29,385 Works

Η εκκλησιαστική, εκπαιδευτική, πνευματική και κοινωνική ζωή των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην πόλη και επαρχία Γιαννιτσών

Λάζαρος Η. Κενανίδης
Η πόλη των Γιαννιτσών και η επαρχία της δέχθηκε πλήθος προσφύγων. Οι διωγμοί, οι καταπιέσεις και οι τραγικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τους Τούρκους κατακτητές, αλλά και από τους Βούλγαρους, είχαν ως αποτέλεσμα τους μαζικούς εξισλαμισμούς, την εξόντωση εκατοντάδων Ελλήνων και την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωσή τους. Όσοι επέζησαν, εκτοπίστηκαν και κατέφυγαν πρόσφυγες στην ελεύθερη και καθημαγμένη Ελλάδα. Τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τους διωγμούς του 1906, των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-13, του Πρώτου...

Mελέτη της νευρογένεσης κατά μήκος της οδοντωτής έλικας του ιπποκάμπειου σχηματισμού του ενήλικου εγκεφάλου

Αναστασία Σ. Μπεκιάρη
Οι δομικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ του διαφραγματικού και του κροταφικού τμήματος της οδοντωτής έλικας του ιπποκάμπειου σχηματισμού του ενήλικου εγκεφάλου επηρεάζουν σημαντικά τη συνεχή διαδικασία παραγωγής των νέων νευρικών κυττάρων. Στην παρούσα εργασία, τα νέα νευρικά κύτταρα του διαφραγματικού και του κροταφικού τμήματος που ενσωμάτωσαν την 5-βρωμο-2΄-δεοξυουριδίνη (BrdU) σημάνθηκαν με επιλεγμένους αντιγονικούς δείκτες που εκφράζονται κατά τα διαδοχικά στάδια ανάπτυξης τους (GFAP, διπλοκορτίνη, NeuN, καλρετινίνη και καλβινδίνη). Η πρωτεΐνη S100 χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης της...

Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης του Κ. Σημίτη 1996-2000

Ξενοφών Γ. Παπασταμόπουλος
Σκοπός της διατριβής ήταν να αναλύσει και να κατανοήσει την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα, στα πλαίσια των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που συντελέστηκαν στη δεκαετία του ΄90. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι κυριότερες παράμετροι, που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή του μέχρι το 2001 και αναλύθηκε όχι μόνο η εκπαιδευτική πολιτική αλλά και οι νέες μορφές εκπαιδευτικής διακυβέρνησης, που προτάθηκαν, υιοθετήθηκαν και...

Ιστορική εξέλιξη της γεωλογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Κυριακούλα Χρ. Μακρή
Οι Γεωεπιστημές αφορούν ένα επιστημονικό πεδίο που απασχόλησε την κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική ζωή, από τις απαρχές του Ελληνικού Κράτους, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα της γεωλογικής επιστήμης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της κοινωνικής ζωής. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο προσδιορισμός της θέσης και του περιεχομένου των Γεωεπιστημών στη Μέση Εκπαίδευση του Ελληνικού κράτους από το 1830 μέχρι το 2015 και η συγκεκριμενοποίηση των παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση...

Ο ρόλος της Διασποράς στη χώρα υποδοχής: η πορεία της ελληνικής Παροικίας στην Αίγυπτο

Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός αποτελεί πτυχή της εθνικής μας Ιστορίας που μετοίκησε στη Αίγυπτο, κυρίως κατά τον 19ο αι., με σκοπό να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο νότιο αυτό τμήμα της Μεσογείου. Η θέση του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού μέσα στην αιγυπτιακή κοινωνία και τελικά ο τρόπος που αυτός αντιμετωπίστηκε από το Νάσερ εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό ζήτημα της Μέσης Ανατολής, το οποίο αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύπλοκο και δυσεπίλυτο διπλωματικό θέμα. Το Μεσανατολικό θεωρείται πολιτικό πρόβλημα, το...

Βελτιωμένη μοντελοποίηση εξαρτώμενη από τη συχνότητα της μεταβατικής συμπεριφοράς γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ανδρέας Ι. Χρυσοχός
Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός μοντέλου προσομοίωσης πολυφασικών γραμμών μεταφοράς με παραμέτρους πλήρως εξαρτώμενες από τη συχνότητα, το οποίο βασίζεται στη γενικευμένη μέθοδο κόμβων και μπορεί να επιλυθεί είτε στο πεδίο της συχνότητας είτε στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, παρουσιάζεται η θεωρία του ιδιομετασχηματισμού που αποτελεί τη βάση για την αμοιβαία απόζευξη των τηλεγραφικών εξισώσεων και την περαιτέρω επίλυση τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια νέα μέθοδος υπολογισμού των κυματικών χαρακτηριστικών...

Η τέχνη της προσωπογραφίας στη Βυζαντινή Μουσική: το πρόσωπο της Παναγίας

Βασιλική Γ. Γούση
Ἡ τέχνη τῆς μουσικῆς προσωπογραφίας, ὡς πεδίο παρθένο καὶ ἀνεξερεύνητο, κινεῖ τὸ ἐρευνητικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς παρούσης διατριβῆς, ἑστιάζοντας στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας. Ὁ ἀπέραντος λειμῶνας τῆς μελουργικῆς παραγωγῆς ἀποτελεῖ τὸ καταλληλότερο ὑπόβαθρο γιὰ νὰ οἰκοδομηθεῖ καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ μουσικὴ ἀπεικόνιση τῆς Θεοτόκου. Διατρέχοντας τὸ περιεχόμενο τῆς παρούσης διατριβῆς ἀναγνωρίζεται ἡ κλιμακωτὴ προσέγγιση τοῦ θέματος μὲ εὐμέθοδο καὶ συστηματικὸ τρόπο. Ἔτσι, στὸ πρῶτο μέρος, δίκην εἰσαγωγῆς, προσεγγίζεται ὁ ὅρος «μουσικὴ προσωπογραφία», ἐνῶ...

The role of blood in exercise-induced adaptations in rats

Γεώργιος Σ. Γουτιάνος
The purpose of this Doctoral dissertation was to study the role of blood in "transferring" and "activation" of the changes-adaptations induced by aerobic exercise. In particular, to examine whether exercise-induced changes in blood plasma composition in exercised rats may cause adaptations to blood plasma, erythrocytes, muscle tissue, and adipose tissue of sedentary rats, when administered with “exercised” plasma, as if they were actually exercised. To achieve this goal, a novel experimental design was applied to...

Χλωρίδα και βλάστηση του όρους Τζένα

Μηνάς Ι. Χασάπης
Η γνώση της χλωρίδας και της βλάστησης μιας περιοχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ορθολογικής διαχείρισης, παρακολούθησης και προστασίας του φυσικού της περιβάλλοντος. Δεδομένης της απουσίας μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης μελέτης και καταγραφής της χλωρίδας και της βλάστησης του όρους Τζένα (Β. Ελλάδα), η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση του αντικειμένου. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πεδίο και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας συντάχθηκε ο χλωριδικός κατάλογος του όρους που περιλαμβάνει 1266...

Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χριστιάνα Γ. Κολιούσκα
Ο όρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, αναγκαία για τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών και επιφέρουν σταδιακά επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δομές, δημιουργώντας νέες συμπεριφορές ως προς τις πληροφορίες, τη γνώση, την επαγγελματική δραστηριότητα, κ.λπ.. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω των περιβαλλοντικών πολιτικών/στρατηγικών και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί...

Υποστήριξη αποφάσεων στον χωρικό σχεδιασμό με σύστημα διαχείρισης γνώσης

Μιλτιάδης Σ. Λάζογλου
Ο χωρικός σχεδιασμός και η οργάνωση των σχετικών δραστηριοτήτων, αποτελούν πολύπλοκες διεργασίες που απαιτούν ανάλυση πολλών και πολλές φορές αντικρουόμενων παραμέτρων. Στις διεργασίες αυτές, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η διεργασία υποστήριξης αποφάσεων καθώς οφείλει να συνυπολογίσει πληθώρα παραμέτρων όπως η ιστορική εξέλιξη, οι κοινωνικές δομές, το περιβαλλοντικό υπόβαθρο, ο πολιτισμικός πλούτος και το παραγωγικό πρότυπο κάθε περιοχής. Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών χωροθέτησης των εξωαστικών χρήσεων γης σε μια περιοχή μελέτης, εξετάζοντας...

Σχέσεις μεταξύ εργαζόμενης μνήμης, επιτελικών γνωστικών λειτουργιών και αναγνωστικής ικανότητας σε παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού

Σοφία Δ. Χατζηγεωργιάδου
Η ανάγνωση είναι μία πολύπλοκη γνωστική διαδικασία που στηρίζεται στην ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης ενώ αντανακλά πλήθος ικανοτήτων και δεξιοτήτων (McNamara & Kendeou, 2011· Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). Στόχος της διαχρονικής αυτής μελέτης ήταν να μελετηθεί η συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών στην αναγνωστική ικανότητα παιδιών σε ένα διαφανές ορθογραφικό αλφαβητικό σύστημα, όπως το ελληνικό. Διερευνήθηκε αν οι επιδόσεις των παιδιών σε έργα (α) εργαζόμενης μνήμης και (β)...

Επιφανίου Κύπρου Πανάριον: Έρευνα επί των πηγών του έργου

Ιωάννης Γ. Χατζηουρανίου
Η παρούσα εργασία έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε στην έρευνα για το Πανάριον: να μελετήσει τις πηγές του έργου και τους ποικίλους τρόπους που τις χρησιμοποίησε ο Άγιος Επιφάνιος για τη συγγραφή του. Ο Άγιος Επιφάνιος (περίπου 315-403 μ.Χ.), επίσκοπος Κωνσταντίας της νήσου Κύπρου και συγγραφέας του Παναρίου, γεννήθηκε στην Παλαιστίνη και μετέβη για σπουδές στην Αίγυπτο, όπου βίωσε την εκεί ασκητική ζωή. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ίδρυσε Μονή, χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε...

Η δυναμική κατανομών επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών: Εμπειρικές μελέτες για τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ανατολικής Ευρώπης

Ευτυχία Κ. Τσανανά
Η παρούσα διατριβή στηρίζεται σε τρεις εμπειρικές μελέτες που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση της δυναμικής των κατανομών επιλεγμένων μακροοικονομικών μεταβλητών σε χώρες της Κεντρικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Οι δύο πρώτες εργασίες αφορούν στη μελέτη της στοχαστικής σύγκλισης και επιδράσεων catching-up σε δείγματα χωρών από την περιοχή του ενδιαφέροντος ενώ η τρίτη ασχολείται με την ανάλυση της υπό συνθήκη σύγκλισης προσδιορίζοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεγέθυνση με έμφαση στην επίδραση δύο θεσμικών παραγόντων στη μεγέθυνση,...

Συγκριτική εμβιομηχανική μελέτη νέας μεθόδου τενοντοσυρραφής προς τις ήδη υπάρχουσες για τενοντομεταθέσεις άνω άκρου

Βασιλική Αποστόλου Τσιαμπά
Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας μιας ισχυρής τεχνικής συρραφής στις τενοντομεταθέσεις του χεριού και άνω άκρου, η οποία θα επιτρέψει την πρώιμη μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς σε διάστημα μικρότερο των 4 εβδομάδων που ισχύει μέχρι σήμερα.Σήμερα, η συχνότερα χρησιμοποιούμενη συρραφή στη χειρουργική των τενοντομεταθέσεων άνω άκρου και χεριού είναι η κυματοειδής συρραφή Pulvertaft. Στην παρούσα μελέτη έγινε σύγκριση της μηχανικής ισχύος της συρραφής Pulvertaft με την προς μελέτη πλαγιοπλάγια διασταυρούμενη...

Νανοσωματίδια χαλκού κατάλληλα για βιολογικές εφαρμογές

Κλεονίκη-Κλεάνθη Σ. Γιαννούση
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η στοχευμένη σύνθεση επικαλυμμένων χαλκούχων νανοσωματιδίων (Cu-based NPs) για βιολογικές εφαρμογές. Μέσω ελέγχου των συνθετικών παραμέτρων και παρουσία κατάλληλων βιοσυμβατών επιφανειοδραστικών καθορίζονται η σύσταση και η μορφολογία των NPs, ιδιότητες που είναι κρίσιμες για τις βιοεφαρμογές. Τα χαλκούχα νανοσωματίδια παρασκευάστηκαν σε υδροθερμική διάταξη υπό ελεγχόμενη πίεση και διαλυτοθερμικά σε αυτόκλειστο σύστημα υπό αυτογενή πίεση. Οι παράμετροι σύνθεσης που εξετάστηκαν ώστε να οριστούν οι συνθήκες σχηματισμού των νανοσωματιδίων ήταν ο τύπος του...

Η διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας σε μία κρίσιμη περίοδο: Ο Μιχαήλ Ζ΄Δούκας και η εποχή του (1071-1078)

Χρυσάνθη Α. Σταύρου
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο έρευνας τον Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα (1071-1078) και τη διακυβέρνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε μία κρίσιμη περίοδο μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ (1071). Η διατριβή διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται η βιογραφία του Μιχαήλ Δούκα, και ιδιαίτερα η εικόνα που παρουσιάζουν οι πηγές γι’ αυτόν ως άνθρωπο και ως αυτοκράτορα, η άνοδός του στον θρόνο και η σύζυγός του, η Γεωργιανή πριγκίπισσα Μαρία Αλανή. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται...

Οι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιΐα

Χρυσοβαλάντης Ε. Ιωαννίδης
Η πραγμάτευση επικεντρώνεται στην υμνολογική και κυρίως μουσικολογική διάσταση του θέματος, συγκερασμός ο οποίος προκύπτει από την σύζευξη του λόγου με το μέλος μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης λατρείας. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στο γενικότερο πλαίσιο της πεντηκοστής και στις λειτουργικές προϋποθέσεις που επέδρασαν στην διαμόρφωση της υμνογραφίας της. Γίνεται αναφορά στην συλλογή του πεντηκοσταρίου, στην σημασία της εορτής για το χριστιανικό εορτολόγιο, στην λειτουργική της εξέλιξη, καθώς και στην διαμόρφωση της ακολουθίας της...

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ηχητικού περιβάλλοντος στην αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική: αναζητώντας τα σύγχρονα ηχοτοπία της Θεσσαλονίκης

Αιμιλία Α. Καραποστόλη
Η διδακτορική διατριβή διερευνά τα ιδεολογικά υπόβαθρα και τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού του ηχητικού περιβάλλοντος, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στη μελέτη και τον σχεδιασμό του αρχιτεκτονικού χώρου. Η έρευνα αμφισβητεί τη δυαδική θεώρηση των αποκλειστικά θορυβωδών και ήσυχων αστικών περιοχών, αλλά και την αισθητική και ηθική πριμοδότηση των αγροτικών ηχητικών τόπων ως ιδανικά και πρότυπα ηχοτοπία εις βάρος των αστικών. Επιπλέον, φιλοδοξεί να απεγκλωβίσει τη θεώρηση του ήχου στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό από τον...

Μελέτη της θνησιμότητας που σχετίζεται με τα επεισόδια καύσωνα κατά τη θερινή περίοδο των ετών 1945 – 2010 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Μιχαήλ Ν. Ζουμάκης
Σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης ισχυρών καυσώνων και οι πυκνοδομημένες αστικές περιοχές να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας και της συνδυασμένης επίδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ισχυρής θερμικής καταπόνησης στην ανθρώπινη υγεία. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ακραία θερμική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια των ισχυρών επεισοδίων καύσωνα, με τη συνδυασμένη επίδραση θερμοκρασίας και υγρασίας και με...

Ορυκτολογία, πετρολογία και κοιτασματολογία οφειολίθων Ξερολίβαδου, Βούρινου της Δυτικής Μακεδονίας

Ευάγγελος Ι. Τζάμος
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη της ορυκτολογίας, της πετρολογίας και της κοιτασματολογίας των οφειολίθων του μεταλλείου Ξερολίβαδου του οφειολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. Η περιοχή έρευνας ανήκει στο οφειολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Η οφειολιθική ακολουθία αποτελείται κυρίως από μανδυακά πετρώματα, καθώς και από μία διατηρημένη μαγματική ακολουθία. Η μανδυακή ενότητα περιλαμβάνει χαρτσβουργίτες και δουνίτες με πολύ συχνή μεταλλοφορία χρωμίτη, ενώ η σωρειτική ενότητα αποτελείται από δουνίτες, γάββρους, νορίτες και βερλίτες. Στα ανώτερα επίπεδα...

Η επίδραση της προπόνησης των αναπνευστικών μυών στην απόδοση σε υψόμετρο:

Δήμος Ι. Πραντσίδης
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει την επίδραση της εξειδικευμένης προπόνησης αναπνευστικών μυών (ΠΑΜ), στην απόδοση προπονημένων αθλητών ορεινής ποδηλασίας και ορειβασίας, στο επίπεδο της θάλασσας και σε υψόμετρο. Στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα τέσσερις (34) αθλητές ορεινής ποδηλασίας και ορειβασίας οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Δεκαεπτά αθλητές αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα (ΠΟ) (8 ποδηλάτες και 9 ορειβάτες) και δεκαεπτά αθλητές την ομάδα ελέγχου (ΟΕ) (9 ποδηλάτες και 8 ορειβάτες). Η ΠΑΜ...

Διερεύνηση προγνωστικών παραγόντων στην ανίχνευση του καρκίνου μαστού: αναζήτηση ενός νέου μαθηματικού προτύπου

Γεώργιος Β. Ανθιμίδης
Η αναγνώριση παραγόντων υπεύθυνων για την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι ιδιαίτερα σημαντική στην κλινική πράξη. Οι έρευνες αυτών των παραγόντων κινδύνου όμως είναι περιορισμένες ανάμεσα στις λιγότερο βιομηχανικές χώρες, στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό να αναγνωρίσει ποιοι από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου και σε ποιο βαθμό προβλέπουν την εμφάνιση καρκίνου του μαστού στο γυναικείο πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με στόχο την...

Διαμόρφωση βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης της Ελληνικής Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών: εφαρμογή στον αγροτικό τομέα

Παναγιώτης Η. Τζιαχρής
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ, Spatial Data Infrastructure - SDI) ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας και η πρόταση διαμόρφωσης βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης της, με την δόμηση και αξιοποίηση ενός "Μοντέλου Σύνθεσης Τάσεων". Επιπλέον, καταγράφει την υφιστάμενη προσέγγιση από την εδαφολογική επιστημονική κοινότητα, των Ελληνικών αγροτικών εδαφολογικών δεδομένων και την συγκρίνει με τις απαιτήσεις του νόμου 3882/2010 για την Ελληνική Εθνική ΥΓΕΠ (ΕΥΓΕΠ) και της...

Η ησυχαστική πνευματικότητα στο έργο του αγίου Νικόδημου Αγιορείτη

Αρίσταρχος Γκρέκας
Kατά την ερευνητικά διαδικασία, την επεξεργασία και την συγγραφική δραστηριότητα αναδείχθηκαν τα παρακάτω σημεία πρωτοτυπίας:Ορίστηκε με σαφήνεια η έννοια, οι θεολογικές προϋποθέσεις και αρχές της πνευματικότητας που αποτέλεσε την βάση της προσέγγισης της έννοιας της ησυχαστικής πνευματικότητας.Αναδείχθηκαν τα θεολογικά κριτήρια της ησυχαστικής πνευματικότητας.Αποδεικνύεται ο καθαρά ησυχαστικός προσανατολισμός της πνευματικότητας του Νικοδήμου.Εντοπίστηκαν και επεξεργάστηκαν οι ομοιότητες στο πνευματικό περιβάλλον και τις συνθήκες του 14ου αιώνα με την εποχή του Νικοδήμου.Επίσης αναδείχθηκε πως η ησυχαστική πνευματικότητα τόσο...

Registration Year

 • 2022
  188
 • 2021
  26,971
 • 2020
  694
 • 2019
  1,532

Resource Types

 • Text
  29,385