6,725 Works

Four hundred years of urban development in the Scheldt estuary: Spatial patterns and the trade flows in the south-western delta

Reinout Rutte
The Dutch province of Zeeland has an unusually large number of large and small towns, including Zierikzee, Brouwershaven, Veere, Middelburg, Vlissingen (formerly known in English as Flushing), Goes, Tholen, Hulst, Axel, Oostburg, Sluis and Aardenburg. These developed over a period of some four hundred years, from the eleventh to fourteenth centuries. Since most of these towns declined economically at the end of the Middle Ages, some are fairly well preserved, while others are now just...

OverHolland, OverHolland 9

The rise of the Randstad: An investigation using the rank-size rule (11th – 21st centuries)...55-80 Dutch architecture in China...83-105 Book review...107-111 CIAM Summer School 1956...113-124 Foreword...1-3 Paradise Regained: The watchman, the sleeper, the dreamer, and the city...5-23 Design and construction in the cities of Holland...25-53

De Reus van Schimmert: from water tower to data center

Konstantinos Tzanakakis, Madeleine Gibescu, Ed Nijssen & Nico Eurelings
The water tower of Schimmert was built in 1926 to cover the needs of water of Schimmert and the surrounding areas as well. This imposing 38 meters high tower dwarfs any nearby buildings, providing a 360° view of the surrounding area and deserves its pseudonym de Reus van Schimmert (the Giant of Schimmert). In the attempt to find a sustainable business model for the iconic building the concept of installing a data center in its...

Spying the underground: visualizing subsurface utilities’ location uncertainties with fuzzy 3D

Léon Olde Scholtenhuis, Sisi Zlatanova, Xander Den Duijn, Anna-Maria Ntarladima & Evangelos Theocharous
Spying the Underground refers to the buried utilities that are often hidden from the eyes of citizens and city engineers. Since they are difficult to localize and measure from street level, utility plans are the only models that convey geometry information about them. Nowadays, Augmented Reality (AR) techniques allow us to display three-dimensional (3D) virtual utility models over a surface level camera image. To achieve this, 3D information needs to be added to existing utility...

Spong3d: 3D printed facade system enabling movable fluid heat storage

Maria Valentini Sarakinioti, Michela Turrin, M Teeling, Paul De Ruiter, Mark Van Erk, Martin Tenpierik, Thaleia Konstantinou, Ulrich Knaack, Arno Pronk, Patrick Teuffel, Arthur Van Lier, Rens Vorstermans, Eline Dolkemade, Marie De Klijn, Roel Loonen, Jan Hensen & Dick Vlasblom
SPOOL, Vol 4 No 2: Energy innovation #4

Fibrous smart material: adaptive, low–energy, real–time responsive interior environments

Nimish Biloria & Javid Jooshesh
SPOOL, Vol 4 No 2: Energy innovation #4

Kan het erfgoed de ruimtelijke ordening redden?

Ed Taverne
Stedenbouw is in Nederland een dermate breed en gecompliceerd vakgebied geworden, dat de kritiek er nauwelijks meer vat op heeft. Sterker nog: de kritische vakpers is morsdood. In dag en weekbladen, op internet (Archined) is natuurlijk van alles te vinden over spraakmakende dossiers, strategische projecten, projectorganisaties en regisseurs, maar van een fundamentele reflectie over de uitgangspunten van een dergelijke pragmatische vakbeoefening is geen sprake. De kritiek slaagt er niet in om door de logica van...

English Translation

OverHolland, OverHolland 5

De metamorfose van Bankside Power Station tot Tate Modern in Londen

Tamara Rogic
In dit artikel1 worden de formele manieren geanalyseerd waarop architecten de verbouwing hebben benaderd van een leegstaand, niet beschermd en desondanks historisch belangrijk industriegebouw. Bijna een eeuw na dato is de ‘radicale breuk met het verleden van de modernisten’ onder zowel oudere als jongere architecten nog steeds een levende mythe, ondanks de vele overtuigende argumenten die tegen een degelijke historische interpretatie van de modernisten in stelling werden gebracht. Het antwoord op deze mythe was de...

Groei en krimp in de Hollandse stad.

Reinout Rutte
Het onderzoek naar de Hollandse stad van de elfde tot de vijftiende eeuw is voornamelijk gericht op individuele steden of op één aspect uit het stadswordingsproces, bijvoorbeeld de stadsrech-ten.1 In het onderzoek naar de Hollandse stad vanaf de vijftiende eeuw wordt over het algemeen veel meer aandacht besteed aan het verkrijgen van overzicht. Het wordt gekenmerkt door een aantal studies naar stedensystemen, waarin wordt getracht de ontwikkeling van de Hollandse steden in hoofdlijnen te typeren.2...

Voorwoord

Henk Engel & François Claessens
OverHolland stelt de samenhang van en de wisselwerking tussen gebouw en stad aan de orde binnen de context van het Hollandse stadslandschap. De stad wordt hiertoe begrepen in haar materiële hoedanigheid, als artefact opgebouwd uit concrete elementen, zoals gebouwen en infrastructuren. In deze benadering is vooral de architectonische voorstelling van de stad, zoals die in verschillende, al dan niet uitgevoerde, ontwerpen voor de stad naar voren komt, object van studie en analyse. Het onderzoek dat...

Book review

Herman Van Bergeijk
K. de Jonge, K. Ottenheym (eds.) Unity and Discontinuity. Architectural Relationships between the Southern and Northern Low Countries, 1530-1700 Architectura Moderna 5, Turnhout (Brepols Publishers) 2007

Boekbespreking

Anton Kos
Bas van Bavel Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries, 500-1600 Oxford (Oxford University Press) 2010, 492 pp.

Boekbespreking

Herman Van Bergeijk
Jaap Evert Abrahamse De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw (‘The Great Expansion of Amsterdam. Urban development in the seventeenth century’) Bussum (Thoth) 2010, 430 pp.

De ruimtelijke volwassenwording van de Hollandse stad (1200-1450): Een vergelijkende analyse van het ontstaan van de contouren van de Randstad aan de hand van stadsplattegronden

Kim Zweerink
Het Hollandse landschap vertoonde in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw een grote ruimtelijke dynamiek. In betrekkelijk korte tijd werden grote delen van het ontoegankelijke veen ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw en bewoning. In de dertiende en veertiende eeuw vond vervolgens een proces van verstedelijking plaats. De snelheid waarmee dat gebeurde was opzienbarend, en over de groei van het aantal steden en de omvang ervan is dan ook al veel geschreven. De aandacht ging...

Waterwegen en stedelijke belangen: De invloed van infrastructuur op het Hollandse stedenpatroon (1200-1560)

Nikki Brand
In OverHolland 9 heb ik de ontwikkeling van de Randstad (1200-2000) in zeven stappen uiteenge-zet aan de hand van de methode van de ranksize rule, met als doel de bestaande verklaringsmodel-len in perioden te wegen en zodoende aanwijzin-gen te verzamelen voor nader onderzoek ter ver-klaring van de transformatie in stedenpatronen. Behalve bestuurlijke zaken worden in die modellen herhaaldelijk ook infrastructuur, transport en eco-nomische fenomenen als integratie, specialisatie en schaalvergroting genoemd als factoren die kunnen dienen...

Voorwoord

Henk Engel, Esther Gramsbergen, Henk Hoeks & Reinout Rutte
Deze uitgave van OverHolland is flink dik geworden. Dat mag ook wel voor een jubileumnummer. De redactie heeft besloten er een dubbelnummer van te maken en geeft daarmee ook te kennen dat de reeks OverHolland met nummer 10 niet stopt. Bij aanvang van de reeks, nu zeven jaar geleden, werd een contract afgesloten voor de uitgave van tien nummers. Dat doel is nu bereikt en dat moet gevierd worden, maar is geen reden om de...

Stalled!: Transforming Public Restrooms

Joel Sanders
Joel Sanders interrogates the intersections of architecture, public space, gender and sexuality with his project for public restrooms Stalled!. Stalled! involves an interdisciplinary design research project in which Sanders collaborates together with gender studies professor Susan Stryker, and law professor Terry Kogan. Stalled! proposes to regard access to public restrooms as a social justice issue with design consequences that can be solved with innovative architectural solutions. The project aims to create restrooms that not only...

Development without plans and regulations: The spatial layout of the Zaanstreek region from the fifteenth to the twenty-first centuries

Reinout Rutte
Over the course of six hundred years, a cultural landscape has appeared in the Zaanstreek region that can genuinely be called entirely unique. At first sight, it gives a rather ‘messy’ impression, without a real centre and with residential, com-mercial and recreational areas intermixed. That is not something that we find to quite the same extent anywhere else in the Netherlands. How did this unusual landscape evolve as time progressed? What socioeconomic and administrative factors...

Ten geleide: het onderzoek van kastelen

Hans Janssen
[No abstract available]

Kasteelruïne Valkenburg. Van overgroeide steenhoop tot geconsolideerde ruïne

Tammo C. Bauer
In the introduction the unique character of Valkenburg castle is pointed out in comparison with other castles and ruins in the Netherlands. As it is an elevated castle (rare for the Netherlands) it does not fit in with the typo-chronological outline of H.L. Janssen. Because of the complicated building history of Valkenburg castle with its numerous building periods, it takes up a special place in Dutch building and architectural history. A consolidation campaign in progress...

Writingplace, No. 4 (2020): Choices and Strategies of Spatial Imagination

Architecture is by definition an act of spatial imagination, this wondrous capacity to envision possible futures for the built environment. Spatial imagination is essential in order to visualize new constructions taking shape, evolving in time, and partaking of the cultural expression of a place or era. It takes spatial imagination to foresee how architecture can meaningfully contribute to people’s lives, providing a sense of belonging, space for their needs and dreams. Nonetheless, spatial imagination is...

Writingplace, No. 3 (2019): Reading(s) and Writing(s). Unfolding Processes of Transversal Writing

This issue of Writingplace Journal, Reading(s) and Writing(s), focuses on the complex process of writing itself, and in particular on the question of reading and responding to texts. By presenting not only resulting texts, but discreet readings of works in process integrated with the discussions that unfold, the issue reveals complex modes of writing that move between the scholarly and the fictional. Edited by Catharina Gabrielsson, Hélène Frichot, Klaske Havik, Marko Jobst

Decolonizing Your Island Imaginary

Hélène Frichot
Hélène Frichot’s contribution offers an approach to decolonising through fiction, where cross-generational memories of family life in the Seychelles are used to critically illuminate colonial histories. The function of this experimental essay is to offer a preparatory test-site for a future project that may, or may not, come to fruition. What is at stake are processes of decolonisation, specifically of spatial memories, including the residual hold of colonial imaginaries and how these might be creatively...

Belgrade Baroque

Marko Jobst
This text, composed of two layers, brings together queer auto-fictions with the architectural histories of an elusive Serbian Baroque in the city of Belgrade. It explores the issues of heteronormativity, nationhood and religion. It is an autofiction that places special emphasis on the siting of memories in Belgrade, Serbia – Yugoslavia as it was – and focuses specifically on the Cathedral Church of Archangel Michael, one of the rare examples of what could be understood...

Registration Year

 • 2022
  194
 • 2021
  147
 • 2020
  688
 • 2019
  395
 • 2018
  1,147
 • 2017
  637
 • 2016
  392
 • 2015
  1,336
 • 2014
  864
 • 2013
  873

Resource Types

 • Text
  6,725

Affiliations

 • Delft University of Technology
  3