862 Works

LA RELATION POÉTIQUE ENTRE L’OEUVRE D’YVES BONNEFOY ET CELLE DE PAUL CELAN

Krisztina Kovács

Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945–1970

Edit Lantos

A főrendi liberális ellenzék (1825-1848)

Tamás Melkovics

KOLLOKÁCIÓK AZ OLASZ NYELVBEN

Kata Beatrix Fodorné Bene

Aeroszoldepozíciós légzőrendszeri modell fejlesztése

Gábor Kudela

Context- Aware Recommendations for Groups in Location- Based Social Networks and Academic Social Networks

Frederick Ayala Gómez

Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkel

Mátyás Szabó

A ritka betegségek kezelésében használt egészségügyi technológiák értékelése

Tamás Zelei

A referencia alapú gyógyszertár-támogatási rendszer kihívásai a szociálpolitika szemszögéből

Péter Rózsa

Az egészségi állapot társadalmi és gazdasági összefüggésrendszere

Zsófia Katalin Kollányi

A politikai részvétel egyenlőtlenségei Európában

Pál Susánszky

SCIENTIFIC ENGAGEMENT OF INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS IN ENVIRONMENTAL DISPUTES

Katalin Sulyok

Byzantine Second-Tier Élite in the ’Long’ Twelfth Century

Márton Rózsa

The Construction of Gender in Hungarian Discourses

Anna Szlávi

A magyar sajtópolitika a koalíciós időszakban (1944–1949)

Gábor Nagy

A bírósági tolmácsolás nyelvi és nyelven kívüli tényezői, a bírói elvárások és a tolmács szerepe

Márta Puklus

The syntax and prosody of the post-verbal domain in Hungarian

Ádám Szalontai

A rekonstrukciótól az interpretációig

Krisztina Németh

DALMÁCIA HELYE AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR KIRÁLYSÁGBAN

Judit Gál

AZ AQUINCUMI HELYTARTÓI SZÉKHELY TÉGLA ÉPÍTÉSZETE

Zoltán Havas

Registration Year

 • 2021
  31
 • 2020
  212
 • 2019
  394
 • 2018
  89
 • 2017
  115
 • 2016
  20
 • 2015
  1

Resource Types

 • Text
  862