107 Works

Digitális szövegek olvasási stratégiái

A muravidéki magyarok nyelvhasználata és nyelvváltozatai

A fordítás mint kontextus a metaforák konceptualizációs folyamatában

Fordítási univerzálék a lektorált szövegekben

Robin Edina

Empirical analysis of complex social and financial networks

Az \"élőgépes\" szennyvíztisztítás intenzifikálása

A 8Li → 7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata

A Drosophila Atg gének vizsgálata: a FIP200/Atg17 szerepe az autofágiában

Demokrácia és politikai közösség: retorikai-diszkurzív értekezés

Heavy quark systems at finite temperature from lattice QCD

Attila Pásztor

Registration Year

  • 2015
    107

Resource Types

  • Text
    1