7,588 Works

Another wallpaper

Albers Tony
Another hi-res wallpaper

Beretning

Christian Klinge
Der blev ved undersøgelsen fundet to langhuse, det ene udateret, sandsynligvis fra yngre bronzealder, det andet er C-14 dateret til starten af ældre germansk jernalder. Omkring bygningerne fandtes desuden en række lertagningsgruber og en grøft.

VSM 09645. Prøvegravningsrapport

Martin Mikkelsen

HEM 3784 Beretning

TAK 1361 Bovsager

& Jonas Hasemann Sigurdsson

HEM 2838 Nørregård_Beretning

Herning Museum foretog i perioden 6.-8. april 1988 en mindre undersøgelse på lokaliteten. Udgravningen blev foranlediget af fund der blev gjort i forbindelse med almindelig dyrkning af landbrugsjord. Der lavede to små felter, hvori der fremkom 5 kogegruber, 1 ildsted og enkelte stolpehuller. I to af kogegruberne fandtes skår fra sen bronzealder.

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Stine Jæger Hoff &
I forbindelse med overvågning af renovering af vandledning indenfor den middelalderlige bykerne i Sakskøbing By blev der påtruffet historiske levn. Levnene omfatter den middelalderlige voldgravs forløb gennem Lunden og Vestervang. Voldgravens og derved byens udbredelse kan således fastslås med stor sikkerhed.

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk prøveundersøgelse i Vallensbæk Kirke 2004

& Heidi Maria Møller Nielsen
Den 25/2 2004 foretog jeg sammen med arkitekt Michael Jørgensen, arkitektfirmaet Bornebusch Tegnestue, en par prøve¬grav-ninger ved korets flankemure for at undersøge, om det var muligt at etablere konvektorgrave langs væggene i forbindelse med den kommende fornyelse af kirkens varmeanlæg.

OBM 3970 et. 5 foru. Beretning

Jesper Hansen & Michael Lundø Jakobsen

SJM 118 beretning

Sarah Qvistgaard & Palle Siemen

OBM 5543 Beretning

Jesper Hansen

HBV 624 Beretning for systematisk undersøgelse

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke 2009.

Hans Mikkelsen
Fra tårnets øverste stokværk blev lavet en gennembrydning til kirkeloftet. Teglmuren opmuret af munkesten er en blanding af primært munkeskifte med reparationer af enten udelukkende løbere eller udelukkende af bindere. På det gennembrudte sted er muren ca. 53 cm bred. I tårnrummet kunne iagttages nordsiden af en gavlblænding i tårnets sydside.

VMÅ 2671 Vesterkær 2011,1

SJM 101 beretning

Sarah Qvistgaard

beretning

, , , & Mads Runge
Arkæologisk overvågning af nedrivning af bygning nær fredet fortidsminde (runddysse F3415:3). Ved nedrivningen fremkom ingen spor efter dyssen og der skete ingen forstyrrelse på fortidsmindet ved jordarbejdet.

VSM 10276 Sct. Ibs Gade 41 - Prøve- og udgravningsberetning 2016

Rikke Isler

ESM 1849 Beretning

Kamma M. Poulsen-Hansen & Anders Olesen

Beretning Haugårdvej 17

Lars Agersnap Larsen

NJM6172 Blegdammen

Torben Sarauw

Forundersøgelsesberetning

Niels Haue

HBV 1432 Beretning for større forundersøgelse

Janne Krøtel

HAM4751_Klosterbjerg_I_Beretning

Mette Sørensen, Per Ethelberg, Jørgen Holm, Pernille Kruse & Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk udgravningen i 2009 af et 3500 m2 stort område ved Klosterbjerg I, blev udført forud for bygningen af motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg. Ved forundersøgelsen var der blevet fundet bopladsspor i form af stolpehuller og gruber med keramik fra ældre jernalder. Ved selve udgravningen blev der dog hverken fundet egentlige konstruktioner eller andre væsentlige fortidsminder, og det blev derfor hurtigt besluttet at lukke udgravningen.

HBV 285 Beretning for systematisk undersøgelse

, , & Per Ole Rindel

MLF00658 Ellebækgård IX - Beretning for arkæologisk udgravning af bosættelsesspor fra senneolitikum

Stine Jæger Hoff
På et ca. 2.000 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor i form af et større kulturlag med aktiviteter inden for flintproduktion og skindbearbejdning samt gruber og stolpehuller. Bosættelsessporene er dateret til senneolitikum og tilhører et større kompleks, som foruden almindelige bosættelser også består af specialiserede værksteds- samt offerpladser.

Registration Year

 • 2020
  3,491
 • 2019
  3,944
 • 2018
  4
 • 2017
  147
 • 2016
  2

Resource Types

 • Other
  1,128
 • Dataset
  91
 • Image
  2
 • Interactive Resource
  1