881 Works

The rural-urban fringe in the Netherlands: recent developments and future challenges

Kersten Nabielek, Pia Kronberger-Nabielek & David Hamers
In recent decades, most rural-urban fringes in the Netherlands have seen substantial urbanisation. Urban expansions at the rural-urban fringe have formed complex hybrid landscapes consisting of residential areas, commercial zones, agricultural land, recreational and nature areas. In certain regions, urbanisation is rather compact and concentric, whereas others show dispersed and polycentric morphological patterns. Based on quantitative and qualitative spatial research, this article analyses recent urban developments and urbanisation patterns along the rural-urban fringe in the...

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 102 (2003) 6

J.L.C. Weyts: De restauratie van het Huis Henegouwen, Fortuinstraat 14 te Bergen op Zoom. Rosa Zaccagnini-Visser: Het Abdijcomplex te Middelburg architectonisch bedrog? M.S. Verweij: De aanstaande restauratie van de Moerputtenbrug (1882-1885), kunstwerk in de voormalige Langstraatspoorlijn.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 101 (2002) 2

J.J. Jehee: De plaats van de grote zaal in het Oost-Indisch Huis te Amsterdam: Wat zegt het gebouw nu zelf? Marthe Stallenberg: Een Leidse studentenkamer belicht. De schouw aan de Nieuwe Rijn. Willem Jan Pantus: Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug. Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw 'De Vereeniging' te Nijmegen.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 100 (2001) 2

G. van Tussenbroek: Belgisch marmer in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1500-1700). Dirk J. de Vries: Jelis Knijff en Jelis Jelissen, kistenmaker in Zwolle en beeldsnijder in Kampen.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 99 (2000) 1-2

F.A.C. Haans: De hervormde kerk te Britsum. Een verzwegen kerk onderzocht en gewaardeerd. E.S. Klinkenberg: De middeleeuwse schilderingen in de N.H. Kerk te Britsum. H.H.J. Kurvers: Technische aspecten van de schilderingen. F.J. van der Waard: Het interieur van de N.H. Kerk te Britsum.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 99 (2000) 6

R. Meischke: Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Sanne Alberts: Oudegracht 288 in Utrecht: de groei van een middeleeuws koopmanshuis. Kees Kaldenbach: Het Straatje van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26? Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 89 (1990) 3

F.W. van Voorden: De architectuur van het maaiveld. C.J. Sieger: 'The Authentic Garden', verslag van het symposium gehouden naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de Leidse Hortus Botanicus. E.H. Kossmann: De bewaring van cultuur in heden en verleden. L. Hacquebord: Waar archeologie en geschiedenis elkaar overlappen; historisch-archeologisch onderzoek van de Hoornse traankokerij Smeerenburg op Spitsbergen. H.J.F. Franssen: De bijzetting van Karel van Egmond; wetenswaardigheden over het graf en de stoffelijke resten van hertog Karel...

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 90 (1991) 3

C.S. Oldenburger-Ebbers: De tuinarchitectuur van Johann Georg Michael (1738-1800). Eugène L.H. Roebroeck: Interpretatie van Zonnewijzerfragmenten. Hans Renes: Oude visvijvers in Zuid-Limburg.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 93 (1994) 1

Charles van den Heuvel: Stevins 'Huysbou' en het onvoltooide Nederlandse architectuurtractaat. De praktijk van het bouwen als wetenschap. Petra J.E.M. van Dam: Geschiedenis, archeologie en waterbouwkunde: theoretische samenwerkingsmodellen voor interdisciplinair onderzoek met als vertrekpunt de laatmiddeleeuwse uitwateringssluizen van Spaarndam.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 93 (1994) 2

H. Sarfatij: Het huis Scharlaken te Dordrecht: de oudste Lakenhal van de stad, vervolgens woonhuis en Waag (13de-16de eeuw). Archeologie en geschiedenis van een opmerkelijk huis. Karl Kiem: Die Waage von Deventer (1528) als Handelshalle. Reactie van N. Herweijer. K.A. Ottenheym en F.H. Schmidt: 'un dessein qui plait a la vue'. De controverse tussen Anthonie Coulon en Daniel Marot bij de verbouwing van Huis Ten Bosch.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 95 (1996) 1

Lex Bosman: De oratie van M.D. Ozinga (1948), het ontstaan van de gotiek en het probleem van stijlperioden. Edwin Paar: De 'Nederlandse school' der fortificatieleer en de theoretische en praktische invloeden op de Portugese militaire architectuur in de zeventiende eeuw. Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar en Wies van Leeuwen: Luctor et Emergo. Een voorzet voor het post-MIP aan de hand van twee bedreigde hoogtepunten uit het oeuvre van rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 95 (1996) 4

Thomas H. von der Dunk: De toren als theoretisch probleem in de classicistische bouwkunst. Een verkenning in de hoogte. Dirk J. de Vries: Monumenten dendrochronologisch gedateerd (6). Torens en kerken.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 96 (1997) 5

Andrew Hopkins en Arnold Witte: Van luxe architectuurtraktaat tot praktische handleiding: de Nederlandse uitgaven van Scamozzi's L'Idea della Architettura Universale. Charles van den Heuvel: Willem Goeree (1635-1711) en de ontwikkeling van een algemene architectuurtheorie in de Nederlanden. Thomas H. von der Dunk: Het stadhuis van Zaandam en het Rechthuis van Westzaan.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 97 (1998) 5

G.W. van Herwaarden: 100 jaar Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; een beknopte beschrijving. Feyoena Grovestins: Cultureel erfgoed in beeld, 100 jaar KNOB. Een toelichting op de jubileumtentoonstelling.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 97 (1998) 6

Aart J.J. Mekking: Traditie als maatstaf voor vernieuwing in de kerkelijke architectuur van de middeleeuwen. De rol van oud en nieuw in het proces van bevestiging en doorbreking van maatschappelijke structuren. H. van Hoogdalem: Een huis om te bewaren. De ontstaansgeschiedenis 1840-1848 van het strafcellengebouw gelegen ten noorden van het Pesthuis in Leiden, in de volksmond: de Vrouwengevangenis. Wim Denslagen: Smaak en objectiviteit.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 103 (2004) 6

Birgit Dukers: Maastrichtse vakwerkbouw - resten van een houten verleden. Birgit Dukers en Bart Klück: Venlo, verrassend middeleeuws. Ronald Stenvert: Hans Vredeman de Vries en zijn invloed: naar aanleiding van een congres.

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 87 (1988) 5

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 2 (1901) 6

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 3 (1901) 1-2

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 3 (1902) 4

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 4 (1902) 1

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 5 (1903) 1

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 6 (1905) 3

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 7 (1906) 1

Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 7 (1906) 2

Registration Year

  • 2013
    881

Resource Types

  • Text
    873