174 Works

Maulbertsch sümegi \"műhelye\": falképfestészet a Dunántúlon a 18. század derekán

Nagy Veronika

Egy stílus történetei: minimalizmus a modern és posztmodern korban

Latin mintára képzett kalkok a magyar és az orosz anatómiai nevekben

Major János (1934–2008): Monográfia és oeuvre katalógus

Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon

Laura Dobor

Approaches to Efficient Multiple Sequence Alignment and Protein Search

Adrienn Szabó

A trianoni békeszerződés és következményeinek alternatív konceptualizációja 1990 és 2015 között

Orsolya Putz

A zalai városok igazgatási szervezete és tisztségviselői, 1850-1860

Ibolya Foki

Időzítési mintázatok a magyar beszédben

Anna Kohári

Polikristályos szcintillátor anyagok előállítása és vizsgálata

Nikoletta Laczai

Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján

Bence Toronyi

A média kommunikációs elméleteinek tanítása és alkalmazása felnőttképzésben

László János Dóra

\"Guruló rubelek\": a kommunista pártfinanszírozás titkos útjai a hidegháborúban

Gábor Szilágyi

Árpád-kori falusias települések Pest megye területén: építmények, településszerkezet, települési formák

Tibor Ákos Rácz

Kaszinók Magyarországon, különös tekintettel a két világháború közötti budapesti kaszinókra

Gabriella Eőry

Registration Year

  • 2017
    174

Resource Types

  • Text
    115