10 Works

COVIDist, pääsukestest ja kevadest (kukeseentest rääkimata)

Urmas Siigur
Eesti Arst 2020; 99(11):659

Endokrinoloogia

Vallo Volke
Eesti Arst 2020; 99(11):703–704

Eesti tervishoiu esmatasandini jõudis kliiniliste otsuste tugisüsteem

Laura Prett
Eesti Arst 2020; 99(11):665–666

Müofastsiaalne valu

Oksana Ivask & Diana Schmidt
Müofastsiaalne valu on laialdaselt levinud seisund, mille sümptomid on seotud skeletilihastes tekkivate päästikpunktidega. Selle kompleksse häire etioloogias osalevad mitmed tegurid nagu trauma, lihaste ülekoormus ja mehaanilised tegurid. Selle teket soodustavad depressioon, ärevus, unehäired, suitsetamine ja mitmed kroonilised haigused. Müofastsiaalne valu olulisemad tunnused on palpeeritava pinges lihaskiudude kogumi, lihase hüpersensitiivse punkti ja kiirguva valu olemasolu. Patsiendi informeerimine sellise valu olemusest ja riskiteguritest ning motiveerimine lihaseharjutusi sooritama on müofastsiaalse valu ravi vundament. Kombinatsioonis eelnevatega võib kasutada farmakoteraapiat,...

Nööppatareist tingitud trahheoösofageaalne fistul: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade

Jekaterina Nerman, Alice Hiie & Tanel Laisaar
Alla 5aastased lapsed võivad sagedasti alla neelata mitmesuguseid esemeid. Allaneelatud nööppatarei võib peetuda söögitorus ning lisaks limaskesta mehaanilisele vigastusele põhjustab see ka limaskesta keemilist kahjustust ja limaskesta nekroosi. Kujuneda võivad söögitoru perforatsioon või ka trahheoösofageaalne fistul. Röntgeniülesvõttel tuleb peetunud nööppatarei asukoht nähtavale. Enamikul juhtudest on võõrkeha võimalik endoskoopiliselt kiiresti eemaldada. Artiklis on kirjeldatud nööppatarei alla neelanud 11 kuu vanuse tütarlapse edukalt ravitud tüsistunud juhtu.

Land Subsidence Assessment by Using Persistent Scatterer Interferometry of Sentinel-1 Data: A Study of Vienna City, Austria

Enton Bedini
Persistent Scatterer Interferometry analysis of Sentinel-1 radar images was carried out to assess the land subsidence phenomenon in the city of Vienna, Austria. The analysed dataset consisted of sixty Sentinel-1A Interferometric Wide images of January 2018 – December 2019, acquired in ascending orbit in vertical transmitting - vertical receiving polarization. In the city of Vienna do not occur major anomalies of land subsidence or uplift. However, there were detected few small zones with negative vertical...

The Power of Six Sigma Tool for Defect Reduction: Real Case from the Industrial Sector in Saudi Arabia

Neyara Radwan
Achieving the highest levels of quality is the main target for all companies in all sectors. The aspect of the highest quality differs from organization to another. It could mean exceeding customers` expectations, speed of delivery, feasibility, product quality, reduce total cost, or minimizing the total defects in processes/services. Six Sigma is practical work to get error-free business performance. One of the Six Sigma’s distinctive approaches to process and quality improvement is DAMIC (define, measure,...

Põlveliigese funktsionaalne võimekus ja subjektiivne seisund 20 aastat pärast eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni põlvekerdakõõluse autotransplantaadiga endistel tippsportlastel

Mihkel Luik, Tauno Koovit, Madis Rahu, Rein Kuik & Leho Rips
Eesmise ristatisideme (ERS) vigastust peetakse üheks põlveliigese sidemete enam levinud vigastuseks. ERSi rekonstruktsiooni järgseid kaugtulemusi on patsientide subjektiivse hinnangu ning objektiivsete näitajate põhjal Eestis vähe uuritud. Töö eesmärk oli hinnata retrospektiivselt subjektiivseid ja objektiivseid kaugtulemusi 20 aastat pärast ERSi taastamist. Uuriti 15 meessoost patsienti, kellel taastati ERS, kasutades põlvekedra kõõluse autosiirikut. Kaugtulemustes esines kõikides KOOSi alakategooriates opereeritud ja terve jala võrdluses statistiliselt oluline erinevus, neist suurim elukvaliteedi alakategoorias (p ≤ 0,005). Sääre sirutajalihaste (reie nelipealihase)...

Streptococcus pneumoniae põhjustatud püogeenne ventrikuliit

Katariina Lige
Eesti Arst 2020; 99(11):700–701

Rain Laane: kaugvastuvõtud on tulnud selleks, et jääda

Madis Filippov
Eesti Arst 2020; 99(11):661–663

Registration Year

  • 2021
    10

Resource Types

  • Text
    10