121 Works

Simulation of Human Gait Movements

Vu Trieu Minh, Mart Tamre, Victor Musalimov, Pavel Kovalenko, Irina Rubinshtein, Ivan Ovchinnikov & Reza Moezzi
Human motion is a complex activity of the central nervous system (CNS) and muscles. Performance of a human motion can be decomposed into three components: estimation of trajectory; calculation of required signal for muscles; and performance of movement. The CNS conducts the first two tasks and the muscles perform the third task. This paper presents the development of a mathematical model and a Matlab Simulink plant for human gait movement. An internal model predictive control...

Vasakpoolne paraduodenaalne song: kirjanduse ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Sten Saar, Jaak Lepp, Peep Laar, Teele Jaanson, Edgar Lipping & Peep Talving
Paraduodenaalsed songad on haruldased, põhjustades alla 1% kõikidest soolesulgustest. Kuldne standard diagnoosimiseks on kompuutertomograafiline uuring. Laparoskoopiline operatsioon on valikmeetod, kuid sagedasti tuleb jätkata operatsiooni avatud meetodil. Artiklis on kirjeldatud üht Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ravitud vasakpoolse paraduodenaalse songaga patsiendi haigusjuhtu.

Eesti eelkooliealiste laste hõlmatus immuniseerimiskava vaktsiinidega 2010. aasta sünnikohordi põhjal Eesti Haigekassa raviarvete alusel

Sirli Tamm, Evelin Raie, Ruth Käär, Marek Oja & Sulev Reisberg
Taust, eesmärk. Eestis puudub seni ülevaade, kui paljude lastega viiakse läbi kõik immuniseerimiskavas ette nähtud plaanilised vaktsineerimised. Uurimuse eesmärk oli anda ülevaade, kui suurel osal eelkooliealistest lastest on Eesti Haigekassa raviarvete alusel kõik immuniseerimiskavas ette nähtud vaktsineerimised tehtud. Metoodika. Analüüsiti Eesti Haigekassale perearstide ja eriarstide esitatud raviarveid (n = 1 091 275) kõigi 2010. aastal sündinud laste kohta (n = 16 464), kes Eestis perioodil 2010–2018 tervishoiuteenuseid tarbisid. Hinnati immuniseerimiskavas toodud vaktsineerimistega hõlmatust 3- ja...

Patsiendikindlustuse seadusest

Katrin Rehemaa
Eesti Arst 2020; 99(1):5

Fast and Reliable System for Managing Customer Information of a Local Electric Power Generator

Mariwan Hama Saeed
Web applications have become a backbone for organizations especially in managing information, because running any organization through the classic way makes the process hard. This paper tries to develop a web-based system that helps the supervisors of an electric power generator in handling the problems they face in managing customer information. Through the manual process, the supervisors spend a lot of time and money and despite inefficiency and inaccuracy of paper-work, it is tiresome. The...

Waveform based Inverse Kinematics Algorithm of Kinematically Redundant 3-DOF Manipulator

Setyamartana Parman & Affiani Machmudah
This paper presents a new approach to the problem of inverse kinematics by modelling robot arm movements as signals generated from algebra-based solutions. The inverse kinematics of point P(xP,yP) are modelled as sinusoidal functions with mechanical constraints. Unique wave forms occur at each point in the workspace. There are four types of inverse kinematic waves depending on how sinusoidal waves cross the value of mechanical constraints. In terms of tracking the path, the robot's arm...

Mini-Review on structural performance of fiber reinforced geopolymer concrete

& Rutumbhara Panigrahi
Development of alternate eco-friendly and sustainable construction solutions for meeting rising infrastructural demands have become an attractive area of research. The purpose of this study is to demonstrate and review past research works based on fiber reinforced geopolymer concrete (FRGC). Geopolymers are highly promising low-carbon, cement-less composite materials possessing enhanced mechanical and serviceability criteria in comparison to OPC based construction materials. These inorganic composites are made up of industrial wastes with higher alumina and silica...

Lapseea pahaloomulise kasvaja ravi hilistüsistused

Laura Johanna Mettis
Lapseea pahaloomuliste kasvajate ravivõimaluste paranemine on märgatavalt pikendanud patsientide 5 aasta elulemust, mis tänapäeval ületab 80% piiri. Teostatud ravi põhjustab sageli terviseprobleeme, mis võivad kliiniliselt avalduda aastaid pärast lapseea kasvaja diagnoosimist ning on seetõttu defineeritud kui hilistüsistused. Hilistüsistustel on oluline mõju patsientide elukvaliteedile: võrreldes üldrahvastikuga kujuneb lapseeas vähkkasvajast tervistunutel välja kaks korda suurem kumulatiivne haiguskoormus, rohkem esineb halva prognoosiga või eluohtlikke terviseprobleeme. Artikli eesmärk on anda sissejuhatav ülevaade lapseea pahaloomuliste kasvajate esinemissagedusest ja kasutatavatest ravimeetoditest...

Põlveliigese eesmise ristatisideme taastamise operatsioon – mitte alati õnnestumine

Leho Rips, Reedik Pääsuke, Mihkel Luik, Tauno Koovit & Madis Rahu
Põlveliigese eesmise ristatisideme (ERS) rebendite esinemissagedus on eri andmetel 37–61 juhtu 100 000 inimese kohta aastas. Eestis esineb see vigastus 300–400 isikul aastas ja järjest sagedamini rakendatakse sel korral operatiivset ravi. Sõltumata rakendatud operatiivse ravi meetodist on eri autorid hinnanud ERSi vigastuse operatiivse ravi tulemusi edukaks 75–97%-l ravitutest. Operatiivse ravi komplikatsioonideks võivad olla liigese süvainfektsiooni kujunemine, operatsioonjärgne artrofibroos ning liigese ebastabiilsus ja operatsioonijärgne valu. Oluline on ka operatsioonitehnika, eelkõige tunneli õige positsiooni valik. Komplikatsioonide ennetamisel...

Astmapatsientide ravimikasutus ja raske astma esinemissagedus Eestis: üleriigiline retseptiandmebaasil põhinev uuring

Alan Altraja, Maie Thetloff, Krista Kuusk & Rain Jõgi
Taust. Raske astmaga patsientide hulk Eesti astmahaigete populatsioonis ei ole teada. Samas on vaja tegelikke andmeid, et planeerida ressursse raske astmaga patsientide raviks bioloogiliste ravimitega ja tagada parim astmakontroll. Eesmärgid. Uuringu esmane eesmärk oli selgitada välja raske ja kontrollimata astmaga patsientide hulk Eestis. Teiseseks eesmärgiks oli kirjeldada ravi ja ravimite väljakirjutamise praktikat astma kõikide raskusastmete korral. Uuringu ülesehitus. Kirjeldavasse retrospektiivsesse üle-eestilisse vaatlusuuringusse kaasati andmed kõikidelt Eesti residentidelt, kes olid vanuses ≥ 20 aastat ja ostnud...

Mesenteriaalveeni tromboos

Liina Uudam
Eesti Arst 2020; 99(5):317–319

Vastupidavustreening – kas rohkem on parem?

Rene Rätsep & Tuuli Teeäär
Arvestades vastupidavustreeningu kasvavat populaarsust ning treeningukoormuste suurenemist harrastajate seas, muutub üha aktuaalsemaks küsimus treeningu mõjust tervisele. Viimase kümne aasta teadusuuringutes on viidatud suuremahulise vastupidavustreeningu (näiteks pikamaajooksu, ­suusatamise ja ­jalgrattaspordi) võimalikule ebasoodsale mõjule südame­veresoonkonnale, mistõttu on selle kasulikkus tervisele küsimärgi alla sattunud. Artiklis on antud ülevaade suuremahulise vastupidavustreeningu mõjust südame­veresoonkonna tervisele eeskätt tervetel täiskasvanud harrastussportlastel.

Kaugvastuvõtt eriarstiabis

Jaarika Järviste
Eesti Arst 2020; 99(5):271–272

Müasteenia

Liis Sabre & Maarika Liik
Neuromuskulaarsetest ülekandehäiretest rääkides kasutame sageli üldist terminit müasteenia. Haigus, mida enamasti silmas peetakse, on autoimmuunne myasthenia gravis (MG), aga neuromuskulaarsete ülekandehäirete hulka kuuluvad ka autoimmuunse geneesiga Lamberti-Eatoni müasteeniline sündroom, kaasasündinud müasteenilised sündroomid ning toksilisel põhjusel tekkinud neuromuskulaarse ülekande häired. MG on omandatud haigus, mida põhjustavad neuromuskulaarse ühenduse vastased autoantikehad. MG korral häirub närvisignaali ülekanne närvilt lihasele ja haigus avaldub muutliku lihasnõrkuse ning lihasväsimusena. Diagnoosimisel on tähtis kliiniline pilt, mida peaksid kinnitama elektrofüsioloogilised uuringud ning antikehade...

COVID-19: mis on teada ja mida me ei tea, mis vajab lahendamist

Anna Tisler
Artikkel põhineb Londoni hügieeni ja troopilise meditsiini kooli kursusel „Outbreak of the novel coronavirus causing COVID-19 and its implications around the world”, mille autor on läbinud. Teema käsitlemisel on kasutatud kursusel saadud teadmisi ja materjale, kuid artikkel sisaldab ka autori täiendusi ning viiteid ajakohasele teaduskirjandusele.

Arkadi Popov: haiglatevaheline konkurents ei vii kriisiolukorras edasi

Madis Filippov
Eesti Arst 2020; 99(6):341–343

Tartu Ülikooli lõpetajad 2020. aastal meditsiiniteaduste valdkonnas

Eesti Arsti Toimetus
Eesti Arst 2020; 99(6):340

Der Wunsch Kataloniens nach Unabhängigkeit – Historische Ursachen und zu erwartende Konsequenzen einer Trennung von Spanien

Wolfgang Eibner & Chantal Eibner
Spätestens mit dem Brexit wird der Blick der Ökonomen verstärkt auf die verschiedensten Unabhängigkeitsbestrebungen insbesondere auch innerhalb von EU-Staaten gelenkt. Im Beitrag wird am Beispiel der aktuell am nachdrücklichsten ihre Autonomie fordernden Region in Europa – was unzweifelhaft Katalonien ist – untersucht, zu welchen grundlegenden ökonomischen Konsequenzen für Gesellschaft, Wirtschaft und für die generelle Zukunftsfähigkeit sowohl des jeweiligen Austrittsgebietes wie auch der verbleibenden Restnation ein solcher Austritt führen würde. Die Untersuchung beschränkt sich auf rein...

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse uued ravijuhtnöörid

Rain Jõgi & Alan Altraja
Eesti Arst 2020; 99(9):571–573

Teised lained

Urmas Siigur
Eesti Arst 2020; 99(9):523–524

\"Rootslasena oli ta meile võõram.\" Kunstiajaloo professori Helge Kjellini õpinguaastad ja kujunemine enne Tartut

Eero Kangor
In 1921, the assistant professor of art history at the Swedish University of Lund, Helge Kjellin (1885-1984), was invited to the chair of art history at the University of Tartu in Estonia. He arrived in Tartu in January 1922 and left the chair in June 1924. It would seem that his stay in Tartu was relatively short, however, the majority of foreign professors invited to the reorganised Estonian university during and just after the War...

Vabadussõjas langenud üliõpilaste mälestusmärk Tartu Ülikooli aulas

Ken Ird & Maria Väinsar
The art collection of the University of Tartu includes a bronze sculpture group of young men with a wounded fighter (KMM S 375) by Jaan Koort (1883–1935). The work is situated in a wall niche in the assembly hall of the University of Tartu main building with the accompanying cast bronze text: „For the students who fell in the War of Independence 1918–1920“ and an impression of the Estonian Cross of Liberty. The story of...

Automated Traffic Law Enforcement System: A Feasibility Study for the Congested Cities of Developing Countries

Shormee Saha
The population of the cities in developing countries are growing at a whirlwind speed. Industrialization and urbanization are making the crowd of these countries more city-oriented gradually. Most of these cities were not planned to cope up with a high growth rate of the population. Therefore, congestion occurs with a negative impact on every sector of the lifestyle. Regular traffic congestion in these cities is a remarkable problem which stabilizes the productivity and the national...

Registration Year

  • 2020
    121

Resource Types

  • Text
    121