3,686 Works

Eesti Arstide Päevad 2015: kas arstide autonoomia on ohus?

Eli Lilles & Madis Filippov
Eesti Arst 2015; 94(4):198–199

Insuldi revaskulariseeriva ravi hetkeseis Eestis

Kadri Eerik, Riina Vibo, Andrus Kreis & Janika Kõrv
Taustteave ja eesmärk. Insult on üks olulisemaid surma ja invaliidsuse põhjustajaid, mistõttu on insuldi tekitatud koormus ühiskonnale märkimisväärne. Insuldi ravi on viimastel kümnenditel teinud olulise läbimurde ning ka raskest insuldist on võimalik täielikult paraneda. Suure ajuarteri põhiharu sulgusest tingitud ägeda isheemilise insuldi efektiivseim ravimeetod on mehaaniline trombektoomia. Uuringu eesmärk oli analüüsida mehaanilise trombektoomiaga ravitud patsientide käsitlust Eestis. Metoodika. Andmed Eestis aastatel 2015–2017 tehtud trombektoomiate kohta saadi ohutu insuldiravi korraldamise (ingl Safe Implementation of Treatments in...

Twenty six-week exposure to 2 amino-3 methylimidazo [4,5-ƒ]quinoline (IQ) does not significantly increase the incidence of tumours in HMGCR/mts1 tg579 transgenic mice

Alicja Mortensen, Eugene Lukanidin, Noona S Ambartsumian & Ilona K Sørensen
HMGCR/mts1 tg579 transgenic mice were designed to direct the expression of metastasis-promoting mts1 (S100A4) gene to all the tissues. In order to test the usefulness of this mouse model for carcinogenicity tests shorter than that recommended by OECD guideline nr. 451, HMGCR/mts1 tg579 transgenic and C57BL/6ByA (wild type) mice (15 males and 15 females of each genotype per group) received either a control diet for 53 weeks or a control diet plus 0.03% 2-amino-3 methylimidazo[4,5-ƒ]quinoline...

Pneumokoki konjugeeritud vaktsiiniga vaktsineerimise kulutõhusus Eesti vastsündinute kohordis*

Indrek Saar, Inga Posiuniene, Jan Olbrecht, Benedetto Simone, Oscar Leeuwenkamp & Nicolas Van De Velde
Taustteave ja eesmärgid. Eesti kaalub pneumokoki konjugeeritud vaktsiini (PCV) lisamist riiklikku immuniseerimiskavasse, et vähendada invasiivse pneumokokilise infektsiooni (IPD), kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletikuga (AOM) seotud haiguskoormust. Artiklis esitatud kulutõhususe analüüsis (CEA) määrati vaktsiini hind, mille korral vaktsineerimine pneumokoki mittetüpiseeritava Haemophilus influenzae D-proteiini konjugeeritud vaktsiiniga (PHiD-CV) oleks võrreldes mittevaktsineerimisega kulutõhus. Metoodika. Markovi mudel kohandati Eesti oludele, vastavate andmete olemasolu korral kasutati Eesti andmeid, nende puudumisel on kasutatud kirjanduses avaldatud andmeid. Eeldused vaktsiini efektiivsuse (VE) kohta pärinevad suurtest...

Frontaalepilepsia käitumuslik fenotüüp lastel

Aita Napa, Anneli Beilmann, Ene Essenson, Jüri Liivamägi, Mairi Männamaa & Tiina Talvik
Frontaalepilepsiat on fokaalsetest epilepsiatest ~20–30%, järgnedes esinemissageduselt temporaalepi-lepsiale. Mitmed uuringud on näidanud seost frontaalsagara kahjustuse ja käitumishäirete vahel, kuid frontaalepilepsiaga laste psühhopatoloogia kohta on kirjanduses andmeid vähe.

Eesti Arst, August 2017

Eesti Arst
Kallid minutid ja tunnid Mart Einasto: ootame haigekassalt rohkem paindlikkust Valmis kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitluse ravijuhend Kliinilise auditi „Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi kvaliteet“ kokkuvõte Reumatoidartriidi bioloogilise ravi varasema alustamise kulutõhusus võrreldes bioloogilise ravi tavapraktikaga Eestis Krooniline urtikaaria Vöötohatis Pityriasis rubra pilaris – erütrodermia haruldane põhjus. Haigusjuhu kirjeldus Autoimmuunne pankreatiit Valu. Nimmevalu käsitluse tänapäevased seisukohad RAAMATU TUTVUSTUS. Eesti ortopeedia lugu Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi ravijuhend Uus teadusdoktor Liina Haring Uus teadusdoktor Kalev Nõupuu Uus...

Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus Eestis

Oliver Nahkur, Agnes Männik, Tiit Suuroja, Eva Juus, Triin Võrno, Rainer Reile & Raul-Allan Kiivet
Taust. Kolorektaalvähk on seedetrakti kasvaja, millesse haigestub Eestis igal aastal 800–900 inimest. Kolorektaalvähk on enamasti aeglase ja astmelise tekkeprotsessiga; tekkivate adenoomide varane avastamine ja eemaldamine võimaldab ära hoida kolorektaalvähi tekke. Kolorektaalvähist tingitud haigestumuse ja suremuse vähendamiseks on mitmes riigis kasutusel fakultatiivsed ja rahvastikupõhised sõeluuringuprogrammid.Eesmärk. Hinnata teaduskirjanduse ja Eesti andmete alusel tervishoiu rahastaja perspektiivist kolorektaalvähi skriinimise kulutõhusust guajakimeetodil põhineva testi (gFOBT), immunokeemilise testi (FIT) ja ühekordse sigmoidoskoopiaga võrreldes mitteskriinimisega.Metoodika. Koostati Markovi mudel 60aastaste kohordi skriinimiseks 10...

Eesti arstid Maailma Arstide Liidu üldkogul

Indrek Oro
10.–14. septembrini võõrustas Soome Arstide Liit Helsingis Maailma Arstide Liidu (World Medical Association, WMA) peaassambleed. Esinduslik aastakoosolek toimus Helsingis teist korda. Esmakordselt peeti WMA peaassamblee Soome pealinnas 1964. aastal. Toona kujunes sellest ajalooline sündmus seoses arstiteaduslike inimuuringute eetiliste normide ehk Helsingi deklaratsiooni heakskiitmisega. Eestist oli Soome Arstide Liit kutsunud vaatlejana kohale kaks esindajat: Eesti Arstide Liidu presidendi Andres Korgi ja allakirjutanu.

Why reorganization of firms fails: evidence from Estonia. Summary: Saneerimismenetluse ebaõnnestumise põhjused Eestis

Oliver Lukason & Artjom Urbanik
Although most countries have firm reorganization option in legislation (either as a separate law or part of insolvency code), the practice of successful reorganizations has remained modest. Reorganization law was introduced in Estonia in late 2008, but only a few firms have been successfully reorganized since. Derived from previous the article studies, what are the reasons for firm reorganization failure. From legal viewpoint, main causes are found to be that firms under reorganization do not...

Ühe aeroobikastiili spordimeditsiiniline ja psühho-füsioloogiline analüüs

Ants Nurmekivi, Eve Pihl, Georgi Slavin, Inge Neissaar, Merike Kippasto, Toivo Jürimäe & Toomas Karu
Analüüsis hinnati 21 naisel aeroobikatunni erinevate osade ajal ja selle järel pulsisagedust ja vere laktaadisisaldust ning küsiti subjektiivset hinnangut rakendatud koormusele. Saadud 65 näitajat analüüsiti spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Ilmnes, et horisontaalasendis tehtud harjutuste korral madala pulsisageduse juures ületasid laktaadiväärtused veres anaeroobse läve.

Müokardiinfarkti kolmas universaalne definitsioon

Toomas Marandi
Eesti Arst 2013; 92(4):231–235

Eesti legendaarne kirurg August Pobol

Aleksander Pille
August Pobol sündis Põltsamaa kihelkonnas Kurista vallas talupidaja pere 11. lapsena. Pärast Aleksandri gümnaasiumi lõpetamist astus ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonda, mille täieliku kursuse läbikuulamise järel 1914. a mobiliseeriti ta tsaariarmeesse sõjaväearstiks. Eesti Arst 2009; 88(7−8):530−531

Rinnavähi ravi arengusuunad

Evelyn Eelma, Jaak Lehtsaar & Peeter Padrik
Rinnavähk on kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja naistel. Vaatamata haigestumuse kasvule on arenenud riikides saavutatud tänu paremale skriiningule ja ravile rinnavähki suremuse vähenemine. Rinnavähi ravis rakendatakse tänapäeval nii kirurgilist, kiiritus- kui ka medikamentoosset ravi. Käesolev ülevaateartikkel vaatleb rinnavähi ravi hetkeseisu ja arengusuundi. Kirurgilises ravis on peamiseks muutuseks nn valvur-lümfisõlme biopsia rakendamine, medikamentoosne ravi on arenenud hormoon-, keemia- ja bioloogilise ravi kompleksse ja individualiseeritud kasutuse suunas. Eesti Arst 2007; 86 (11): 819–822

Majanduspoliitika alane koolitus Georgias

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol 22, No 1 (2014)

PSA – eesnäärmevähi diagnostika, skriiningu ja jälgimise marker

Mihhail Žarkovski & Kristo Ausmees
PSA on siiani levinum ja täpsem onkoloogiline veremarker, mida kasutatakse erinevate eesnäärmehaiguste diagnostikaks ja ravi efektiivsuse hindamiseks. Teiste meetodite kõrval jääb PSA kõige täpsemaks ja informatiivsemaks diagnostiliseks instrumendiks eesnäärme pahaloomulise haiguse diagnoosi püstitamiseks. Sageli ei piisa ainult PSA väärtusest ja sellepärast on viimase aasta jooksul järjest rohkem pööratud tähelepanu PSA kineetikale. Erinevate PSA surrogaatmarkerite kasutamine nagu PSAV, PSAD ja PSADT parandavad oluliselt eesnäärmehaiguste diagnostikat ja aitavad teha õigemaid raviotsuseid. Eesti Arst 2009; 88(10):676−681

Simulation of Human Gait Movements

Vu Trieu Minh, Mart Tamre, Victor Musalimov, Pavel Kovalenko, Irina Rubinshtein, Ivan Ovchinnikov & Reza Moezzi
Human motion is a complex activity of the central nervous system (CNS) and muscles. Performance of a human motion can be decomposed into three components: estimation of trajectory; calculation of required signal for muscles; and performance of movement. The CNS conducts the first two tasks and the muscles perform the third task. This paper presents the development of a mathematical model and a Matlab Simulink plant for human gait movement. An internal model predictive control...

Automated Traffic Law Enforcement System: A Feasibility Study for the Congested Cities of Developing Countries

Shormee Saha
The population of the cities in developing countries are growing at a whirlwind speed. Industrialization and urbanization are making the crowd of these countries more city-oriented gradually. Most of these cities were not planned to cope up with a high growth rate of the population. Therefore, congestion occurs with a negative impact on every sector of the lifestyle. Regular traffic congestion in these cities is a remarkable problem which stabilizes the productivity and the national...

Arstide liit arstkonna heaks

Jaan Sütt
Eesti Arst 2019; 98(11):619

Rain Laane: maapiirkondadesse arstide leidmine pole ainult meditsiinivaldkonna väljakutse

Madis Filippov
Eesti Arst 2019; 98(11):620–622

Eesti Arstide Liidu üldkogu

Katrin Rehemaa
Eesti Arst 2019; 98(11):623–624

Eesti Arstide Päevad 2020

Eesti Arstide Liit
Eesti Arst 2019; 98(11):625

Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused

Katri Abel-Ollo & Liilia Lõhmus
Taust, eesmärk. Artiklis kajastatud mugavusvalimiga internetipõhine küsitlus hõlmas Eestis seni suurimat hulka narkootikumide tarvitajaid (n = 2719). Selline ulatuslik valim annab väärtuslikku teavet narkootikumide tarvitajate tarbimiskäitumise kohta ning samuti selle kohta, mis viisil, koguses ja hinnas narkootikume hangitakse. Artikli eesmärk on tutvustada veebiuuringu metoodikat ja esitada esmane ülevaade tarvitatavatest narkootikumidest. Artiklis on keskendutud kanepi tarvitamisele ja sellega seotud hoiakutele. Metoodika. Andmed pärinevad EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus) Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitlusest, milles 2018. aastal...

Seljaajusong ja hüdrotsefaalia: üldine ülevaade ning 30 aastat registriandmete kogumist Eestis

Liina Pappa, Andres Asser, Cristina Lõokene, Kirsti Pedak, Merle Poola, Tiit Nikopensius, Andres Metspalu & Ann Paal
Seljaajusong ja hüdrotsefaalia on kesknärvisüsteemi arenguhäired, mis tekivad lootel varajase embrüonaalse arengu käigus. Haiguste summaarne esinemissagedus on üle maailma keskmiselt 1–2 juhtu 1000 elussünni kohta. Teadaolevalt on neuraaltorudefektidel valdavalt mitmeteguriline etioloogia, hõlmates nii geneetilisi variante kui ka keskkonnategureid. 1985. aastal Tallinna Lastehaigla lastekirurgia osakonna baasil loodud Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi register on võimaldanud saada ülevaate Eesti neuraaltorudefektidega patsientidest. 2017. aasta alguse seisuga oli Eestis elus 127 seljaajusonga ja 234 hüdrotsefaaliaga haiget ning viimase 30...

Vee ja elektrolüütide tasakaalu regulatsiooni iseärasused eakatel. Narratiivne ülevaade

Väino Sinisalu
Vananemisega seonduvalt väheneb neerude filtratsioonivõime ja võimekus säilitada vee homeostaasi, halveneb janutunde regulatsioon, häirub vee ja elektrolüütide hormonaalne regulatsioon ning väheneb vee hulk kudedes. Nende füsioloogiliste muutuste tulemusena kujunevad eakatel sagedasti vee ja elektrolüütide tasakaalu häired, sagedamini dehüdratsioon ja hüponatreemia. Organismi hüdratsiooni normaalne tase on oluline selle normaalse funktsioneerimise tagamiseks. Tänapäeval puudub rahvusvaheline konsensus organismi hüdratsioonitaseme hindamiseks. Eakate käsitlemisel tuleb senisest enam tähelepanu pöörata organismi vee ja elektrolüütide tasakaalule.

Trauma käsitlus rasedal

Kaisa Jõgi
Traumast tingitud vigastustel on raseduse kulule ning loote seisundile mõju, mis võib põhjustada raseduse katkemist, enneaegset sünnitust ning loote üsasisest hukkumist. Vigastuste ulatust ning trauma käsitlust mõjutavad oluliselt raseduse ajal toimuvad füsioloogilised muutused naises kehas. Kuigi trauma käsitluse põhimõtted on kõikidel haigetel samad, suurendavad rasedusaegsed füsioloogilised muutused mitmesuguste tüsistuste tekkimise tõenäosust, millega tuleb tervishoiutöötajatel abi osutamisel arvestada. Artikli eesmärk on anda ülevaade trauma käsitluse iseärasustest rasedatel ning seda mõjutavatest teguritest.

Registration Year

 • 2016
  2,321
 • 2017
  295
 • 2018
  187
 • 2019
  869
 • 2020
  14

Resource Types

 • Text
  3,682
 • Dataset
  3
 • Collection
  1