121 Works

Vee ja elektrolüütide tasakaalu regulatsiooni iseärasused eakatel. Narratiivne ülevaade

Väino Sinisalu
Vananemisega seonduvalt väheneb neerude filtratsioonivõime ja võimekus säilitada vee homeostaasi, halveneb janutunde regulatsioon, häirub vee ja elektrolüütide hormonaalne regulatsioon ning väheneb vee hulk kudedes. Nende füsioloogiliste muutuste tulemusena kujunevad eakatel sagedasti vee ja elektrolüütide tasakaalu häired, sagedamini dehüdratsioon ja hüponatreemia. Organismi hüdratsiooni normaalne tase on oluline selle normaalse funktsioneerimise tagamiseks. Tänapäeval puudub rahvusvaheline konsensus organismi hüdratsioonitaseme hindamiseks. Eakate käsitlemisel tuleb senisest enam tähelepanu pöörata organismi vee ja elektrolüütide tasakaalule.

Eesti Arstide Päevad 2020

Eesti Arstide Liit
Eesti Arst 2019; 98(11):625

Digoksiin – kas vanima südameravimi kasutamisel järgitakse ettenähtud soovitusi?

Katrin Kurvits, Roland Rulli, Maia Uusküla & Ott Laius
Eesti Arst 2020; 99(1):45–50

Silmakahjustused hiidrakulise arteriidi korral

Kristiina Veetõusme
Hiidrakulisest arteriidist põhjustatud silmakahjustused ilmnevad erinevalt, kulgedes kas kiiresti või aeglaselt. Kaebused võivad olla mittespetsiifilised ning see teeb täpse diagnoosini jõudmise keeruliseks. Kiire kuluga juhtudel pöördutakse erakorralise meditsiini osakonda, aga kuna spetsiifilisi sõelteste selle haiguse diagnoosimiseks ei ole, võib diagnoos jääda püstitamata ja ravi hilineda. Aeglaselt kulgeva hiidrakulise arteriidi juhtudel on oht, et patsiendid loodavad iseeneslikule paranemisele ega otsi arstiabi. Diagnoosimiseks uuritakse fundoskoopial silmapõhja, võimalik on tuvastada nägemisnärvi diski muutusi ja nn vatitupsutaoliste laikude esinemist....

Eesti Arst I aastakäik No 1 1922

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 1922;01

Coseismic ground deformation of the November 26, 2019 M6.4 earthquake of Durrës, Albania estimated by DInSAR

Enton
An earthquake of magnitude 6.4 occurred in Albania on November 26, 2019 at 03:54:12 (local time). The epicenter of the earthquake was about 20 km from the coastal city of Durrës. The earthquake caused severe damage. In order to estimate the ground deformation associated with the earthquake, a pair of Sentinel-1 radar images was analysed by Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) technique. A differential interferogram was formed using the two Sentinel-1 Single Look Complex...

A Comparative Study of Machine Learning Classifiers for Credit Card Fraud Detection

& Mohammad Sultan Mahmud
Now a day’s credit card transactions have been gaining popularity with the growth of e-commerce and shows tremendous opportunity for the future. Therefore, due to surge of credit card transaction, it is a crying need to secure credit card transactions. Though the vendors and credit card providing authorities are showing dedication to secure the details of these transactions, researchers are searching new scopes or techniques to ensure absolute security which is the demand of time....

Haruldane haigusjuht: rinna primaarne osteosarkoom

Anne Reppo, Tiina Kuum & Sulev Ulp
Eesti Arst 2020; 99(4):253–254

Essentsiaalne treemor

Alfred Georg Klamas
Essentsiaalne treemor (ET) on ebaselge etioloogiaga sündroom, mida iseloomustab käte treemor koos pea, kaela või häälepaelte treemoriga või ilma nendeta. ETga on seostatud mitmeid mittemotoorseid sümptomeid nagu kognitiivse võimekuse vähenemine, depressioon, halb unekvaliteet ja subjektiivselt tajutav kuulmislangus. ET vähendab patsiendi elukvaliteeti, põhjustades toimetuleku halvenemist ja stigmatiseerumist. Essentsiaalset treemorit esineb enim noores täiskasvanueas ja pärast 60. eluaastat. ET tekkes on oletatud etioloogilistest põhjustest nii geneetiliste kui ka keskkondlike tegurite rolli. ET puhul on täheldatud muutusi aju...

Kliiniline audit „Perioperatiivne ägeda valu käsitlus“

Veronika Reinhard
Eesti Arst 2020; 99(4):202–206

Käes on aeg alustada Eestis kopsuvähi sõeluuringuga

Tanel Laisaar
Eesti Arst 2020; 99(4):199–201

Äge müeloidleukeemia

Epp Valter & Katrin Palk
Äge müeloidleukeemia on geneetiliselt, fenotüübiliselt ja prognostiliselt heterogeenne vereloome tüvirakkude haigus, mida on seni ravitud tavapärase keemiaravi ja allogeensete tüvirakkude siirdamisega. Viimase kahe aastakümne jooksul on molekulaarsete tehnikate tohutu areng võimaldanud avastada ägeda müeloidleukeemia patsientidel suurel hulgal molekulaarseid kõrvalekaldeid, oluliselt on edenenud arusaamad haiguse patofüsioloogiast ja riskidest, võimalik on haiguse submikroskoopiline jälgimine. Uued teadmised võimaldavad välja töötada personaliseeritud ravimeetodeid.

ANAd – tuumaantikehad kui olulisim grupp diagnostilise väärtusega autoantikehi

Sander Aunap, Kaja Metsküla & Raivo Uibo
Tuumavastaste antikehade (ANAd, anti-nuclear antibodies) määramine on abiks mitmete autoimmuunsete haiguste diagnoosimisel. Autoimmuunsuse serodiagnostika arengus on olnud oluline saavutada konsensus kaudsel immunofluorestsentstestil esinevate ANAde reaktsioonimustrite kohta. Erinevad reaktsioonimustrid viitavad erinevatele põhjuslikele antikehadele ja haigusseisunditele. Sageli tuvastatakse ANAd ka näiliselt tervetel isikutel või mittereumaatiliste haiguste korral. Mõned reaktsioonimustrid ja autoantikehad võivad vähendada kahtlust autoimmuunse reumaatilise haiguse suhtes. Tähelepanu on pööratud DFS70-vastaste autoantikehade negatiivsele seosele ANA-seoseliste autoimmuunsete reumaatiliste haigustega.

Kaks kuud kaugtööd mitmest vaatevinklist

Ülla Linnamägi
Eesti Arst 2020; 99(5):273

Õppijate hinnangud videoloengute abil õppimisele Tartu Ülikooli arstiteaduse õppeaines „Lastehaigused”

Oivi Uibo, Anu Sarv & Triin Marandi
Taust. Kõrghariduses on järjest enam aktuaalseks muutunud e-õppe võimaluste kasutuselevõtt eesmärgiga püüda õpet ajakohastada ning pakkuda õppijatele sobivamaid ja tõhusamaid õppimisviise ja -aegu. Videoloengud on üks võimalus, kuidas auditoorse õppetöö ebaotstarbekat ajakasutust või koormust muuta enam õppimist toetavaks. Viimastel aastatel on tehtud Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekavas muudatusi, mis on võimaldanud suurendada praktika mahtu ja lisada arstlike oskuste arendamise õppeaineid, samas aga suurendanud auditoorse õppetöö kontsentratsiooni. See on tõstatanud vajaduse otsida lahendusi e-õppe juurutamise kaudu. Eesmärgid....

Mida me kriisist kaasa võiks võtta?

Katrin Rehemaa
Eesti Arst 2020; 99(6):339

Epilepsia ravitsemisest sajand tagasi Ludvig Puusepa Eesti Arstis ilmunud artikli põhjal

Ülla Linnamägi
Eesti Arst 2020; 99(9):588–589

Urmas Sule: uueks kriisiks oleme oluliselt paremini valmis

Madis Filippov
Eesti Arst 2020; 99(9):525–527

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, Vol. 48 (2020): 100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini

Saateks...5-7 19. sajandi Tartu ülikool kui seisuste sepikoda: kõrghariduse ja ülikoolide asendist Vene seisuste ja riigiteenistuse korralduses....8-62 "See on tõepoolest häbiväärne, et meie eestlastel on rohkem mõistust kui meie sakslastel"...63-79 Tartu ülikooli hoidja Jaan Sarv...80-103 "Rootslasena oli ta meile võõram." Kunstiajaloo professori Helge Kjellini õpinguaastad ja kujunemine enne Tartut...104-133 Vera Poska-Grünthali akadeemiline karjäär Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas...134-151 Minu elu ülikooli valikud. Uue püsinäituse museoloogiline kontseptsioon...152-188 "Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid". Eesti rahvusülikooli 100. aastapäevale pühendatud näituse...

Tartu Ülikooli patoloogilise anatoomia instituudi kollektsioon inimorganismist pärit kividest

Sirje Sisask
This article describes a rare collection of human stones originally owned by the Institute of Pathological Anatomy and assumed to be a study collection that dates back to the 19th century. Prior to writing this article, I familiarised myself with the collection of stones that form in human bodies at the UT Museum (ÜAM_1613:1–65 AjM). Reviewing these collections, one often returns to the question of why do these stones form in our bodies? The most...

COVID-19: Traffic Restrictions Incidence on the Service Life of Pavements in La Plata City of Argentina

JOSE JULIAN RIVERA & IGNACIO ZAPATA-FERRERO
The mandatory preventive social isolation imposed in Argentina due to the COVID-19 pandemic had many effects on the daily life of all the inhabitants. Behind the negative aspects caused by COVID-19, there are also beneficial effects for the population. One of them is the decrease in the movements of people to attend to their basic needs, which had been reflected in a lower volume of urban traffic in the cities. Such a decrease in demand...

Model Predictive Control for Autonomous Vehicle Tracking

Vu Trieu Minh, Reza Moezzi, Klodian Dhoska & John Pumwa
This study develops model predictive control (MPC) schemes for controlling autonomous vehicles tracking on feasible trajectories generated from flatness or polynomial equations. All of the vehicle online moving parameters including coordinate positions, body orientation angle, and steering angle are included into the MPC optimizer for calculating the real-time optimal inputs for the vehicle linear velocity and its steering velocity to minimize the errors between the desired and the actual course of travel. The use of...

Posterioorne kortikaalne atroofia – nägemishäirena avalduva varajase algusega Alzheimeri tõve haigusjuhu kirjeldus

Juhan Reimand, Mairi Zopp, Heivi Varus, Silja Kullamaa, Mari-Liis Laanetu, Margus Lõokene, Katrin Gross-Paju, Eduard Maron, Äli Roose, Malle Paris & Sergei Nazarenko
Posterioorne kortikaalne atroofia on kliinilis-radioloogiline sündroom, mille puhul esineb süvenev nägemis-ruumilise taju ning ruumisuhete häirumine koos radioloogiliselt avalduva parietooktspitaalse atroofiaga. Sündroomi peamiseks põhjustajaks peetakse tänapäeval Alzheimeri tõbe, kuid võrreldes klassikalise Alzheimeri tõvega on patsiendid haigestudes nooremad ning haiguse algstaadiumis ei esine neil mäluhäireid. Artiklis on kirjeldatud posterioorse kortikaalse atroofiaga haigusjuhu interdistsiplinaarset käsitlust 54aastasel naispatsiendil. Kirjeldatud haigusjuht näitab, et teadmata etioloogiaga nägemishäirega patsiendil tuleks diferentsiaaldiagnostiliselt kahtlustada ka neurodegeneratiivset haigust.

Seljaajusong ja hüdrotsefaalia: üldine ülevaade ning 30 aastat registriandmete kogumist Eestis

Liina Pappa, Andres Asser, Cristina Lõokene, Kirsti Pedak, Merle Poola, Tiit Nikopensius, Andres Metspalu & Ann Paal
Seljaajusong ja hüdrotsefaalia on kesknärvisüsteemi arenguhäired, mis tekivad lootel varajase embrüonaalse arengu käigus. Haiguste summaarne esinemissagedus on üle maailma keskmiselt 1–2 juhtu 1000 elussünni kohta. Teadaolevalt on neuraaltorudefektidel valdavalt mitmeteguriline etioloogia, hõlmates nii geneetilisi variante kui ka keskkonnategureid. 1985. aastal Tallinna Lastehaigla lastekirurgia osakonna baasil loodud Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi register on võimaldanud saada ülevaate Eesti neuraaltorudefektidega patsientidest. 2017. aasta alguse seisuga oli Eestis elus 127 seljaajusonga ja 234 hüdrotsefaaliaga haiget ning viimase 30...

Registration Year

  • 2020
    121

Resource Types

  • Text
    121