67 Works

A korai iskolaelhagyás problematikája és a megelőzés lehetőségei a magyar közoktatásban

A számítógépes molekulamodellezés és a kémiai kötés elméletének oktatása

György Juhász

Az egészségnevelés tudományterületi szintézise

Balázs Fügedi

Földrajztanítás - kihívások, eszközök és módszerek a XXI. század elején

Ilona Pajtókné Tari

Területi folyamatok az oktatásban

A főrendiházi reform és a magyar főnemesség földbirtokviszonyai

Dániel Ballabás

Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853-1936)

Máté Gali

Informális tanulás egészségmagatartás-formáló hatása az egészségturizmusban

Orsolya Savella

A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat

Luca Tiszai

A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában

Attila Nóbik

Az 1931. és 1942. évi egri egyházmegyei zsinatok

Adrienn Tengely

Ellentmondások a pedagógiai mérés és értékelés elméleteiben

István Nahalka

A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra

Mária Vincze

Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében

Kinga Révész-Kiszela

Bálint Sándor (1904–1980): Életrajz

A fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetősége hátrányos helyzetű diákok körében

Enikő Gulyás

Registration Year

 • 2021
  5
 • 2020
  7
 • 2019
  15
 • 2018
  20
 • 2017
  10
 • 2015
  7
 • 2014
  3

Resource Types

 • Text
  50