Thematische Collectie: Istori Manokwari

E. Markus, L.E. Visser & P. Van Der Gaag
IstoriManokwari is een “mondelinge geschiedenis project”. Het betreft Nederlandse cultuurgeschiedenis aangaande het gebiedsdeel Nederlands Nieuw Guinea, ontsloten door (levens)verhalen c.q. meningen/reflecties van voormalige en huidige bewoners van de stadsregio Manokwari. Interviews die op geluidsband werden opgenomen van 1998 t/m 2018. Samen vormen deze interviews de gelijknamige interviewcollectie ‘IstoriManokwari’. Na 2018 zal deze collectie worden aangevuld. IstoriManokwari belicht de geschiedenis “van binnenuit”. Het gaat om getuigenissen van Indische Nederlanders, Hollanders, Molukkers en Papua’s over de periode...

Registration Year

  • 2019
    1

Resource Types

  • Collection
    1