177 Works

ID.alistic: identificatie met een touch voor de patiënt

Maarten Zijlmans, Marcel Wilschut & Linda Wauben
ID.alistic is een conceptuele patiëntidentificatie methode (middels een vingerafdrukscanner), ter vervanging van het polsbandjessysteem van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) dialysecentrum. Dit onderzoek bepaalt de implementeerbaarheid van ID.alistic binnen het dialysecentrum door behoefteanalyse, risicoanalyse en het testen van een prototype. Dialysepatiënten en -verpleegkundigen zien ID.alistic graag geïmplementeerd. ID.alistic draagt grotere risico’s met zich mee dan het polsbandje, alhoewel deze risico’s vermijdbaar zijn. Uit de test bleek dat een optische vingerafdrukscanner niet geschikt was, omdat de...

Proximal Esophageal Cancer

Maximilian Kloft, Sandra Geurts, Margreet Van Putten & Judith De Vos-Geelen
Proximal esophageal cancer (PEC) is a highly mortal cancer with a five-year survival rate of 30%. Because second primary tumors could decrease survival in PEC patients, this research is aiming at finding out about tumors associated with PEC and their infuence on survival. With the use of a database with PEC patients, diagnosed between 1989 and 2014, it was found that head and neck cancers (H&N) are the most prevalent previous tumor in PEC patients....

Performance Practice of Schubert’s Last Piano Sonata

Irene Comesaña Aguilar
Considered nowadays a milestone among some pianists’ repertoire, Franz Schubert’s Sonata in B flat Major is not only remarkably long and complex in structure, but also full of details that make this piece worthy of a deeper study. Nevertheless, the Sonata was only re-discovered by the Russian School of the 20th Century, establishing a very specific performance practice of it that was not concerned with historical approach. This paper aims to analyze different sources from...

Kennis en gedrag van vrouwelijke studenten ten aanzien van risicofactoren voor borstkanker

Willemijn Kesteloo
Dit cross-sectionele onderzoek beschrijft de mate van kennis en gedrag van vrouwelijke studenten ten aanzien van risicofactoren voor borstkanker. Aan dit onderzoek deden 158 van de 532 studenten van de academies voor Zorg & Welzijn en Educatie & Pedagogiek van de HZ mee. Bij de meerderheid van de respondenten is er een gebrek aan kennis over de borstkankerrisicofactoren. Professionals kunnen door voorlichting te geven kennis vergroten en aanzetten tot gezonder gedrag. Dit kan bijdragen aan...

Structural characterization and activation of nature’s fuels of life

Rianne Van Outersterp
Hydrolysis of nucleotide triphosphates (NTPs) is known to drive highly important cellular processes. Of these NTPs, adenine triphosphate (ATP) is mainly studied as it is concerned to be the central fuel of living cells. Gas-phase studies have been performed to elucidate the conformational preference of NTPs focusing on the dependence of the nucleobase and extent of deprotonation. Therefore, a combination of infrared (IR) spectroscopy and mass spectrometry has been applied to ATP, CTP and GTP....

Evaluating Arabidopsis thaliana ubiquitin1 promoter activity in Solanum lycopersicum

Richard Gossens
Overexpression of genes involved in heat stress response may yield heat stress resistant plants. To bring genes into overexpression, a good constitutive promoter is key. The key question of this study was: Is the Arabidopsis thaliana ubiquitin1 promoter constitutively active in Solanum lycopersicum? S. lycopersicum plants where transformed with an A. thaliana ubiquitin1 promoter driving expression of β-glucuronidase (GUS). Six out of the ten successfully transformed explants showed expression of GUS, either in protein activity...

Afvalwater als alternatief voor ruwe aardolie: feit of fictie?

Bert Biesemans, Laura De Saedeleer, Laura Truyens & Christophe Naessens
In rioolwaterzuiveringsinstallaties kan met een fijnzeef cellulose van de afvalstroom worden afgescheiden. Het is mogelijk om vertrekkend van deze cellulose bio-ethanol te produceren. In dit project werd een methode voor de productie van bio-ethanol uit afgezeefde cellulosevezels ontworpen en uitgebreid getest. Deze methode verloopt in twee stappen: een enzymatische hydrolysestap met het enzym Celluclast® en een fermentatie met de gist Saccharamocyes cerevisae. Beide stappen zijn experimenteel onderzocht en kunnen middels een Michaelis-Menten kinetiek beschreven worden....

Onderzoek naar de maatschappelijke rol van musea en kunstencentra in de superdiverse grootstedelijke Brusselse context

Filip Permentier
Centraal in mijn paper staat de vraag of musea en kunstencentra instrumenten kunnen zijn om empowerment, inburgering en gemeenschapsopbouw te bevorderen. Vertrekkend van een sociologische en demografische beschrijving, toon ik langs verschillende wegen de maatschappelijke relevantie van musea aan. Op basis hiervan ontwikkel ik een dynamische visie op het ideale museum. Vanuit de beschrijving van verschillende (kunst)projecten en tentoonstellingsprakijken distileer ik een aantal cruciale voorwaarden om te beoordelen of musea en kunstencentra mee de essentiële...

Hic situs est: occupational identity of Roman jewelers

Patricia Kret
In their grave inscriptions craftsmen – or their living relatives – mentioned their occupation and other aspects of their identity: the location of their workshop, supporting their former slaves as a patronus and being a member of/having a function in a collegium. However, they did not mention their skills. Craftsmen chose to show how successful they were, because they had to earn enough money to be able to do all this. This way they created...

Wireless Powering of Internet of Things Devices using Radio Frequency Harvesting

Isay Konter & Mostafa Hajian
Internet of Things (IoT) is tagging low power devices, miniaturized, with machine-readable identification tags, which are integrated with sensors to collect information and wireless technology to connect them with the Internet. These devices have a very low energy usage. Powering these devices with battery is very labor intensive, costly and tedious especially as number of nodes increases, which is in many applications, is the case. Hence the main objective of this research is to introduce...

Nanovezels voor drug delivery van slecht oplosbare medicijnen

Simon De Meyer, Michiel Platteeuw, Olmo Frateur & Sofie Verschraegen
Om een ziekte te bestrijden via orale medicatie, moet het actieve farmaceutische bestandsdeel (API) van het gebruikte medicijn oplosbaar zijn in de waterige omgeving van het menselijk lichaam. Bepaalde, dikwijls veelbelovende, API’s zijn echter slecht oplosbaar, wat vaak te wijten is aan de kristalliniteit van het API. In dit project werd de solvent elektrospintechniek aangewend om het kristallijne API in amorfe toestand te brengen als solid dispersion (SD). Uit verschillende analyses bleek dat de wateroplosbaarheid...

Adjusted Grid Search to Find Hyper-parameters in SARIMAX Models: Efficiently Filling The Shelves in Kruidvat Stores

William Steenbergen
Replenishment processes, promotions and assortment choices in retail are determined by forecasting sales. Sales are affected by external factors such as seasonality, weather or promotions. This relationship can differ per store or product. Currently, researchers focus on developing a SARIMAX model for one product and store specifically to predict sales, and the novelty of this research is that it develops an algorithm that automates SARIMAX modeling to allow for model generation tailored to a store...

KENNIS IS MACHT, KENNIS DELEN IS KRACHT Een kwalitatief onderzoek naar de kennisdeling binnen kennisveld Natte Kunstwerken bij Rijkswaterstaat

Pamela Daccache
Wegens de nieuwe technologieën en innovaties in de bouwsector is het verzamelen, waarborgen en ontwikkelen van kennis essentieel. Het waarborgen en delen van kennis kunnen leiden tot innovatieve oplossingen en houden een organisatie kennisrijk, ondanks uitstroom van mensen met kennis. Volgens het kernteam van de afdeling Natte Kunstwerken bij Rijkswaterstaat kan de mate waarin er kennis geborgd en gedeeld wordt beter en efficiënter. Het doel van deze studie is om de knelpunten van kennisdeling betreffende...

Creative Media Advertising: Het begin van het einde van de groeiende plastic soep?

Ellis Okkema
De huidige studie onderzocht de effectiviteit van creative media advertising (CMA) in vergelijking met traditional media advertising (TMA) in sociale marketing rondom milieuproblemen door plasticgebruik. Met behulp van een online experiment (N = 107) is gekeken of CMA tot een milieuvriendelijkere gedragsintentie leidt dan TMA en of deze relatie gemedieerd wordt door bewustzijn van het probleem. Er is een direct positief effect gevonden van CMA versus TMA op milieuvriendelijke gedragsintentie met betrekking tot eenmalig plasticgebruik...

De Mediërende Rol van Lichaamsschaamte in de Relatie tussen Zelf-objectificatie en Veiligheidsangst

Aafke Swinkels
In deze studie werd onderzocht of zelf-objectificatie (het internaliseren van seksuele objectificatie) en veiligheidsangst (in publieke en interpersoonlijke privésituaties) samenhangen en of lichaamsschaamte daarin een mediërende rol speelt. Dit is belangrijk aangezien zelf-objectificatie (en zelfobservatie) kans op schaamte en angst verhoogt. Bij 56 vrouwelijke studenten zijn vragenlijsten afgenomen. Uit de eerste analyse bleek een positief verband tussen zelfobservatie en veiligheidsangst (in publieke situaties) en een volledige mediatie van lichaamsschaamte. Uit de tweede analyse bleek geen...

Does pupil dilation indicate cognitive dissonance and strength of attitude change? Replicating the spreading of alternatives effect in a blind-choice task.

Alexander Fries & Sebastiaan Mathôt
The aim of the present research was twofold. First, we aimed to replicate a recent study by Sharot et al. (2010), which found evidence for the spreading of alternatives (SOA) effect. Second, we investigated the hypothesis that cognitive dissonance, which may explain an existing SOA effect, is accompanied by significant changes in pupil diameter. Our results provide neither support for this hypothesis nor do they replicate the SOA effect. We conclude that more research is...

A ‘star performer’ megaproject? Linkages and the Mozal aluminium smelters in Mozambique (1998-2017)

Cindy Wilhelm
Despite the increasing appetite for precious commodities, resource- rich developing countries are confronted with numerous challenges regarding their resource-based development. This thesis analyses the case of Mozambique where the Mozal aluminium smelter ‘megaproject’ was seen as an opportunity for resource-based development. By following Hirschman’s linkages theory on resource-based development through diversification of the economy by an upscale on the value chain, this thesis comes to the conclusion that in terms of tax income, the use...

Budget Advocacy for Child Rights in the Philippines

Teun Van Leeuwen
Policy advocates for child rights work around the world on their mission to realize child rights for all children. In recent times, policy advocates have realized that important policies are often inadequately funded. Policy advocacy must be complimented with budget advocacy which targets the national budget. Budget advocacy is complex and has, therefore, not been widely adopted by advocates. This is an impactful problem. This thesis discusses state of the art budget advocacy literature and...

State Aid in Europe

Jan Philip Böckers
The effect of state aid has been widely discussed in the existing literature from a policy makers point of view, yet the business perspective on obtaining state aid has not. This paper attempts to shed light on this viewpoint by examining potential factors affecting the aid intensity of state aid in Europe. It finds that the extent of state aid differs between countries, governing parties and the type of aid. Furthermore, it finds a general...

Optimizing the core business processes of financial asset management companies using blockchain technology

Nick Van De Luijtgaarden
The aim of this paper is to look at how blockchain technology can be used for the core business processes of an asset management company and what the best tools are to set up a blockchain. This study followed a qualitative and quantitive case study research methodology at a small to mediumsized asset management company. This paper argued that Corda was the best blockchain platform because of scalability, auditing for regulators and offering a specific...

On the role of a permeable groyne in beach morphodynamics during sea-breeze events in Yucatàn, Mexico

Anne Hofman, Pieter Roos & Alec Torres-Freyermuth
The north coast of the Yucatàn peninsula in Mexico is vulnerable to strong sea breezes, which in turn causes high waves, driving high rates of erosion due to littoral transport. To find a solution for erosion problems caused by currently applied measurements, a permeable groyne was introduced, tested and monitored during a 24h experiment. Concluded was that the permeable groyne has the potential to reduce downdrift erosion problems due to its permeability. However, long term...

The Link between Salivary Surfactant-Protein D and Dementia in Nursing Home Dementia Patients

Celine Budding & Toon Holman
Recently, serumal surfactant protein D (SP-D) has been shown to correlate with the development of dementia. As SP-D can be measured reliably in saliva, this might provide opportunities for a non-invasive biomarker. This preliminary study aims to determine a possible difference between the levels of salivary SP-D in nondemented elderly and late stage demented elderly. Results indicate a significant difference between demented subjects and controls, and between male and female demented subjects. This suggests SP-D...

Historical consciousness and Hanseatic identity in Deventer 1578-1672

Kerrewin Van Blanken
This article considers the Deventer identification with the Hanse as an interregional identity that for the most part existed outside the borders of the Dutch Republic, in order to nuance and extend the discussion on the formation of a proto-national Dutch identity in the seventeenth century. There will be a particular focus on the role of history writing and conceptions of time in relation to seventeenth century identity formation.

Tangoing with Sexuality

Margaux Haimé
This paper aims to explore character development in the BBC-series Last Tango in Halifax through a ultimodal analysis using conversation analysis and politeness theory. It analyses the expression of homosexuality by one of its characters, and how language reflects the growth in character and confidence. Both the content (written) and manner of speech (spoken) are examined, and a decrease in politeness strategies and normal nonfluency markers could be observed over the course of the series.

Remigius Schrijver

Joost Verheggen
In dit onderzoek wordt ingegaan op Remigius Schrijver, organist en componist, geboren in de 17e eeuw in Zeeland. Schrijver blijkt een bijzondere rol te hebben gespeeld in de Nederlandse muziekgeschiedenis, die systematisch onderschat wordt. Hij blijkt een van de vroegste voorbeelden van een Nederlandse barokcomponist te zijn, en ook in religieuze kringen was hij samen met Joachim Oudaan een innoverende factor. Daarnaast werd in eerder onderzoek er altijd van uitgegaan dat Schrijver in Middelburg geboren...

Registration Year

  • 2019
    41
  • 2018
    136

Resource Types

  • Text
    177