394 Works

A 'mafiositá' szerepe a szicíliai maffiabűnözés történetében

Brigitta Katona

Északkelet-Magyarország szolgabírói társadalma az Anjou-kortól Mohácsig

István Kádas

A páli kánon egyes rétegei - szövegtörténeti és doktrinális vizsgálódások

Tibor Körtvélyesi

Oszmán-török kori csataterek régészeti kutatása Magyarországon

Balázs Dávid Polgár

Misszilisek scriptorainak identifikálási lehetőségei

Zsuzsanna Kocsis

Forradalom és történelem: Tocqueville kontra Marx

Csaba Kiss

A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában

Anita Torma

Az Oszmán veszély elhárítására tett kísérletek Luxemburgi Zsigmond korában (1389 és 1401 között)

Károly Kranzieritz

Csáky István (1635–1699) gróf pályaképe országbírói kinevezéséig

János Barta

The concept of Family in Mandarin Chinese – A Cognitive Linguistic Approach to the Comprehension of Chinese Jia

Kou Danyang

Die Steine und ihre Aitiologie in dem Epos von Ninurta

Krisztián Simkó

A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon

Anikó Gregor

A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők

Attila Pilinszki

Az oktatási feltételekhez kötött jóléti transzferek működésének egyes európai tapasztalatai

Zsolt Temesváry

Stochastic properties of dislocation motion and rearrangement

Dániel Tüzes

A Persányi-hegység, a Selmeci- és a Nógrád-Gömöri vulkáni terület alkáli bazaltjainak petrogenezise

Tamás Sági

Hausdorff dimension of unions of affine subspaces and related questions

Kornélia Héra

Orders of disorder: computational analysis of the interactions of intrinsically disordered proteins

Erzsébet Fichó

\"Alapvetően nem változott semmi\" : Egész napos iskola vagy egész nap az iskolában?

Zsuzsa Németh Zoltánné Lőrincz

Registration Year

  • 2019
    394

Resource Types

  • Text
    394