8,064 Works

Μελέτη αναδιατάξεων των γονιδίων της κ-ελαφριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και πολλαπλούν μυέλωμα

Αναστασία Χατζηδημητρίου
Παρατηρήσεις έκδοσης: παρεμβάλλονται κενές σελίδες.

Αποκατάσταση διαταραγμένου φυσικού τοπίου : η περίπτωση της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Βασιλική-Μαρία Γ. Αντωνάκη
Στη παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρείται η περιγραφή και η ανάλυση του διαταραγμένου φυσικού τοπίου από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως εξόρυξη φυσικών πόρων από λατομεία, έργα οδοποιίας και χυτά στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλύονται οι έννοιες του περιβάλλοντος, τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτό, καθώς και η ανάγκη προστασίας του. Τα προβλήματα αυτά, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με επεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης του φυσικού τοπίου, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιοχή της Ανατολικής...

Στρατηγικό σχέδιο place marketing : η περίπτωση του Δίπολου Λάρισας-Βόλου

Ειρήνη-Ζωή Κουσκουρίδα

Η περιφερειακή πολιτική της Βουλγαρίας

Ευαγγελία-Μαρία Δεληγιάννη

Οι συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς γης στο αναδυόμενο τοπίο διάχυτης αστικότητας της μεταμοντέρνας πόλης

Αθηνά Ν. Κιάκου
Σημείωση: διατίθεται συμπληρωματικό υλικό σε ξεχωριστό αρχείο.

Επιπολασμός λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Αναστάσιος Γ. Ρούσσος
Ασθενείς με πεπτικό έλκος εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) . Το κάπνισμα το οποίο αποτελεί κοινό προδιαθετικό παράγοντα και για τα δύο αυτά νοσήματα έχει ενοχοποιηθεί για τη συσχέτιση αυτή Όμως, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα, ίσως, παρουσιάζουν αυξημένο επιπολασμό Η. pylori λοίμωξης Είναι γνωστό ότι σε ορισμένους ασθενείς η λοίμωξη από Η. pylori ενεργοποιεί την απελευθέρωση μίας σειράς προφλεγμονωδών κυτοκινών. Υπεύθυνα για την παραγωγή αυτών των κυτοκινών θεωρούνται...

Territorial cohesion in Europe, the role of transport corridors

Ευαγγελία-Αγγελική Καλλιονάκη
The ‘territorial cohesion’; is in the latest focus of spatial science, after its incorporation into the provisions of the Treaty of Lisbon together with economic and social cohesion. CTP and TENs policies with their clear territorial character have the objective of a more efficient and environmentally friendly transport, while reinforcing economic, social and territorial cohesion across the European territory. However, these goals are partly in conflict with each other. In some cases transportation policy initiatives...

Μεθοδολογία αξιολόγησης κυκλικών κόμβων: εφαρμογή στους κυκλικούς κόμβους Διμηνίου - ΚΤΕΛ αστικών λεωφορείων Βόλου

Ευάγγελος-Εμμανουήλ Γ. Γκιώνης
Σημείωση: διατίθεται συμπληρωματικό υλικό σε ξεχωριστό αρχείο.

Μελέτη ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα

Αχιλλέας Γ. Τσιμπερίδης

Συχνότητα και σημασία της λανθάνουσας ιαιμίας από τον ιό της ηπατίτιδας Β σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C

Σάρα Π. Γεωργιάδου
Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) και ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) θεωρούνται οι πιο συχνές αιτίες χρόνιας ηπατικής νόσου παγκοσμίως. Η κύρια οδός μετάδοσης των δύο ιών γίνεται παρεντερικά και οι παράγοντες κινδύνου για την μετάδοση αυτών είναι παρόμοιοι. Έτσι, η συν-λοίμωξη από τον HCV και τον HBV δεν είναι σπάνια, ιδιαίτερα μάλιστα σε ενδημικές περιοχές. Η ενεργός συν-λοίμωξη από τον HBV και τον HCV έχει συνδεθεί, σε πολλές μελέτες, με βαρύτερη ηπατική...

Registration Year

  • 2021
    1
  • 2020
    8,063

Resource Types

  • Other
    2,792