7,588 Works

Beretning

Christian Vrængmose Jensen & Lars Egholm Nielsen

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Føvling kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Omsætning af dele af østdiget. Ved hjælp af 2 kobbertråde påvises tre steder på kirkegården, hvor det oprindelige østdige formodes at have stået.

Beretning KBM2122

, &

Beretning KBM3906

VKH 7764 Beretning for forundersøgelse etape 1

Anders Horsbøl Nielsen & Christian Juel

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gammel Rye Kirke 1994

& Stine A. Højbjerg
Udgravning af fire ca. 30 cm dybe konvektorgrave heraf to korte ved korets østmur og to længere ved henholdsvis nord- og sydmuren.

HBV 285 Beretning for systematisk undersøgelse

, , & Per Ole Rindel

Beretning KBM1365

, , , &

SJM 540 Beretning for udvidet forundersøgelse

Michael Alrø Jensen

HAM 4973 Dybbøl 5b - Beretning

Mette Sørensen, Gunvor Christiansen, Lene Heidemann Lutz & Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk udgravning af et felt på 1950 m2. forud for etablering af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Ved udgravningen afdækkedes et gårdanlæg, ikke fra jernalderen, som antaget i prøvegravningen, men fra ældre middelalder (Omkring 1150-1250 e.Kr.).

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning 2009 på Herslev kirkegård

Niels Engberg &
I forbindelse med ombygning af døren ind til våbenhuset og brolægning af hovedstien på kirkegården blev der registreret en stenlægning oprindeligt bestående af store trædesten foran våbenhusets dør. Der blev også fundet fundamentet og en lille del af en munkestensmur sandsynligvis fra en senmiddelalderlig hidtil ukendt kirkegårdsmur.

FHM5394 Beretning

Poul Nissen & Stine Vestergaard Laursen
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse af 3,4 ha forud for privat byggemodning med fund af bebyggelsesspor fra yngre førromersk-ældre romersk jernalder. Udarbejdet af museumsinspektør, arkæolog Poul Nissen

VSM G008, Lindhøjgaard

Martin Mikkelsen & Mette Iversen
Yderligere prøvegravninger kunne dokumentere, hvor den usædvanlige grøft CA (med unikke deponeringer af brændte dyreknogler og lerkarskår) endte mod vest og at den efter ca. 145m fortsætter mod øst.

HAM 5298 Valsbæk - Beretning 2015

Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af biogasanlæg, bestilt af Sønderjysk Biogas. Inden for seks udgravningsfelter (Område , 2, 3, 5, 6, 7 og 8) på ialt 11980 m2 blev der i 2015 udgravet en bebyggelse med tre indhegnede gårdsanlæg fra førromersk jernalder, en enkeltgård med sadeltagshegn fra ældre germansk jernalder, et område med kogestensgruber fra ældre bronzealder og et større areal med ardspor. Desuden undersøgtes to historisk dokumenterede lader? fra 1700-tallet og en...

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning på Redsted kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udgravning til nye fjernvarmeledninger på kirkegården samt demontering af bænke fandtes en udskiftning af granitkvadre med teglsten i skibets sydmur. Udskiftningen antages at være foretaget på grund af mulige fugtskader bag et af prædikestolens paneler. Undersøgelsen afslørede endvidere, at en kullem, gennem hvilken man ville føre de nye fjernvarmeledninger, ikke var blevet tilmuret, men var blevet lukket med beton.

Beretning

&

Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Lyø Kirke 2016

Hans Mikkelsen
Ved udgravning til ny bygning umiddelbart vest for kirken blev iagttaget rester af en udateret kalkkule. Inde i Lyø Kirke blev vestligst i tårnrummet registreret rester af et kraftigt fundament, ældre end den nuværende kirke. Umiddelbart formodes disse rester at stamme fra en ældre kirkebygning.

G755 Beretning Etape 1

& Sanne Boddum

FHM5241 Bøgeskovgård Idrætspark

Poul Nissen
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse med det formål at afklarer om der var tale om væsentlige fortidsminder omfattet af Museumslovens § 27 på det 6,3 ha store areal forud for etablering af boldbaner.

FHM5380 Beretning

Michael Vinter
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse af ca. 5 ha forud for privat byggemodning. Der blev fundet et par udaterbare gruber og trækulspletter. Udarbejdet af mueseumsinspektør, Cand.phil Poul Nissen

SOM 44

Per O. Thomsen
Forundersøgelse og udgravning i Skårup med fund af bebyggelse fra bronzealderen

OBM 9782 Nonnebakken

, , , , , , , , , Karl Zinglersen, Maria Lauridsen, Kristine Stub Precht, Line Borre Lundø, Mads Runge, Jakob Tue Christensen & Bente Bech

Beretning KBM3847

Claes Hadevik

5973R001, beretning

Stig Bergmann Møller

VKH 7653 Forundersøgelsesberetning

, Anita Terp & Christian Juel

Registration Year

 • 2020
  3,491
 • 2019
  3,944
 • 2018
  4
 • 2017
  147
 • 2016
  2

Resource Types

 • Other
  1,128
 • Dataset
  91
 • Image
  2
 • Interactive Resource
  1