3,580 Works

Reversiibel tserebraalne vasokonstriktsiooni sündroom. Ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Liis Sabre, Anne Õunapuu & Mark Braschinsky
Reversiiblit tserebraalset vasokonstriktsiooni sündroomi (RTVS) iseloomustab tugev, sageli korduv äkkpeavalu, mis esineb koos epileptiliste krampide ja fokaalse neuroloogilise defitsiidiga või ilma nendeta. Radioloogiliselt esinevad ajuarterite mitmekoldelised segmentaalsed vasokonstriktsioonid, mis lahenevad spontaanselt 1–3 kuu jooksul. RTVS võib olla primaarne (idiopaatiline) või sekundaarne. RTVS on kliiniliselt oluline, sest haigestuvad enam noored naised ning komplikatsioonina võib tekkida isheemiline või hemorraagiline insult. Diferentsiaaldiagnostiliselt tuleb välistada subarahnoidaalne hemorraagia, vaskuliit, aju venoossete siinuste tromboos ja kaela arterite dissektsioon. Kuna puuduvad juhuslikustatud...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Eosinofiilne gastroenteriit seedetrakti vaevuste ühe põhjusena

Krista Ress & Oivi Uibo
Eosinofiilne gastroenteriit on harva esinev, täpselt teadmata põhjuse ja tekkemehhanismiga, ägenemiste ning remissioonidega kulgev krooniline haigus. Sellele haigusele on iseloomulik seedetrakti erinevate vaevuste ja sümptomite esinemine, eosinofiilsed infiltratsioonid seedetrakti ühes või enamas piirkonnas ning ühes või enamas seinakihis, eosinofiilia muu põhjuse ning seedetraktiväliste eosinofiilsete infiltratsioonide puudumine. Kliiniline leid sõltub eosinofiilse infiltratsiooni paiknemise piirkonnast ja seedetrakti seinakihi kahjustuse sügavusest. Haigus võib esineda kogu seedetrakti ulatuses, kuid kõige sagedamini on kahjustunud magu ja peensool.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Tervise edendamise eetika

Amos Pasternack
Tervise edendamise eesmärk on parandada rahva võimet ja eeldusi hoida ning tugevdada oma tervist. Seda võib rakendada nii konkreetse isiku kui ka suurte ühiskonnarühmade suhtes. Sageli on sellise tegevuse sihtrühm kogu rahvastik. Parimad tulemused saadakse tervise edendamisel, kui parandada ühiskonna liikmete haritust ja teadmisi, rahalist seisu, elutingimusi ning vähendada eri ühiskonnarühmade ebavõrdsust. Eesti Arst 2007; 86 (10): 758-762
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

RAAMATU TUTVUSTUS. Raamat melanhoolia ravist

Kaarina Rein
Eesti Arst 2012; 91(11):610
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Kõrva-nina-kurguhaigused

Priit Kasenõmm
Eesti Arst 2014; 93(10):601
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Soolenakkushaiguste puhangute diagnoosimine

Antonina Järviste, Ants Jõgiste & Sirje Plank
Soolenakkushaiguste puhangute tekkepõhjusi saab tundma õppida operatiivse epidemioloogilise analüüsi meetodite abil. Puhangutega seotud asjaolude uuring on tähtis tervisekaitse töölõik, sest tulemused võimaldavad rakendada nakkuse tõrje- ja ennetusmeetmeid sihipäraselt. Ülevaade on koostatud erialakirjanduse põhjal, Eestis esinenud puhangute kohta on kasutatud Tervisekaitse inspektsiooni andmeid. Eesti Arst 2006; 85 (10): 704–708
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

HIV

Kaja-Triin Laisaar & Anneli Uusküla
Eesti Arst 2012; 91(1):42
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Ägedad mürgistused lastel Tallinna lastehaigla andmetel

Helke Nurm
Ägedad mürgistused lapseeas on oluline rahvatervise probleem, kuid nende täpne esinemissagedus Eestis ei ole teada. Artiklis on analüüsitud valitud 7 aasta jooksul Tallinna lastehaiglasse hospitaliseeritud patsientide ägedate mürgistuste põhjuseid ja struktuuri. Ägedad mürgistused moodustavad aastate jooksul 0,9–2,8% kõigist hospitaliseerimise põhjustest. Alla 5aastastel lastel on peamiseks põhjuseks ravimimürgistused ning noorukitel äge alkoholiintoksikatsioon. Mürgistuste struktuuris domineerisid 1980ndatel ravimi- ning 21. sajandil alkoholimürgistused. Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):53−56
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Vee homeostaas organismis ja tervis

Väino Sinisalu
Eesti Arst 2019; 98(9):532–533
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Väga enneaegsete vastsündinute ravitulem Eestis

Liis Toome, Heili Varendi, Pille Andresson, Mari-Liis Ilmoja, Eha Kallas, Lea Maipuu, Pille Salk, Pille Kool & Anne Ormisson
Artiklis on esitatud ülevaade väga enneaegsete vastsündinute ravitrendidest maailmas ja Eesti Perinatoloogia Seltsi algatusel korraldatud uuringust, millest selgusid selle patsiendirühma ravitulemused Eestis. Aastatel 2007–2008 hinnati internetipõhise “Vastsündinute tervise andmekogu” baasil enneaegseid vastsündinuid ravitakse Eestis aktiivselt. Laste elulemus on kõrge ja varane haigestumine suur. Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):12−20
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

SAFEFOODNET – toidu keemilise ohutuse

Ott Roots
Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SAFEFOODNET alustati 2005. aastal. See uurimisprojekt ühendab 20 sõltumatut uurimisasutust, ülikooli, valitsusasutust ja ministeeriumi üle kogu Euroopa Liidu. Eestist on valitud projekti Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ. Eesti Arst 2006; 85 (12): 818–820
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Ain Aaviksoo: personaalmeditsiin annab täpsemad otsused

Madis Filippov
Tervise- ja geeniandmete süstemaatilisel analüüsil põhinev personaalmeditsiin annab arstidele otsusetoe, mis tähendab suuremat täpsust konkreetse patsiendiga tegelemisel, rääkis Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo Med24 toimetajale Madis Filippovile. Eesti Arst 2015; 94(5):259–260
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

#4 Determination of iohexol in canine plasma – strong correlation between enzyme-linked immunosorbent assay, high-performance liquid chromatography, and neutron activation analysis

V Ortín-Piqueras, T Spillmann, M Pöytäkangas, D.E. Vaccaro & R Frías
Iohexol is a non-radioactive, iodinated, water-soluble radiographic contrast medium that is widely used in detection imaging for both clinical and scientific purposes. It has also been used as a marker for glomerular filtration rate (GFR) and intestinal permeability (IP) in both humans and animals, such as dogs, rats and cats. Currently, iohexol is determined mainly by high-performance liquid chromatography (HPLC) methods which limit its use in veterinary clinical practice. The aim of this study was...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Eesti Riiklik Meditsiiniraamatukogu on teisenenud Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu meditsiiniinfokeskuseks

Tõnu Peets
11. jaanuaril avati Tallinnas Rävala pst 10 Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu meditsiiniinfokeskus. Ülikooli rektor professor Rein Raud tervitas meedikuid uute lugejatena. Raamatukogu direktor Andres Kollist rõhutas vajadust aruka tellija järele, kes meditsiinibibliograafi a teenuse eest raamatukogule tasub – selleks peaks olema Sotsiaalministeerium. Sotsiaalminister Maret Maripuu õnnitles meditsiiniperet uue võimaluse puhul kasutada meditsiinikirjandust. Eesti Arst 2008; 87(2):80−81
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Indicators Measuring University-Industry Cooperation

Marge Seppo & Alo Lilles
The aim of this paper is to describe the indicators for measuring different types of collaboration activities between universities and industry. Popular indicators for measuring university-industry cooperation are the number and amount of patents or licences, but these do not express the knowledge transfer and university-industry cooperation most adequately, as the collaboration and knowledge transfer also takes place through other types of cooperation. Although it is easier use input and output indicators for measuring university-industry...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Eesti tervishoiu programm ja selle alameetmed

Assar Luha & Epp Tohver
Eesti Arst 2012; 91(7):338–339
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Vastsündinute hiline hemorraagiline tõbi ehk hiline K-vitamiini defi tsiidist põhjustatud verejooks. Kirjanduse ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Helgi Padari, Inga Talvik, Liis Toome, Mare Lintrop, Mari-Liis Ilmoja, Sirje Mikkel, Tiina Talvik & Triin Jaanimägi
K-vitamiini kui olulise koagulatsiooni komponendi defi tsiit võib põhjustada spontaanseid eluohtlikke hemorraa­giaid. Kõikidel vastsündinutel esineb sünnil suhteline K-vitamiini puudulik­kus, mille tõttu lastele manustatakse profülaktiliselt sünni järel K-vitamiini. K-vitamiini defitsiidi kliiniliseks väl­jenduseks on verejooksud. Arvestades lapse vanust verejooksu tekkimise ajal, jaotatakse K-vitamiini defi tsiidist põh­justatud verejooks kolmeks alatüübiks: varane, klassikaline ning hiline vorm. Hilised tüsistused on harvad. Haigusju­hu kirjelduses käsitletakse ühe kuu va­nust poisslast, kes hospitaliseeriti inten­siivravi osakonda seoses teadvushäirega, mille põhjuseks olid hilisest K-vitamiini puudulikkusest...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Kardioloogia. Revolutsioon ateroskleroosi ravis: LDL-kolesterooli sisalduse maksimaalne vähendamine bioloogilise raviga

Margus Viigimaa
Eesti Arst 2017; 96(4):233–237
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Eesti tervishoiu arengust lähiaastatel Mõttevahetus abiminister Peeter Laasikuga

Väino Sinisalu
Sotsiaalministeeriumis on valminud tervisepoliitika dokument “Rahvastiku tervisepoliitika – investeering tervisesse”. Miks Sotsiaalministeerium selle dokumendi koostamise algatas? Vastus sellele on meie demograafias ja haigestumuse näitajates. Eestis elab 1,35 miljonit inimest, kellest 250 000 on 2005. a vanuses 60–80 aastat, samas on 2050. aastaks selle vanuserühma arvuks juba peaaegu 300 000. Kui vaatame 2005. a elanike arvu vanuses 20–40 a, siis neid on natuke üle 370 000, aga 2050. a on selle vanuserühma inimeste arv vähenenud 220...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Eesti Hüpertensiooni Ühingu 15 viljakat tööaastat

Margus Viigimaa
Eesti Hüper tensiooni Ühingu (EHÜ) ajalugu algab 15 aastat tagasi. Ühing asutati 20. aprillil 1995. aastal Tartus Maarjamõisa polikliiniku saalis. Eesti Arst 2010; 89(11):761−764
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Kas prostatiidi sümptomid võivad tuleneda närvikoe oksüdatiivsest stressist?

Silver Türk & Tiiu Kullisaar
Sissejuhatus. Kroonilise mittebakteriaalse prostatiidi ehk kroonilise väikevaagnavalu sündroomi tekkeviis on osaliselt teadmata. Prostatiidi klassifikatsioon sisaldab erinevaid kliinilisi seisundeid, kaasa arvatud sümptomid ilma põletikuta ja põletik ilma sümptomiteta. Prostatiidi etioloogia kohta on mitmeid teooriaid (infektsioon, autoimmuunsus, närvi-lihasehäire) ning pakutud erinevaid tekkemehhanisme (uriini refluks, närvi-lihasehäire, uroepiteeli düsfunktsioon), kuid selged ühendavad lülid nende vahel puuduvad. Selleks ühenduslüliks võib olla oksudatiivne stress (OxS). Eesmärk. Anda ülevaade uuest hüpoteesist, mis käsitleb kroonilise prostatiidi ehk kroonilise väikevaagnavalu sündroomi tekkemehhanismi. Hüpotees. Süsteemse...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Veerandsada aastat Tartu Arstide Liidu tegevuse taastamisest

Väino Sinisalu
Eesti Arst 2013; 92(4):179
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Tartu Ülikooli arheoloogiakogud: minevik ja olevik

Andres Tvauri & Heiki Valk
Archaeological Collections of the University of Tartu: Past and Present Andres Tvauri PhD, Heiki Valk PhD, UT Institute of History and Archaeology Archaeological collections are the main source material for the study of prehistory and in the context of Estonia, and a most valuable source also for the study of the Middle Ages, especially of the native rural population. The archaeological collections of the University of Tartu are the oldest and second-largest in Estonia. Foundation...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Kapitulatsioon ja universitas: järjepidevus ja uued võimalused?

Sirje Tamul
Capitulation and Universitas
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 23 No 1 (2015): Developments in global economy wrought with tensions. Entwicklungen in der angespannten Weltwirtschaftslage

Estonian Discussions On Economic Policy
Low interest rate policy of the European Central Bank (ECB). Introductory thoughts on the current situation Euroopa Keskpanga (EKP) madalate intresside poliitika. Sissejuhatavaid mõtteid hetkeolukorrast Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Gedanken zur gegenwärtigen Situation The unfunded mandates in local governments financing crises experiences from Estonia. Finantskatteta ülesanded kohalike omavalitsuste finantsides: kriisikogemused Eestist Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.

Registration Year

 • 2016
  2,321
 • 2017
  295
 • 2018
  187
 • 2019
  777

Resource Types

 • Text
  3,576
 • Dataset
  3
 • Collection
  1