4 Works

Problematyka uprawy lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na plantacjach nasiennych

Mateusz Piotr Kęsy, Monika Fliszkiewicz & Weronika Banaszak-Cibicka

Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce

Jacek Banach, Kinga Skrzyszewska & Izabela Puk

Zmienność nasion Pinus sylvestris L. z uwzględnieniem barwy okrywy nasiennej

Jacek Banach, Kinga Skrzyszewska & Beata Pańczyk

Registration Year

 • 2021
  4

Resource Types

 • Dataset
  4

Affiliations

 • University of Agriculture in Krakow
  2
 • University of Life Sciences in Poznań
  1