89 Works

Calculation of hydration structures of proteins and their complexes

Norbert Jeszenői

Biológiailag aktív molekulák határfelületi viselkedése

Katalin Hill

Interactions of the disordered TPPP/p25 with physiological and pathological partners

Sándor Szunyogh

La communication universitaire aujourd'hui :mots, discours, représentations

Máté Kovács

Rerum Romanarum fragmenta: Petrarca és a korabeli Róma

Péter Ertl

Sztochasztikus modellek komplex rendszerekben

Norbert Barankai

Behavior of liposomes near solid surfaces

Annamária Takáts-Nyeste

A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken

Zsuzsanna Ungvári

A fűszer és gyarmatáru-kereskedelem története Budapesten

Róbert Török

Suprasegmental sound changes in the Scandinavian Languages

Áron Tési

Hajnóczy Péter poétikája

Márton Hoványi

Karl Marx's Vision of the Future: The Experiences of the Past and the Opportunities of Modernity

Dániel Gergely Nagy

L'écriture et la visualité dans le Voyage en Espagne et dans les critiques d'art de Théophile Gautier

Mihály Benda

Bistability Effects in the Strong Coupling Regime of Cavity and Circuit Quantum Electrodynamics

András Dombi

Klórbenzol és poli(vinil-klorid) lebontása rádiófrekvenciás termikus plazmában

Péter Fazekas

Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata

Ágnes Ábrahám

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Eszter Lábó

Kortárs városi gyermekfolklór. „Elmélet” és „gyakorlat” a budai gyermekek játék- és szöveghasználatában

Piroska Anna Tóth

Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül

Károly László Simon

A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. Lehetőségstruktúra és mozgalmi innováció

Dániel Mikecz

Modellek a fizikaoktatásban

Mihály Hömöstrei

Registration Year

  • 2018
    89

Resource Types

  • Text
    89