394 Works

Investigating human decision-making: from processes to applications

Barnabás Szászi

A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt

Hanna Laura Liliom

Csillagközi anyag és csillagkeletkezés a naprendszer néhány kiloparszekes környezetében

Orsolya Fehér

Minimális fázisjelölés terc-butil csoporttal és alkalmazása Mitsunobu-, és Wittig-reakcióban

Marianna Szigeti

Viselkedési konzisztencia gyíkoknál: kapcsolat minőségjelző bélyegekkel és releváns környezeti változókkal

Gergely Horváth

Transzportfolyamatok kétdimenziós nanostruktúrákban

Máté Vigh

A Kárpát-medence álskorpió faunájának faunisztikai és taxonómiai vizsgálata (Arachnida, Pseudoscorpiones)

János Novák

A S-metilmetionin és az S-metilmetionin-szalicilát hatása kukorica csíkos mozaik vírus fertőzése esetén

Edit Ludmerszki

Cultural model of sexuality in Persian: A cognitive linguistic investigation of key concepts in Iranian culture

Mohsen Bakhtiar

A guanxi múltja, jelene, jövője – egy alternatív kínai külpolitikai modell

Viktor Eszterhai

A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek- és fiatal felnőttkorban

Andrea Tóth

A személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálata a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben

Agnieszka Veres-Guśpiel

A Pest Megyei Levéltár története és a megyei levéltárak megítélése a magyar levéltárügyben 1920 és 1947 között

Gyöngyi Berényiné Kovács

„A legjobb alkalom, mit a századok láttak”. Az Oszmán Birodalom a ciprusi hadjárat idején (1570–1573)

Anikó Schmidt

Wesselényi Miklós kapcsolatrendszere

Attila István Kárpáti

WORD ORDER AND PASSIVIZATION IN ENGLISH AND GERMAN: A SYNTAX FIRST ALIGNMENT APPROACH

Tamás Csontos

Alexander of Aphrodisias on phantasia

Attila Hangai

A DNS-hibaelkerülő útvonalak szabályozásának genetikai vizsgálata

Judit Zsuzsanna Gervai

The effects of oxytocin on social behaviour: a comparative approach

Krisztina Hegedűs-Kovács

Drogfogyasztás és felnőtté válás a fiatal felnőtt populáció körében Magyarországon

Petra Arnold

Tükörkép - hangokból Európai történeteink - a berlini Prix Europa rádió dokumentumműsorainak elemzése

Júlia Szabó

Registration Year

  • 2019
    394

Resource Types

  • Text
    394