179 Works

OD-matrices of daily regular movements in Estonia

Anto Aasa
Database of OD-matrices of daily regular movements in Estonia is calculated based on mobile positioning data. The resulted high-quality database of daily mobility covers whole Estonia. This database is an important alternative data input for spatial planning decision-making process to answer questions related to transport and mobility. The methodological framework of dataset is developed and implemented by the Mobility Lab of University of Tartu. Database is compatible with other mobility datasets developed by the Ministry...

Kodavere kihelkonnas 19. sajandil sündinud lapsed

Anna Edela
Anna Edela bakalaureusetöös kasutatud andmed, mis pärinevad 19. sajandi EELK Kodavere koguduse sünnimeetrikatest, mis on üleval Eesti ajalooarhiivi Saaga andmebaasis. Need sisaldavad Kodavere kihelkonnas 1835., 1840., 1865., 1870., 1885., 1890. aastal sündinute eesnime(sid), sünnikuud, ristimiskuud, sugu, isa eesnime, ema eesnime, vaderite eesnimesid, andmeid kaksikute ja vallaslaste kohta ning linki andmebaasi vastavale leheküljele.

ER venekeelsete saadete sisuanalüüs

J Baljasnaja

EPT Pärnu Rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine

Natural Hazard - Infrastructure - Flood - Landslide Module: Natural Hazards - Environmental Hazards

Marko Troon
Presentation paper to the project Natural Hazards - Environmental Hazards.

Drone survey raw data based on an example construction project (50 weeks)

Raido Puust
Data presents drone survey raw data (from different flight altitudes) which has been gathered during the TalTech Study Building reconstruction (Mäepealse 3, 12618, Tallinn, Estonia) during November 2019 - November 2020.

Riigikaitse ja avalik arvamus 2017-10

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

CATCH-EyoU: Processes in Youth’s Construction of Active EU Citizenship: Survey Data: Estonia: Wave 2

Peter Noack, Petr Macek, Veronika Kalmus & Andu Rämmer
The data set was generated within the research project Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions (CATCH-EyoU) funded by European Union, Horizon 2020 Programme - Grant Agreement No 649538. The data set is a truncated version of the adolescents’ and young adults’ survey that was carried out in Estonia from November 2017 to February 2018. It merges results of two polls (15-19 and 20-30 year olds). Survey was conducted by University...

Riigikaitse ja avalik arvamus 2019-10_11

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Seven-month wintertime supplementation of 1200 IU vitamin D has no effect on hand grip strength in young, physically active males: a randomized, controlled study.

Leho Rips, Alar Toom, Mart Kull, Ahti Varblane, Helena Gapeyeva, Jüri-Toomas Kartus, Vahur Ööpik, Marika Tammaru & Madis Rahu
Background: There has been a growing interest in the role of vitamin D for the well-being and physical performance of humans; however, there is a lack of long-term supplementation studies performed on members of the young, physically active, male population. Hypothesis: The hypothesis of the study was that vitamin D supplementation during wintertime will decrease the prevalence of critically low vitamin D blood serum levels and increase hand grip strength during the winter season among...

Riigikaitse ja avalik arvamus 2002-10

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Täppissademed

Piia Post, Velle Toll, Jorma Rahu & Tanel Voormansik
RITA1/02-52 meteoroloogia alamteema raames töötati välja Eesti oludesse sobiv täppissademete kaardistamise metoodika. Peamiseks andmeallikaks olid Eesti Keskkonnaagentuuri (KAURi) sademejaamade ning Sürgavere radari andmed aastate 2013-2019 (va 2017) kohta. Analüüsiti metoodikat, andmete ning tulemi täpsust ning edasise arenduse võimalusi.

CATCH-EyoU: Processes in Youth’s Construction of Active EU Citizenship: Longitudinal Survey Data: Wave 1 & Wave 2: Estonia

Peter Noack, Petr Macek, Veronika Kalmus & Andu Rämmer
The data set was generated within the research project Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions (CATCH-EyoU) funded by European Union, Horizon 2020 Programme - Grant Agreement No 649538. The data set is a truncated version of the adolescents’ and young adults’ longitudinal survey that was carried out in Estonia from October 2016 to February 2018. It merges results of two polls (15-19 and 20-30 year olds). Survey was conducted by...

Päranditurism Eestis: Potentsiaal ja arenguvõimalused

Heiki Valk, Aivar Kriiska, Ave Matsin, Janika Oras, Anu Ormisson-Lahe, Taavi Pae, Aigi Rahi-Tamm & Mari-Ann Remmel
Uuringu "Päranditurism Eestis: Potentsiaal ja arenguvõimalused" teostas Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuse tellimusel 15.05.2020 - 15.03.2021 Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut koostöös TÜ geograafia instituudi, Viljandi Kultuuriakadeemia ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga. Uuring, mille eesmärk oli edendada turismi, eeskätt välisturismi Eesti maapiirkondades, kaardistas Eesti ajaloo- ja kultuuripärandit, mis võiks väliskülalistele huvi pakkuda. Määratleti pärandiliigid ja Eesti-sisesed pärandiregioonid, samuti „suured „lood“, mida võiks kasutada Eesti tutvustamiseks esmakülastajatele. Kaardistati pärandi paiknemine ja välisturistide huvid selle vastu nende...

Dataset of the archaeozoological (AZ) and -botanical (AB) records obtained from the Haapsalu Castle excavations in 2017

Lembi Lõugas, Freydis Ehrlich, Liina Maldre & Sirje Hiie
Andmekogu sisaldab ühe arheoloogilise objekti (Haapsalu linnuse vahitorni šaht) kaevamistelt kogutud loomaluude ja taimsete jäänuste uurimuse jooksul saadud andmeid ja koosneb tabelist ning uurimistulemuste aruandest, mis kirjeldab metoodikaid ja sisaldab andmete koondeid. Andmed selles andmekogus koguti Tallinna ja Tartu ülikoolides 2019. aastal.

PROCESSING OF LANGUAGE SPECIFIC STIMULI AMONG ESTONIAN AND RUSSIAN NATIVE SPEAKERS: AN EEG STUDY

Liis Kask, Nele Põldver, Kairi Kreegipuu & Pärtel Lippus
We studied how linguistic and non-linguistic auditory input is recognized and distinguished by the brain among native and language naïve speakers, and how that might influence the ability to process changes in duration and pitch. 12 Estonian and 12 Russian (with little experience in Estonian) native speakers took part in an MMN experiment using quantity contrast stimuli with changes in pitch and duration. Estonian is a quantity language with a complex and typologically rare three-way...

Mina. Maailm. Meedia 2002

Valeria Jakobson, Veronika Kalmus, Aare Kasemets, Margit Keller, Külliki Korts, Ragne Kõuts-Klemm, Marju Lauristin, Elo Lindi, Maarja Lõhmus, Anu Masso, Annika Nigul, Aune Past, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Mart Raudsaar, Pille Runnel, Rauno Salupere, Piia Tammpuu, Peeter Vihalemm & Triin Vihalemm

Large-scale polluted cloud tracks

Heido Trofimov & Velle Toll
Polluted cloud tracks identified in MODIS satellite data.

Hyytiala08_10aerosol

Markku Kulmala & Hannes Tammet
The dataset Hyytiala08_10aerosol contains results of routine measurements of atmospheric aerosols carried on in a well equipped boreal research station during 3 years. The particle size range from 3 nm to 15μm is split into 60 fractions and the records of distribution function are presented for 21682 hours of measurements. The dataset provides scientists with a tool for exploring the structure and dynamics of atmospheric aerosol size distribution. Additionally, it can serve as a basis...

Riigikaitse ja avalik arvamus 2001-06

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Eesti Raadio uurimuse programm: Eesti Raadio muusikaankeet

ESTA O161_3, aastaarv oletuslik, kirjeldus vajab täiendamist

Eesti maapõue kirjeldamise standardiseerimine.

Tõnu Meidla, Tavo Ani & Katrin Lasberg
Üleminekuga digitaalsele geoloogilisele kaardistamisele astuti Eestis oluline samm lähemale maapõue 3D mudelite süstemaatilise kasutamise suunas. Kogu Eestit käsitlevate mudelite koostamine peaks põhimõtteliselt tuginema puursüdamike andmebaasis talletatud informatsioonile. Maapõue kirjeldamine on Eestis reguleeritud geoloogilise kaardistamise juhendmaterjalidega, mida on väikeste muudatustega rakendatud alates aastast 2004. Käesoleva projekti eesmärgiks oli kasutatava kaardistuslegendi ning kaardistusandmebaasi sisu kriiline analüüs ning kaardistuslegendi uuendamise ettepanekute väljatöötamine. Aruanne koosneb käesolevast kokkuvõttest ja selle kuuest lisast, milles esitatakse tööprotsessi kirjeldus, projekti põhitulemused ning neil...

Riigikaitse ja avalik arvamus 2003-02

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Influence of Carboxylate Anions on Phase Behavior of Choline Ionic Liquid Mixtures

Fred Elhi, Gunnar Nurk, Alvo Aabloo & Kaija Põhako-Esko
Mixing ionic liquids is a suitable strategy to tailor properties, e.g., to reduce melting points. The present study aims to widen the application range of low-toxic choline-based ionic liquids by studying eight binary phase diagrams of six different choline carboxylates. Five of them show eutectic points with melting points dropping by 13 to 45 °C. The eutectic mixtures of choline acetate and choline 2-methylbutarate were found to melt at 45 °C, which represents a remarkable...

Riigikaitse ja avalik arvamus 2016-03

Juhan Kivirähk
Andmetele ligipääsu taotlemiseks palun võtta ühendust Eesti Sotsiaalteadusliku andmearhiiviga aadressil socarch@psych.ut.ee

Registration Year

 • 2021
  21
 • 2020
  81
 • 2019
  41
 • 2018
  18
 • 2017
  6
 • 2016
  5
 • 2015
  7

Resource Types

 • Other
  52
 • Dataset
  19
 • Text
  6
 • Collection
  2