5,206 Works

Med kønnet tilbage til den politiske historie

Bente Rosenbeck

Gender, Family and the Study of Welfare 'Regimes'

Jane Lewis

Fædre og barsels-/forældreorlov

Marie Valentin Beck

A Feminist Political Economics of Integration in the European Community

Ulla Koch

The Danish Gender Model and New Political Identities among Young Women

Køn og krænkelse

Inger Agger

Heks, hore eller heltinde?

Margrethe Holm Andersen

Feminist Activism in the Arab Region and Beyond

Valentine M. Moghadam

Engendering Citizenship

Ruth Lister

Køn, magt og medborgerskab i en globaliseret verden

Birte Siim

Integration, mentoring & networking

Lotte Bloksgaard

Making Digital Elevation ModelsAccessible, Comprehensible, and Engaging through Real-Time Visualization

Thomas Kjeldsen, Peter Trier Mikkelsen & Jesper Mosegaard
In this paper we present our initial experiments with the new high quality digital elevation model, “Danmarks Højdemodel-2015” (DHM) exposed as an interactive 3D visualization on web and in virtual reality. We argue that such data has great opportunities to spawn new business and new insight for the individual citizen if it is accessible, comprehensible and engaging.

Gode data er fundamentet for Smart Cities

Bente Steffensen, Louise Albæk Jensen, Tina Svan Colding & Lasse Borum Lunding
Grunddataprogrammet er sat i verden for at løfte kvaliteten af offentlige data og sikre en lettilgængelig og stabil datadistribution. Det kommer private virksomheder, den offentlige sektor og borgerne til gavn i mange sammenhænge. Et eksempel på dette er Smart Cities, hvor data og teknologi kombineret med borgerinddragelse danner grundlag for intelligent byudvikling.

Computational Modeling and Analysis of Mechanically Painful Stimulations

Bahram Manafi Khanian
The PhD Series of theThe PhD Series of the Faculty of Medicine, Aalborg University

Mechanical and physiological factors in knee joint contact mechanics

Carsten Mølgaard
The PhD Series of theThe PhD Series of the Faculty of Medicine, Aalborg University

Statistical Model Checking of Rich Models and Properties

Danny Bøgsted Poulsen
The PhD Series of the Faculty of Engineering and Science, Aalborg University

Almen landskabsarkitektur på prøve

Patrick Martinussen
The PhD Series of the Faculty of Engineering and Science, Aalborg University

Process time optimization of robotic remote laser cutting by utilizing customized beam patterns and redundancy space task sequencing

Sigurd Villumsen
The PhD Series of the Faculty of Engineering and Science, Aalborg University

Nationalism, Gender and Welfare

Birte Siim & Pauline Stoltz

Equality, Difference and Gender in Twentieth Century Welfare States

Jane Lewis

Women's Participation in Slum Organisations

Susanne Thorbek

Musikterapi og psykiatrifonden

Anne Lindhart
Tale ved musikterapiklinikkens 20 års jubilæum

Ambulant individuel langtidsmusikterapi – er det en god idé?

Lars Ole Bonde, Lars Rye Bertelsen & Peter Niedermann
Oplæg ved musikterapiklinikkens 20 års jubilæum oktober 2014, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien.

Phd projekt – Udvikling af den terapeutiske relation i musikterapi med retspsykiatriske patienter

Britta Frederiksen
Oplæg ved musikterapiklinikkens 20 års jubilæum oktober 2014, Aalborg Universitetshospital - psykiatrien.

Forside, kolofon, indholdsfortegnelse

redaktionelt

Registration Year

 • 2022
  56
 • 2021
  434
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6

Resource Types

 • Text
  4,491
 • Dataset
  113
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  4
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  31