121 Works

Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhend 2019 – diagnoosimine ning ravi

Ceith Nikkolo & Heli Järve
Eesti Arst 2020; 99(1):51–55

Farmakokineetika alustalad arstilt arstile

Riste Kalamees, Irja Lutsar, Hiie Soeorg & Tuuli Metsvaht
Medikamentoossele ravile võib läheneda kolmest vaatenurgast (vt joonis 1). 1. Ravimi eesmärk on avaldada organismile efektiivset toimet, vältides samal ajal toksilisust nii toimekohas kui ka kogu ülejäänud organismis. Toimet, mida ravim organismile avaldab, kirjeldab farmakodünaamika. 2. Organismi eesmärk on ravim kui sissetungija võimalikult kiiresti kahjutuks teha ning kehast kõrvaldada. Toimet, mida organism ravimile avaldab, kirjeldab farmakokineetika. 3. Arsti eesmärk on aidata ravimil n-ö vaenlase tagalasse tungida ehk arst peaks manustama ravimit viisil, mis tagaks paratamatutest...

Quo vadis, Eesti Arst?

Urmas Siigur
Eesti Arst 2020; 99(1):3

Ebatavaline eesnäärmevähi levik kopsudesse raadium-223 isotoopravi saaval patsiendil

Alina Kornejeva & Mikk Saretok
Raadium-223 on Eestis kättesaadav isotoopravim, mis on kasutusel mCRPC (kastreerimise suhtes resistentse metastaseerunud eesnäärmevähi) raviks patsientidel, kellel on sümptomaatilised luumetastaasid ja puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid. Kirjeldatud on difuusset eesnäärmevähi metastaseerumist kopsudesse raadium-223 isotoopravi saaval patsiendil. Kopsude radioloogiline leid osutus mittespetsiifiliseks ning oli vaja saada protsessi histoloogiline kinnitus, et teha parim valik patsiendi edasiseks käsitlemiseks.

Jüri Allik: Eesti teadus paistab maailmas silma

Madis Filippov
Eesti Arst 2020; 99(4):196–198

Application of Gauss - Lanczos Algorithm to Determine Low Modes Density of Dirac Operator

Rudina Osmanaj, Dafina Xhako & Niko Hyka
There are numerous applications in physics, especially in Lattice QCD, where is required to bound entries and the trace of the inverse and the determinant of a large sparse matrix. This paper review one of the most popular methods which are used in lattice QCD to compute the determinant of the lattice Dirac operator: Gaussian integral representation. A modified algorithm can be used for other purposes too, for example for the determination of the density...

Polügeenne riskiskoor ennustab südame isheemiatõve riski oluliselt varem kui traditsioonilised riskitegurid

Margus Viigimaa
Eesti Arst 2020; 99(5):322–324

Patohistoloogilise diagnostika digilahendused Eestis

Eero Semjonov, Ave Minajeva, Georgi Džaparidze, Alexander Gvozdkov & Erik Tamp
Eesti Arst 2020; 99(5):320–321

Pesugeelikapslist põhjustatud mürgistus

Tiia Voor
Kirjeldatud on poisi haigusjuhtu, kes 2 aasta vanusena oli alla neelanud poole pesugeelikapsli sisust. Vanemad andsid esmaabina poisile rohkelt vett juua, mille järel eritus suust ohtrasti vahtu, mis sattus koos maosisuga hingamisteedesse. Laps hospitaliseeriti lastehaiglasse aspiratsioonipneumoonia raviks. Lapsel jäi aastateks püsima sage rögaeritusega köha, bronhide loputusvedelikus leiti mikrobioloogilisel uuringul Haemophilus influenza. Oli välja kujunenud kopsude keemiline kahjustus ning laps vajas perioodiliselt antibiootilise ravi kuure, hingamisteede ahenemise ja turse vastaseid ravimeid. Artiklis on kirjeldatud pesugeelikapslist põhjustatud...

Andres Merits: vaktsiinide valdkonda võib ees oodata revolutsioon

Madis Filippov
Eesti Arst 2020; 99(5):269–271

Arstid eesliinil

Katrin Rehemaa
Eesti Arst 2020; 99(5):268

Kevad ja keskpäevased uudised

Urmas Siigur
Eesti Arst 2020; 99(5):267

Mao perforatsioon ägeda kõhu põhjusena keisrilõike järel – diagnostilised raskused. Haigusjuhu kirjeldus

Hanna Kadri Laas, Silja Ostrat & Mariann Rugo
Mao perforatsioon on äärmiselt harv ägeda kõhu põhjus puerpeeriumis. Selle sümptomid ei ole spetsiifilised ning sarnanevad mitme muu raseduse järel oluliselt sagedamini esineva haigusega. Lisaks võib peamiste diagnostikameetodite tõlgendamist segada keisrilõikejärgne pneumoperitoneum. Kirjeldatud haiguslugu koos asjakohase kirjanduse kokkuvõttega annab ülevaate mao perforatsiooni diagnostilistest probleemidest sünnitusjärgsel perioodil.

Äge respiratoorse distressi sündroom

Max Linnamägi
Äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS) on kiiresti progresseeruv haigusseisund, mis kujuneb alveolaar-kapillaarse barjääri kahjustumise tõttu. ARDS esineb ligi neljandikul kõikidest mehaanilisel ventilatsioonil viibivatest patsientidest, ning kuigi arusaam ARDSi patogeneetilistest mehhanismidest on paranenud ja suremus vähenenud, on see endiselt probleemiks ka tänapäeval. Ravi põhimõtteks on põhihaiguse ravi ning kopse säästev mehaaniline ventilatsioon. Haigusseisundi üle elanud patsiendid kogevad sageli elukvaliteedi halvenemist, samuti esineb risk kognitiivsete võimete häirumiseks ja depressiooniks. Seega on ARDS raske ja invaliidsust põhjustav haigusseisund,...

The Influence of Cavitations Phenomenon and Water Hammer in Batlava Pumping Station

Gjelosh Vataj & Xhevat Berisha
Cavitations’ phenomenon and water hammer fall in group of critical characteristics of turbo machinery and are a pernicious phenomenon that may occur during their exploitation. Water hammer appears in case when pressures change as a result of rapidly changing water flow velocity. As a preventive measure by water hammer is slowdown of the flow velocity of the water and all recommendations based on this purpose are categorized into: slowdown water flow velocity, protection from pressure...

Proposal of a LoRaWAN-based IoT System for Food Waste Management

Evjola Spaho & Klodian Dhoska
Waste management is one of the main concerns with our environment which impacts the health of our society. A significant amount of waste disposed by people are organic material. Kitchen wastes like food scraps disposed by families and restaurants, are becoming in large amounts and the natural capacity of the environment cannot assimilate them. Therefore, construction of waste management systems is needed. Internet of Things (IoT) and technological development can be used for different solutions...

FPGA-Based Intelligent Traffic Controller with Remote Operation Mode

Daniel Opoku & Benjamin Kommey
This paper covers the design and implementation of an intelligent traffic management system for an isolated intersection. The vehicular traffic management system employs Field Programmable Gate Array (FPGA) as the central decision-making unit and combines its speed and high number of I/O with other system components such as the ESP8266 Wi-Fi module, to record real-time traffic information and apportion green-time for each phase of traffic signal. The design and implementation incorporate three different operational modes...

Experimental Study on Fractional Replacement of Cement with Waste Paper Pulp in Concrete

Shoib Bashir Wani & M S Haji Sheik Mohammed
This study is about waste paper pulp from paper industries to be employed as fractional substitution of cement in concrete at varying percentages to access its properties and performance. To evaluate the fresh property of concrete, slump cone test was conducted. The concrete compressive strength test (CST) was evaluated by testing 36 cubes of side 150mm. Twelve concrete cylinder samples of diameter ’150mm and height 300 mm’ were cast to evaluate the split tensile strength...

The year 2020 – Risky Reality and Socio-economic Expectations in Estonia and in the Rest of the World (on the Background of COVID-19)

Matti Raudjärv
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 28 No. 1-2 (2020)

Elanikkonna nõudlus Harku järve keskkonanseisundi parandamise järele

Tea Nõmmann, Üllas Ehrlich & Sirje Pädam
Estonian Discussions on Economic Policy, Vol. 28 No. 1-2 (2020)

Development of Competences of Customs Officers: Preliminary Insights

Maret Güldenkoh, Indrek Saar, Helle Koitla & Marika Kaselo
Estonia is a member of the European Union and is one of the border states of the EU; therefore, Estonia plays an important role in the implementation and further development of the Union's customs policy decisions. In order for all of this to work, the customs officer must be qualified and professionally competent. The competence requirements are developed internally within the institutions and can be used as a basis for the development of professional qualification...

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi taastusravi

Aleksandra Butšelovskaja
Kopsuhaigete taastusravis on viimastel aastatel aktiivselt juurutatud tõenduspõhiseid käsitlusi. Tänu sellele on mitmes kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravijuhendis esitatud tugeva soovitusena rakendada taastusravi. Suurt tööd tehakse praegu selle nimel, et informeerida patsiente ja tervishoiutöötajaid taastusravi vajalikkusest, võimalustest ja efektiivsusest.

Pärilike ainevahetushaiguste diagnoosimise kokkuvõte ajavahemikul 1990–2017 TÜ Kliinikumi ühendlabori kliinilise geneetika keskuses

Elis Tiivoja, Kai Muru, Pille Kool, Karit Reinson, Kristi Rähn & Katrin Õunap
Taust. Pärilike ainevahetushaiguste korral on tegemist ühe biokeemilise raja sünteesi või lagunemise häirega, mis põhjustab toksiliste metaboliitide kuhjumist organismis. Iseseisvalt esineb pärilikke ainevahetushaigusi harva, kuid kokku on nende esinemissagedus ligikaudu 40 haigusjuhtu 100 000 sünni kohta ehk 1 : 2500. Eesmärgid. Töö eesmärk oli koostada ülevaade Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskuses diagnoositud pärilikest ainevahetushaigustest ja/või ravil käivatest patsientidest, haigusrühmade alajaotusest ning diagnoosimismeetoditest ajavahemikul 1990–2017. Metoodika. Pärilike ainevahetushaigustega patsientide leidmiseks analüüsiti TÜ Kliinikumi ühendlabori kliinilise...

Nobeli meditsiinipreemia C-viiruse avastajaile

Riina Salupere
Eesti Arst 2020; 99(9):531

Tartu ülikooli hoidja Jaan Sarv

Terje Lõbu
Jaan Sarv (1877–1954), who is primarily known for being a Professor of Mathematics at the University of Tartu, had an important part in launching the Estonian-language university at a time when Tartu was governed by the Commune of the Working People of Estonia. In December 1918, a stressful time for the Republic of Estonia, when the Red Army was approaching Tartu, the University’s curator Peeter Põld was forced to leave the city to save his...

Registration Year

  • 2020
    121

Resource Types

  • Text
    121