121 Works

Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused

Katri Abel-Ollo & Liilia Lõhmus
Taust, eesmärk. Artiklis kajastatud mugavusvalimiga internetipõhine küsitlus hõlmas Eestis seni suurimat hulka narkootikumide tarvitajaid (n = 2719). Selline ulatuslik valim annab väärtuslikku teavet narkootikumide tarvitajate tarbimiskäitumise kohta ning samuti selle kohta, mis viisil, koguses ja hinnas narkootikume hangitakse. Artikli eesmärk on tutvustada veebiuuringu metoodikat ja esitada esmane ülevaade tarvitatavatest narkootikumidest. Artiklis on keskendutud kanepi tarvitamisele ja sellega seotud hoiakutele. Metoodika. Andmed pärinevad EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus) Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitlusest, milles 2018. aastal...

Window Selection Impact in Human Activity Recognition

Nurul Nurwulan & Bernard C. Jiang Jiang
Signal segmentation is usually applied in the pre-processing step to make the data analysis easier. The signal data is divided into small epochs with same characteristics such as frequency. Windowing approach is commonly used for signal segmentation. However, it is unclear which type of window should be used to get optimum accuracy in human activity recognition. In this study, the recognition accuracy of each window types is evaluated and compared to determine the impact of...

Humane endpoints in severe irradiation experiments using non-human primates: a retrospective analysis

Jean-Marc Bertho, Sophie Ancelet, Delphine Denais-Laliève & Nicolas Dudoignon
A retrospective statistical study has been performed in order to identify the biological, clinical and behavioural variables that could potentially predict the survival status of irradiated non-human primates (NHP) and to refine the future use of humane endpoints (HEP). The available data come from experiments that were initially designed and implemented to evaluate the efficacy of various treatments of the radiation-induced haematopoietic syndrome. A group of 15 NHPs was selected on the basis of similar...

Geneetiliselt määratud kardiovaskulaarse riski skoori kliiniline tähendus veel kaheldav

Refereerinud Reile Juhanson
Eesti Arst 2020; 99(5):322–324

Uute tehnoloogiliste lahenduste kasutamine laste neurorehabilitatsioonis

Anneli Kolk
Arvutipõhise keskkonna kasutamine on laste taastusravis uus kiiresti arenev valdkond. See on ohutu ja huvitav ning võimaldab närvisüsteemi kahjustusega lastel praktiseerida vajalikke sotsiaalseid ja kognitiivseid oskusi. Tänapäeval on võimalik kombineerida erinevaid arvutipõhiseid sekkumismeetodeid parima ravitulemuse saamiseks. Uuteks meetoditeks on puutetundliku tehnoloogia, virtuaal- ja liitreaalsuse ning suhtlemisrobotite kasutamine treeningprotsessis.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine rahvusvahelises vaates

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2020;99(Lisa 1):1–100

Changes in therapy and survival of metastatic renal cell carcinoma in Estonia

Hannes Jürgens, Kristiina Ojamaa, Helis Pokker, Kaire Innos & Peeter Padrik
Eesti Arst 2020; 99(6):391

Tehisintellekt meditsiinis – eetilised ja ühiskondlikud aspektid

Kadri Simm
Tehisintellekti arendused ja rakendused tervishoius on saamas üha suuremat tähelepanu ning sellega on seotud nii palju ootusi kui ka omajagu probleeme. Artiklis on keskendutud eetiliste ning ühiskondlike väljakutsete selgitamisele meditsiini ja tehisintellekti kokkupuutepunktides. Kõigepealt on tutvustatud mõningaid juba toimivaid lahendusi ning toodud esile tervishoiu valdkondi, kus tehisintellekt tulevikus suuremat rolli mängida võiks. Sellised on peale kliinilise meditsiini ka teadusuuringute, rahvatervishoiu, tervishoiusüsteemi haldamise ning planeerimise valdkond. Seejärel on arutletud väljakutsete üle, mis seotud tehisintellekti rakenduste võimalike...

Hydraulic Modeling of Operating Modes in the Mihaliq Main Pipe-Water Treatment Plant

Gjelosh Vataj, Xhevat Berisha & Zenel Sejfijaj
Hydraulic water hammer has been a serious problem in hydraulic drinking water treatment systems. This potentially can cause additional stresses and strain on pipes, joints and other equipment. In closed hydraulic systems, the phenomenon of water hammer usually occurs in cases when it passes from a steady state to an unstable state. In these cases, the kinetic energy of the fluid mass was immediately converted to pressure energy. The name hydraulic water hammer comes from...

Analytical Study on the Influence of Rib Beams on the Stability of RCC Dome Structures

Shoib Bashir Wani
Dome systems are space structures which cover a big area with minimum support. It is a doubly curved shell structure. Dome is stronger, stable and sturdy than any other singly curved shell structures which are relevant to many civil engineering structures like an auditorium, exhibition hall, industrial structures, pinnacle protection of ground water tank etc. Modern concrete shell domes can be constructed to the ratio (thickness-to-radius) of 1:800, using concrete and wire mesh and they...

Fabrication of the Ti/SiC Based Composites by Self-Propagating High Temperature Synthesis

Agus Pramono, Fatah Sulaiman, , A. Ali Alhamidi & Anistasia Milandia
Metal matrix composites (MMC) consists of matrix and reinforcement. Aluminium (Al) and titanium (Ti) are mostly used as a matrix, while ceramics like silicon carbide (SiC) play role as a reinforcement where magnesium (Mg) act as wetting agent. Al/Ti alloys often used in the applications of powder-shaped. Nevertheless these materials are very suitable for the processes that are using a simple and novel method called self-propagating high temperature synthesis (SHS). Based on it, some of...

Traumaatiline diafragma ruptuur – haigusjuht ja kirjanduse ülevaade

Hanna Kadri Laas, Dagny Viks, Indrek Benno & Tanel Laisaar
Diafragma ruptuur (DR) on harva esinev tömbi või terava trauma tagajärjel tekkinud potentsiaalselt eluohtlik vigastus, mille diagnoosimiseks kasutatakse peamiselt kompuutertomograafiat (KT) ja röntgeniülesvõtet. Suur osa DRidest jääb siiski algselt diagnoosimata. Üldjuhul on mittespetsiifilise ning tagasihoidliku sümptomatoloogia tõttu õige diagnoosi aluseks raske rindkere- ja ülakõhutraumaga patsiendi puhul DRi kahtlustamine. Sealhulgas on oluline arvestada trauma mehhanismi ning korraldada vajalikud uuringud. DR võib põhjustada diafragmasonga, mis tähendab kõhuõõneelundite sopistumist rindkereõõnde. Õigel ajal diagnoosimata DRi tagajärjel võivad tekkida sopistunud...

Alcohol Excise Duties Burden in the Baltic Countries

Viktor Trasberg
The paper comparatively analyses the burden of alcohol excise duties for various levels of income earners in the Baltic countries. Understanding the specific allocation of excise duties across consumer groups is a prerequisite for the efficient design of alcohol policies and taxation strategies. Alcohol excise duties have an impact on alcohol prices, and therefore the social behaviour of individuals and consumption structure in general. Alcohol excise duties are considered to be regressive over incomes. This...

Aasta 2020 – ohtlik reaalsus ja majanduspoliitilised ootused Eestis ning mujal maailmas (COVID-19 taustal)

Matti Raudjärv
The article covers the spread of the corona virus (COVID-19) and developments above all in Estonia but also in other countries (the European Union and other countries of the world). The objective of the article is to provide an overview of the spread of COVID-19 in Estonia and in other parts of the world, also to discuss the potential economic impact of this pandemic and further activities of economic policy for economic recovery and achievement...

Operatsiooniaegsed tüsistused puusaliigese endoproteesimisel reieluusse luutsemendita fikseeritava proteesiga (SP-CL®)

Kaspar Tootsi, Loviisa Lees, Boris Geiko & Aare Märtson
Eesti Arst 2020; 99(9):586

Patohistoloogilise diagnostika digitaalsed rakendused ja tulevikusuunad

Mihhail Vassiljev, Villem Krispin, Kristjan Kiiman, Nadezhda Turaeva, Tatjana Matvejeva, Katrin Lepik & Lea Mällo
Haiguse tõttu muutunud koe uuringu käsitluses leiab lisaks traditsioonilistele meetoditele üha enam rakendust digitaalne uurimine. Ligi kakskümmend aastat vanas valdkonnas tõi olulisima arengu kaasa tervikslaidi digiteerimise tehnoloogia, mille tulemusena saadud digitaalsed koelõigud on sobivaks andmestikuks masin- ja süvaõppel põhinevatele arendustele. Teema aktuaalsusele viitab viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud virtuaalmikroskoopia ja digianalüüsi (nimetatakse kokku ka digipatoloogiaks) kasutamine diagnostilise meetodina, seda nii infotehnoloogilise arenduse, teaduslike rakenduste kui ka kliinilise kasutamise vallas. Digitaalne patohistoloogiline diagnostika leiab kliinilist rakendust rutiinsete...

8.13 – mullune sügis Lõuna-Eestis

Arvi Vask
Eesti Arst 2020; 99(9):523–524

Minu elu ülikooli valikud. Uue püsinäituse museoloogiline kontseptsioon

Mariann Raisma & Karoliina Kalda
The plan to design a new permanent exhibition about the university in the Morgenstern hall on the 5th floor of the museum was born in 2011. More intensive work started in 2017 when it was clear that the exhibition would get enough funding to properly execute the project, and the exposition was completed in time for the 2019 celebration of centenary of the national university. In creating the exhibit, we proceeded from the basics of...

\"See on tõepoolest häbiväärne, et meie eestlastel on rohkem mõistust kui meie sakslastel\"

Ken Kalling & Erki Tammiksaar
In the final decade of the 19th century, the temperance movement was gaining ground fast in the Estonian society. The same could not be said about the local elite, the Baltic Germans. The reluctance of the ‘genteel folk’ is noteworthy, if only for the reason that Gustav Piers von Bunge (1844–1920), one of the leading proponents of the medical temperance movement at the turn of the century, was one of their own, although he spent...

19. sajandi Tartu ülikool kui seisuste sepikoda: kõrghariduse ja ülikoolide asendist Vene seisuste ja riigiteenistuse korralduses.

Toomas Hiio
Historical research on the University of Tartu has focussed on the university as a centre of learning and scholarship. In addition, the influence of the University of Tartu on the emerging national movements of the minority nations within the Russian Empire in the 19th century, but also its role as a pillar of Baltic German national, religious and class identity have been explored in detail. Cut off from other countries in the past, Estonian researchers...

Kaamosmasendus

Väino Sinisalu
Eesti Arst 2019; 98(11):672–674

Nahahaigused

Annika Volke
Eesti Arst 2019; 98(11):669–671

Autismispektri häire neuroloogiliste biomarkerite otsingul

Epp Niinepuu
Nüüdisaja psühhiaatrilise käsitluse alusel on autismispektri häire (ASH, autism spectrum disorder) aju arenguline häire, mis on päriliku eelsoodumusega. Tõenduspõhiste teadmiste kogumisele on 21. sajandil edukalt kaasa aidanud geneetika kiire areng ning piltdiagnostika täiustumine. Neuroloogilise piltdiagnostika meetodite levik ning laialdasem kättesaadavus suuremale teadlaste hulgale üle maailma võimaldab üldistada neurobioloogilisi tulemusi üha laiemale ASH populatsioonile. Uurimistööde laiem eesmärk on ASH edukas varajane diagnoosimine ja sellele järgnevate sekkumiste rakendamine, et parandada autimispektrisse kuuluvate inimeste igapäevast elukvaliteeti.

Rain Laane: maapiirkondadesse arstide leidmine pole ainult meditsiinivaldkonna väljakutse

Madis Filippov
Eesti Arst 2019; 98(11):620–622

Arstide liit arstkonna heaks

Jaan Sütt
Eesti Arst 2019; 98(11):619

Registration Year

  • 2020
    121

Resource Types

  • Text
    121