238 Works

Journalistiek oriëntalisme

Vincent Kuitenbrouwer
In the interwar period, the leading Dutch journalist C.K. Elout conducted two research trips to the Dutch East Indies for the newspaper Algemeen Handelsblad. This article studies Elout’s letters from his travels in the context of the growing journalistic interest in the Netherlands in colonial matters in the 1920s. The reason for this interest was the increase in information transferred between the Netherlands and South-east Asia as a result of new technologies and rising tensions...

De opkomst, bloei en ondergang van het videojournaal

Bert Hogenkamp
Wat betekende de komst van video in de jaren zeventig en tachtig voor de opdrachtsector in Nederland? Wie profiteerden ervan en wie waren de verliezers? In dit artikel wordt gekeken hoe de introductie ervan verliep.

Van sociale naar ‘antisociale’ media?

Tom Slootweg
Artikel over de nalatenschap van het Haagse videocollectief ‘Meatball’ (1972–1993) in een gesprek met Rien Hagen en Cesar Messemaker.

Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk. Sal Tas (1905–1976) Journalist van de wereld

Pien Van Der Hoeven
Book review of Tity de Vries. Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk. Sal Tas (1905–1976) Journalist van de wereld. Aspekt, 2015, 465 pp. ISBN 9789461536792.

Typography in media historical perspective. An introduction

Ewan Lentjes & Jack Post

Gebiedsbranding van de KennisAs Ede-Wageningen. Een praktijkgeoriënteerd ontwerponderzoek

Pier Taylor

Historical type in the Collection of the Plantin-Moretus Museum in Antwerp from a Metal Conservator's Point of View

Patrick Storme

Breidel en stimulans: de impact van de Eerste Wereldoorlog op film en pers in België en Nederland

Frank Harbers & Thunnis Van Oort

Fantasia of Color in Early Cinema

Gert Jan Harkema

‘Ils ont bombardé Reims et nous avons vu cela!’

Frank Harbers
De Eerste Wereldoorlog beteugelde niet alleen de vrije informatiegaring van de Britse, Nederlandse en Franse pers,maar gaf ook een impuls gaf aan de ontwikkeling van de professionele praktijk van de journalistiek. In het oorlogsgebied en in de buurt van het strijdtoneel raakten de journalisten doordrongen van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rustte. Ondanks de ingrijpendemaatregelen van de autoriteiten omhun verslaggeving te beteugelen en te controleren, poogden deze verslaggevers om een betrouwbaar beeld van de...

Motieven om oorlogsdoden te tonen in de pers

Tamar Cachet
Het geloof dat gruwelijke beelden in de media altijd choqueren is wijdverspreid. Met foto’s van oorlogsdoden die honderd jaar geleden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de geïllustreerde pers verschenen, argumenteert dit artikel dat een verschrikkelijk beeld nooit tot slechts één mogelijke interpretatie leidt. Op Foucaultiaanse wijze gaat de aandacht uit naar het discours dat de betekenis van deze foto’s bepaalde. Aan de hand van een praktische methodologie ontleent aan het framing paradigma, worden vijf geïllustreerde...

A State Cinematographic Practice in Wartime.

Bénédicte Rochet
Mass media widely disseminated iconographic representations of the war. In this profusion of images, the behaviour of state authorities changed, while they had previously looked down on these two types of media. The alleged power of images led belligerents to take control of war pictures which circulated in newspapers or in newsreels. Both the reputation of the Army, and, behind it, that of the Nation, were at stake. At the beginning of the war the...

Filmdistributie in bezet België

Leen Engelen
In de oorlogsjaren kende bezet België een relatief divers amusementsleven waarin ook bioscopen een belangrijke rol speelden. Aan het begin van de oorlog sloot een behoorlijk aantal zalen de deuren, maar in de meeste steden vonden vanaf het tweede oorlogsjaar opnieuw regelmatig filmvertoningen plaats. Al gauw werd de bioscoop een van de populairste uitgaansplekken. De grote vraag naar filmamusement zette de bioscoopeigenaars echter op prangende wijze onder druk. De internationale situatie en het Duitse cultuur-...

Registration Year

 • 2015
  22
 • 2016
  39
 • 2017
  131
 • 2018
  46

Resource Types

 • Text
  233
 • Audiovisual
  1