89 Works

Analógia a lovári alaktanban = Analogy in Lovary morphology

András Márton Baló

A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok

Péter Miczán

A WFIKKN fehérjék szerepe a miosztatin aktivitás szabályozásában

György Szláma

Applications and new developments in phenological research: monitoring, modelling and outlook

Barbara Templ

Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században

Gábor Székely

Zárt vagy nyitott? A pártok versenyének struktúrája a visegrádi államokban (1990–2015)

Attila Horváth

SZLOVÁK TÁRSASÉLET A DUALIZMUS KORÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OLVASÓEGYLETEKRE

Tibor Lesfalvi

Törtrendű parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása

Béla János Szekeres

The chip-firing game

Lilla Tóthmérész

Halfajok elterjedése és halegyüttesek térbeli szerkezete a Dunában

Zoltán Szalóky

A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat műfajának tükrében

Dóra Czakó

A reklám mint érvelés

Tamás Lózsi

Kultúrafüggő nyelvi elemek a kortárs svéd bestseller művekben és magyar nyelvű fordításaikban

Vanda Péteri

Measurement, Concepts, Sociology

Ferenc Csatári

Biológiailag aktív anyagok kölcsönhatása sejtmembránt modellező rendszerekkel

Donát Schnöller

Az ékítményes formanyelv: ékítménytan, mintakönyvhasználat, forma- és stílusteremtési kísérletek

Júlia Magdolna Katona

Thematic Shifts in Twentieth- and Twenty-First-Century Metis Life-Writings

Eszter Zsófia Szenczi

Registration Year

  • 2018
    89

Resource Types

  • Text
    89