomatic osteoarthritis (OA) of knee and/or hip in the Netherlands. The participants were followed for 10 years. The study evaluated clinical, radiographic and biochemical variables in order to establish the course, prognosis and underlying mechanisms of early symptomatic osteoarthritis. The Dutch Artritis Foundation initiated and funded this inception cohort. This dataset covers the data collection of...

CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) data of baseline to 5 years follow-up

J.W.J. Bijlsma & J. Wesseling
The Cohort Hip & Cohort Knee (CHECK) is a population-based observational multicenter cohort study of 1002 individuals with early symptomatic osteoarthritis (OA) of knee and/or hip in the Netherlands. The participants were followed for 10 years. The study evaluated clinical, radiographic and biochemical variables in order to establish the course, prognosis and underlying mechanisms of early symptomatic osteoarthritis. The Dutch Artritis Foundation initiated and funded this inception cohort. This dataset covers the data collection from...

CHECK (Cohort Hip & Cohort Knee) data of baseline (T0)

J.W.J. Bijlsma & J. Wesseling
The Cohort Hip & Cohort Knee (CHECK) is a population-based observational multicenter cohort study of 1002 individuals with early symptomatic osteoarthritis (OA) of knee and/or hip in the Netherlands. The participants were followed for 10 years. The study evaluated clinical, radiographic and biochemical variables in order to establish the course, prognosis and underlying mechanisms of early symptomatic osteoarthritis. The Dutch Artritis Foundation initiated and funded this inception cohort. This dataset covers the data collection of...

Ervaren Discriminatie 2013

Sociaal En Cultureel Planbureau-SCP
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft met dit onderzoek in kaart willen brengen in welke mate in Nederland discriminatie wordt ervaren, onderscheiden naar groepen, gronden en terreinen. Daarnaast staat de vraag centraal welke gevolgen discriminatie heeft en wat mensen met hun ervaringen doen: worden er acties ondernomen en zo ja, wat doet men dan? TNS NIPO heeft het onderzoek naar de aard en omvang ervaren discriminatie, uitgevoerd in opdracht van het SCP. Voor dit...

Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven 'Uitbreidingsplan Goudswaard Oost', Goudswaard, Gemeente Korendijk

L.R. Van Wilgen
Ter plaatse van Uitbreidingsplan Goudswaard Oost te Goudswaard (Gemeente Korendijk) is een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uitgevoerd.

Oud Clingendaal 7, Wassenaar Gemeente Wassenaar

S. Moerman
In opdracht van Max Boekholt Architekt bna heeft IDDS Archeologie in juni 2015 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan het Oud Clingendaal 7 in Wassenaar, gemeente Wassenaar. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een dienstwoning. De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van...

Huygensstraat 74 - 80, Hilversum, gemeente Hilversum: een bureauonderzoek

M. Hanemaaijer
Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden Huygensstraat 74 - 80 te Hilversum.Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4002. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd, om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied.In het plangebied van 1500 m2 zal de huidige bebouwing worden gesloopt en zullen woningen en bedrijfshallen worden gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande...

Dispersal and interface behaviour of carabid beetles in a landscape mosaic: Field study plus model selection

A.B. Allema
This dataset contains the data on displacement distances of Pterostichus melanarius beetles in a mark-recapture experiment on a spatial grid of traps in a small agricultural landscape mosaic with accompanying data on density of the naturally occuring P. melanarius population and the body mass and size of these beetles. Aim of the study was to identify how motility and behaviour at interfaces jointly affect redistribution in a complex spatial setting.

Kampersweg 2b te Ospel

E. Van Der Klooster
Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Kampersweg 2b in Ospel (gemeente Nederweert).Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de bestaande loods in het noordoosten en gedeeltelijke nieuwbouw van de bestaande loods (totaal ca. 1550 m?) . De bodem zal door graafwerkzaamheden tot dieper dan 40 cm beneden maaiveld worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische...

Vreeland, Kleizuwe 1 (Gemeente Stichtse Vecht, Ut.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

R. Exaltus
Door De Steekproef bv is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Kleizuwe 1 te Vreeland, gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. De aanleiding voor het onderzoek is geplande woningbouw met onderkeldering tot drie meter en de aanleg van waterpartijen. De hiermee gepaard gaande graafwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische grondsporen aantasten. Het onderzoek bestaat uit een bureau- en een veldonderzoek door middel van boringen. Het plangebied Kleizuwe 1 ligt ten oosten van Vreeland...

Project Ongekend Bijzonder, Rotterdam, interview 17

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie-BMP
land van herkomst: Iran klasse in land van herkomst: n.b. leeftijd aankomst NL: 5 stad: Rotterdam vluchtreden: Golfoorlog relaties met eigen gemeenschap: Vrijwel geen, ook weinig contact meer met familie opleiding: HBO CMV beroep land van herkomst: n.v.t werk in NL: Agoog kinderen: 1 bijdrage aan de stad: Helpt haar buren vaak met verschillende dingen, iedereen in de buurt kent haar. opvallend/bijzonder: Na NL naar Italië verhuisd, toen naar Duitsland waar ze op haar 17e...

Johannes Goedaert: Metamorphosis Naturalis (ca. 1662-1669)

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©) & N Van Der Sijs
Metamorphosis Naturalis, Ofte Historische Beschryvinghe vanden Oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer; niet uyt eenighe boecken, maer alleenelijck door eygen ervarentheyd uytgevonden, beschreven, ende na de konst afgeteyckent. Door Johannem Goedaerdt. Tot Middelburgh, By Jaques Fierens, Boeck-verkooper, inde Globe. [3 vols.]

Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'Plangebied De Poort 15', Rilland, Gemeente Reimerswaal

M.W.A. De Koning
In het kader van de vergunningverlening ten behoeve van Plangebied De Poort 15 te Rilland (Gemeente Reimerswaal) werd een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd.

Registration Year

  • 2016
    2,608

Resource Types

  • Dataset
    2,608