28,253 Works

Opgraving, variant begeleiding, graafproef en aanleg van een CAT-3 riool langs de H.L. Wichersstraat te Groningen, gemeente Groningen (GR)

G.J. De Roller
MUG Ingenieursbureau adviseert om binnen het toekomstige tracé van de Zuidelijke Ringweg langs de H.L. Wichersstraat een opgraving uit te voeren voorafgaand aan de verdiepte aanleg van Ring Zuid. De graafproef en de begeleiding van het CAT-3 riool hebben aangetoond dat er archeologische resten aanwezig zijn van de houtzaagmolen ‘De Zaayer’ en dat er ook rekening gehouden moet worden met archeologische resten uit de ijzertijd en middeleeuwen. Bij de graafproef zijn funderingsresten van de houtzaagmolen...

Onderzoek Onderweg in Nederland - ODiN 2018

Centraal Bureau Voor De Statistiek (CBS) & Rijkswaterstaat (RWS)
Het Onderzoek Onderweg in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan...

Data from: Impact of a logopaedic intervention program for people with dementia and their caregivers

M.W.L.J. Olthof-Nefkens, E.W.C. Derksen, B.J.M. De Swart, M.W.G. Nijhuis-Van Der Sanden & J.G. Kalf
We investigated the impact of a short-term and home-based logopaedic intervention program for people with dementia and their caregivers in a single-group repeated measures mixed-methods study. Our primary outcome measure was the newly designed and validated questionnaire ‘Experienced Communication in Dementia’ (ECD). Secondary outcome measures were obtained from ‘The Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet’(TOPICS-MDS): patient quality of life, patient health-related quality of life, patient psychological well-being, caregiver disease related burden, caregiver quality...

PAN-00054244 - lancet-shaped strap end Böhme A

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00054244

Istori Manokwari: Interview IM16

E. Markus
Project ISTORIMANOKWARI / Interviewtype IMH (human interest); interviewer: EM*2012. Duur interview totaal (uren/min): 1 uur, 51 min. Dit interview bevat een levensbeschrijving van geïnterviewde. Geïnterviewde, opgegroeid in een gereformeerd gezin, vertelt de bombardementen op Den Helder en de verwoestingen aangericht door het Duitse leger aan het ouderlijk huis. Getrouwd met een marineofficier vertrekt ze in 1958 naar Manokwari. Hoewel verpleegster zijnde, wordt zij hier huisvrouw/moeder en ervaart een hiërarchische rivaliteit binnen het marine- en marinierskader,...

PAN-00004234 - wire brooch with angular bow

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004234

PAN-00038973 - cast hooked-clasp with one hook Group C

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00038973

PAN-00034282 - brooch with eye-hook construction

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00034282

NARCIS-archief en NOD-archief - 2018

B. Beunk
Archief van de tabellen van VSOI-database (Voorloop Systeem Onderzoek Informatie) per jaar voor zover aanwezig. VSOI bevat informatie over onderzoeksprojecten, wetenschappelijke organisaties en onderzoekers, waaronder hoogleraren en uhd's, in Nederland. De gegevens VSOI-database zijn gebruikt voor de portal NARCIS (https://www.narcis.nl) en voorheen voor de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Beschikbare jaren: 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 (gedeeltelijk), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Het jaar 2002 is alleen als tekstbestand beschikbaar, de andere...

PAN-00004414 - Knickfibel Almgren 20

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004414

PAN-00048919 - coin/coin-related, Philips IV (1621-1665), halve ducaton

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00048919

PAN-00032407 - wire brooch with stretched semi-circular bow

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00032407

Cinema Zoologie 1915–1936: A film programming database

L. Engelen
The dataset holds data on the cinema-concert program of the Belgian movie theatre Cinema Zoologie. The cinema opened in October 1915, in then German-occupied Antwerp, and remained open continuously until May 1936. It was owned and operated by the Royal Zoological Society of Antwerp and located at the premises of the Antwerp Zoological Garden (Statieplein 1, Antwerp). The venue seated 2100 to 2400 people. The mixed program consisted of films and classical musical pieces. Abbreviations...

Schouwberg 8

E. De Boer
ABO

Trimbos-instituut (1996-1999) NEMESIS-1 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-1

M. Ten Have
Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. NEMESIS-1 bevat As-1 stoornissen volgens de DSM-III-R gemeten met de Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 1.1. In een aanvullende vragenlijst werden achtergrondkenmerken zoals demografie vastgesteld en mogelijke verklarende factoren zoals persoonlijke kwetsbaarheid gemeten. Er zijn drie metingen uitgevoerd in 1996 (baseline), 1997 en 1999 en deze leveren een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het...

2017040401 gemeente Ermelo Ermelo Buitenbrinkweg 36

A.G. De Boer & M. Hanemaaijer (KNA Senior Prospector)
Bureau voor Archeologie heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Buitenbrinkweg 36 te Ermelo. De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd onder certificaat op basis van BRL 4000 en in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocol 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om...

Repeated-batch food waste fermentation for n-caproate production with reduced hydroxide use and no external electron donor addition

C.A. Contreras-Dávila
Fed-batch food waste fermentation was done without pH control for n-caproate production in an open microbiome. Acidification was steered towards lactate and, subsequently, chain elongation to n-butyrate and n-caproate was observed. Lactate was a key electron donor and its consumption during chain elongation helped to reduce the chemicals use for pH control.

Archeologisch bureauonderzoek Fietstracé Heerdstraat te Sint Joost (AM17324)

D. Hagens
Op basis van de middelhoge en hoge verwachting voor het hele plangebied wordt geadviseerd om het verwachtingsmodel te toetsen middels een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek. Het doel van een verkennend booronderzoek is om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek te toetsen. Hierbij zal worden nagegaan of en in hoeverre het bodemprofiel nog intact is en of op grotere diepte nog archeologische niveaus aanwezig...

Data from: Weekly defoliation controls but does not kill broad-leaved dock (Rumex obtusifolius L.)

F.K. Van Evert, M. Cockburn, J.E. Beniers & R. Latsch
Data from three experiments in which the leaves of the grassland weed Rumex obtusifolius L. (broad-leaved dock) were repeatedly removed, and in which regrowth was monitored.

PAN-00004881 - equal armed brooch, trapezium shaped terminals: type bow tie 1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00004881

AmsterdamUMCdb v1.0.1

P.W.G. Elbers
This is the first freely accessible intensive care database from within the European Union. It contains de-identified health data related to tens of thousands of intensive care unit admissions, including demographics, vital signs, laboratory tests and medications. Since 21-01-2020 this dataset is in version: 1.0.1. Further details are available from our webpage and GitHub:

Transect-rapport 1094: Archeologisch bureauonderzoek. Naaldwijk - Kruisweg 1 en 2, Gemeente Westland (ZH).

A.A. Kerkhoven
Een archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een omgevingsprocedure betreffende een perceel aan de Kruisweg 1 en 3 te Naaldwijk (gemeente Westland, figuur 1). Het plan omvat de sloop van de bestaande twee vrijstaande woningen op het perceel en de vervanging hiervan door een nieuwe woning, met deels een kelder. Het perceel meet circa 1.500 m2. De nieuwe woning zal een oppervlakte van circa 330 m2 krijgen. Ten behoeve van de realisatie zullen bodemingrepen...

Beleidsnota DANS en de Levenswetenschappen

C.H.J. Hof
Beleidsnota DANS en de Levenswetenschappen

Basisschool Plus

A. Van Waveren
ABE

PAN-00018672 - wire brooch with angular bow variant A1

Portable Antiquities Of The Netherlands
This find is registered at Portable Antiquities of the Netherlands with number PAN-00018672

Registration Year

 • 2019
  28,253

Resource Types

 • Dataset
  28,074
 • Text
  177
 • Collection
  2